Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vecji nadzor nad porabo javnega denarja
 
Ales Ferlan
Ogledov: 816
Predlog ustvarjen 21.09.2018
Z odzivom organa 27.11.2018
Zadnja sprememba 19.09.2018 20:06:02

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  

Volil sem eno izmed strank, ki je prejela med 1 in 4 odstotke glasov, takoimenovani enoprocentniki.
Ta stranka (štiri so v tem sklicu parlamenta) tako na podlagi rezultata prejema javni denar.
Predlagam vladi, da uredi, da bodo take stranke, ki prejemajo javna sredstva imele obveznost nastopa na javni televiziji, ki ima za te namene prav poseben program (TV SLO 3), da tako državljani lahko vidimo, s čim se stranke ukvarjajo in kam gre naš denar.
Na primer vsaj mesečno in vsaj en prispevek.


Ključne besede tv poloticne stranke
Kategorija: Splošno


Zadnji komentarji:

anekdota | 05.12.2018 | 18:41
 
Odgovor na odgovor vlade

Citiram del odgovora vlade:
"Na podlagi ZRTVS-1 je v skladu z ustavno določbo o pravici do javnega obveščanja RTV Sloveniji zagotovljena institucionalna in programska avtonomija ter uredniška neodvisnost. Za oblikovanje programske politike RTV Slovenija (programske standarde, programske zasnove in sheme ter programsko-produkcijski načrt) je pristojen programski svet, strokovno programsko delo RTV Slovenije vodijo generalni direktor ter direktorja radia in televizije, konkretne programske odločitve pa sprejemajo odgovorni uredniki programov, ki so pri tem neodvisni in samostojni. Glede na navedeno z zakonom ni dopustno predpisati, da mora RTV Slovenija enkrat mesečno predvajati predstavitve neparlamentarnih strank, saj bi se s tem prekomerno poseglo v njeno ustavno in zakonsko varovano programsko avtonomijo in uredniško neodvisnost.

Glede na navedeno z zakonom ni dopustno predpisati, da mora RTV Slovenija enkrat mesečno predvajati predstavitve neparlamentarnih strank, saj bi se s tem prekomerno poseglo v njeno ustavno in zakonsko varovano programsko avtonomijo in uredniško neodvisnost."

--

Odgovor na odgovor vlade:
- Nesmisel, namreč na eni strani ustava daje avtonomno pravico institucijam, urednikom, da se samostojno odločajo o programu, hkrati se odgovornost prelaga tudi na programske svete, ob tem pa se pozablja, da je namen javen rtv služiti državljanom, da ima prvenstveno prav državljan pravico do javnega obveščanja! S tem pa tudi do enakovrednega zastopanja interesov državljnov oziroma v tem primeru političnih strank.

Kaj pa neodvisnost državljanov in njihove želje po slišati vsebine, ki jih zanimajo? Na to pa ste v tem primeru pozabili?

Torej ste zapakirali vaše pravice v oklep, ki je podvržen političnim in posameznim interesom skupin, "oseb pri skledi", ne pa dejanski volji državljanov, ki ob tem očitno nimamo pravice vplivati na javno rtv, četudi je namenjena državljanom in jo plačujemo iz obveznega prispevka.

Zadeva se zdi očitno zrela za ponovno Ustavno presojo, ali celo Evropsko sodišče.

V ustavo bi bilo potrebno zapisati, jo dopolniti (če še ni), da se mora v interesu javnosti, državljanov, program v zadovoljivi meri (kar pomeni meri, ki jo predlagajo državljani, NVO-ji, politične stranke, stroka itd.) prilagoditi volji in potrebi državljanov, ter, da o tem ne more odločati zgolj nekaj ljudi v svetu, uredništvih ipd. Pravzaprav bi morali biti ravno obratno kot je sedaj. Uredništva bi morala delovati v smeri zagotavljanja volje državljanov, ne pa lastnih interesov.

Uredništvo v javni rtv, ki jo plačujejo državljani, se lahko prilagaja z vsebino zgolj pod okriljem volje po določenem programu s strani ljudstva, ne pa v celoti samostojno. Torej je potreben nov družben konsenz o tem, kakšno vsebino javne rtv hočemo. Kako jo bodo izvajali pa je lahko prepuščeno strokovno-uredniški politiki.

anekdota | 22.09.2018 | 13:06
 
Predlog podpiram. Mnoge stranke so bile medijsko zapostavljene, kar se ne zdi demokratično. 
Zastopanje glasu ljudstva, kar stranke so, bi moral biti zastopan v javnih medijih redno.

Zdrava demokracija omogoča javni prostor, kjer je konstantna in širša družbena razprava zagotovljena oz. omogočena. Redna medijska pozornost glasu ljudstva, ki ga zastopajo različne manjše ali večje stranke omogoča negovanje demokratičnosti.

Omogoča tudi možnost poglabljanja v razprave o družbenih problemih, in kadar imamo pametne predstavnike, tudi iskanje možnih rešitev za družbene težave. V temu pa povezuje sektorje, različne veje družbe (gospodarstvo, nevladnike, kulturo in stroko...), ter s tem vzpostavlja potreben dialog.

Mediji bi morali igrati izrazito vlogo povezovalca v iskanju rešitev, in ne predvsem vlogo iskanja črno-bele dualnosti in konlifiktov, ki razdvajajo namesto združujejo.

JureT | 21.09.2018 | 14:25
Smiselno, tako le porabijo denar za svoje. Na tak način bodo morali predstavljati svoje delo.