Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Tigrasti komarji - ukrepi države
 
državljanka11
Ogledov: 1599
Predlog ustvarjen 14.09.2018
Z odzivom organa 05.11.2018
Zadnja sprememba 14.09.2018 10:10:15

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (13)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 05.11.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

Vprašanje tigrastega komarja in drugih tujerodnih vrst komarjev, ki jih omenjate v svoji pobudi, na Ministrstvu za okolje in prostor spremljamo z vidika ohranjanja narave. Po znanih podatkih tigrasti komarji v Sloveniji naseljujejo predvsem urbana območja, v drugih naravnih območjih niso konkurenčni domorodnim vrstam in nanje nimajo vpliva. Z vidika ohranjanja narave tako posebnih ukrepov ne načrtujemo.

Ker tigrasti komarji ob svoji namnožitvi lahko vplivajo na kakovost življenja ljudi, o ukrepih, za preprečevanje njihove prisotnosti v bližini domov, Ministrstvo za okolje in prostor obvešča splošno javnost preko ministrske spletne strani, namenjeni osveščanju o tujerodnih vrstah.

Tigrasti komarji se zaradi hitrega razmnoževalnega cikla od pomladi do jeseni močno namnožijo, saj se v toplejših mesecih posamezna generacija lahko razvije že v dveh tednih. So slabi letalci in če nimajo ustreznih pogojev za razmnoževanje v naši bližini, lahko sami zelo veliko prispevamo h kakovosti lastnega življenja in življenja naših sosedov. Vsak posameznik bi moral poskrbeti, da v bližini svojega doma ne omogoča ustreznih razmer za njihovo razmnoževanje.

V zvezi s tigrastimi komarji je pogosto izpostavljeno, da se pojavljajo na mestih zbiranja starih gum. V ta namen Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11) že določa, da morajo zbiralci in predelovalci izrabljenih gum v zunanjih skladiščih z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se v obdobju toplega vremena ne pojavi večje število komarjev. Za ustrezne ukrepe se štejejo namestitev nepremočljivih pregrinjal preko kupov izrabljenih gum, razprševanje kemičnih sredstev za zatiranje komarjev ali drugi po učinku primerljivi ukrepi.

Na Ministrstvu za okolje in prostor bomo ob spremembah zakonodaje v naši pristojnosti, na področjih, ki urejajo dejavnosti, pri katerih je bilo zaznano, da omogočajo ustvarjanje pogojev za razmnoževanje in pojavljanje tigrastih in drugih tujerodnih vrst komarjev, tudi v nadalje uvajali ukrepe za preprečitev njihovega pojavljanja v bližini naselij.

V zvezi z varovanjem zdravja ljudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje budno spremljajo pojavljanje bolezni, ki jih prenašajo komarji, seznanjajo javnost in predlagajo predvidene preventivne ukrepe, glede na pojavljanje in razširjenost okužb, ki jih prenašajo komarji.

V Sloveniji od leta 2013 do letošnjega avgusta ni bilo prijavljenega primera bolezni, ki jo prenašajo komarji in bi se oseba okužila v Sloveniji. Tudi bolniki, okuženi z virusom Zika, ki ga prenašajo komarji, so se okužili izven Slovenije. V letošnjem avgustu so zabeležili en primer okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji, septembra letos pa še dva primera. 1. primer obolelega so zabeležili v osrednje-slovenski regiji, ostala dva sta se najverjetneje okužila v pomurski oz. savinjski regiji.

Zaradi zmanjšanja neugodja zaradi pikov komarjev prebivalcem, ki se nahajajo v okolju, kjer so komarji, svetujejo, da čim bolj omejijo izpostavljenost komarjem ter da izvajajo preventivne ukrepe v svoji okolici kot so: odstranjevanje posod in predmetov s stoječo vodo, pokrivanje zbiralnikov vode, izpraznitev vrtnih bazenov, ko se ne uporabljajo, pospravljanje odpadkov, ki lahko zadržujejo vodo, namestitev zaščitnih mrež na okna in vrata. Pomembna je tudi osebna zaščita proti pikom komarjev in sicer z obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami med bivanjem na prostem, zlasti v času največje aktivnosti komarjev. Smiselna je uporaba repelentov, ki zmanjšajo število pikov komarjev.

Prisotnost in povečano število komarjev ne opravičuje rabe biocidnih sredstev v zunanjem okolju z namenom, da se zmanjša njihovo število. Insekticidov, ki bi se uporabljali v zunanjem okolju oz. na prostem v Sloveniji ne uporabljamo zaradi vpliva na druge organizme. Ko z njimi zatiramo komarje, ne zatiramo samo komarjev, temveč tudi druge žuželke (na primer čebele). Uporaba insekticidov v zunanjem okolju je strokovno smiselna oz. upravičena pri pojavu izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji. Tega v Sloveniji do sedaj ni bilo. Posamezni primeri obolelih z virusom Zahodnega Nila še ne predstavljajo izbruha.