Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Volitve ljudi
 
potomci Slovenije
Ogledov: 664
Predlog ustvarjen 02.10.2018
Z odzivom organa 13.11.2018
Zadnja sprememba 02.10.2018 09:07:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 13.11.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Volilni sistem predstavlja temelj vsake demokracije, saj ima zelo velik politični, pravni in simbolni pomen za demokratično ureditev. Vse od sprejetja Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ, 1992) je problematika volilnega sistema pogosto predmet političnih in strokovnih razprav, v zadnjih letih pa je bilo podanih kar nekaj predlogov in pobud za njegove temeljite spremembe. Za potrditev sprememb oziroma za določitev novega volilnega sistema je v prvi vrsti potreben izjemno visok politični in nenazadnje tudi civilnodružbeni konsenz, ki pa ju do sedaj še ni bilo mogoče zagotoviti. Predloge sprememb volilne zakonodaje je potrebno obravnavati v okviru širše razprave, pri kateri mora sodelovati tako strokovna kot tudi ostala zainteresirana javnost. Tako je npr. v okviru Državnega zbora RS, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo potekala javna predstavitev mnenj o oceni stanja in morebitnih spremembah ureditve volitev v Republiki Sloveniji dne 13. januarja 2015; zapis seje je objavljen na straneh Državnega zbora.

Glede na to, da se je v Sloveniji pred kratkim konstituirala 13. vlada Republike Slovenije je pričakovati, da bo omenjena tematika v prvih mesecih njenega vladanja ponovno postala aktualna. Nadaljnje aktivnosti v smeri sprememb volilne zakonodaje bodo tako možne na podlagi zadostne politične podpore ter na podlagi sprejetega Normativnega delovnega programa Vlade RS.

 

Priloge: