Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Uvedba obveznih sprejemnih izpitov v visokem šolstvu
 
TB
Ogledov: 1034
Predlog ustvarjen 29.08.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 29.08.2018 14:50:52

  Predlog   Število glasov   Komentarji (16)   Popravki predloga  
Simon Murgelj | 29.08.2018 | 10:02
Uvedba obveznih sprejemnih izpitov na visokošolskem programu, ki nima omejitve (ima dovolj mest za vse vpisane), je izguba časa.
Tudi če predpostavimo, da niso kompetentni, bodo izvajalke visokošolskih programov z željo po čim več vpisih (študent = denar) poenostavile sprejemne izpite do te mere, da bodo sprejeti vsi.
TB | 29.08.2018 | 11:42 Prikaži
Izpiti bi se izvajali po določenih standardih, tako kot matura. Manjši del populacije bi verjetno študiral, kar je bolj optimalno. 
Aleksander82 | 29.08.2018 | 10:54
A ni matura na nek način sprejemni izpit?

Sicer tudi ni matura pravi prikazatelj znanja, a da bi pa moral maturo delati in še sprejemne izpite za vse smeri, je pa hecno. Morda bi bilo smiselno to uvesti na vse smeri, kjer so omejitve vpisa.
Maky135 | 29.08.2018 | 12:21
Matura zajema praktično vsa predznanja, ki bi jih moral imeti za večino faksov. Pri naravoslovnih faksih se pač bolj upošteva ocene pri naravoslovnih predmetih, nekje se zahteva, da se za maturo izbere določen izbirni predmet itd. - povsem smiselen, poenoten sistem. Tole bi bilo samo dodatno delo za brezveze. Če bi to naredili, potem matura izgubi pomen - to je bil namen mature, da lahko v veliki meri zamenja sprejemne. Na nekaterih jih še vedno imajo, ker se teh znanj ne da razbrat iz mature.
Burek Man | 29.08.2018 | 12:41
Brezveze, naj se fakultete same odločijo, a hočejo met sprejemce, ali ne. Za večino je itak brezveze, za tam, kjer so koristni, jih pa že zdaj imajo. 

Uvedba obveznih sprejemnih izpitov v visokem šolstvu

Predlagam uvedbo obveznih sprejemnih izpitov na vseh visokošolskih programih v RS. Za vsak študij (VSŠ ali UNI) bi bilo potrebno izkazati določeno stopnjo potrebnega predznanja, kar bi se preverjalo na pisnih, ustnih in/ali praktičnih sprejemnih izpitih. Na podlagi doseženih rezultatov bi bili najbolj primerni kandidati izbrani za vpis v določen VSŠ/UNI študijski program. To bi seveda veljalo za vse visokošolske zavode v RS. 

Menim, da imamo v Sloveniji na skoraj vseh študijskih programih razpisanih preveč mest (glede na število prebivalcev), zato bi jih bilo potrebno omejiti. To velja zlasti za programe, na katere je vpisanih več kot 100 študentov na letnik. S naraščajočim številom študentov kvaliteta študija pada. Delo v manjših skupinah je vsekakor veliko bolj učinkovito in prinaša boljše rezultate. Po zadnjih podatkih študira 47 % populacije med 19 in 25 let, 35 % študentov pa študija ne zaključi. Oba podatka sta nad evropskim povprečjem.


Ključne besede: ocene, sprejemni izpiti, odstotki

Uvedba obveznih sprejemnih izpitov v visokem šolstvu

Predlagam uvedbo obveznih sprejemnih izpitov na vseh visokošolskih programih v RS. Za vsak študij (VSŠ ali UNI) bi bilo potrebno izkazati določeno stopnjo potrebnega predznanja, kar bi se preverjalo na pisnih, ustnih in/ali praktičnih sprejemnih izpitih. Na podlagi doseženih rezultatov bi bili najbolj primerni kandidati izbrani za vpis v določen VSŠ/UNI študijski program. To bi seveda veljalo za vse visokošolske zavode v RS. 

Matura bi seveda ostala obvezna za uspešen zaključek srednješolskega izobraževanja (doseg 5. stopnje izobrazbe), vendar dosežen rezultat ne bi vplival na nadaljevanje izobraževanja za višje stopnje izobrazbe. 


Ključne besede: ocene, sprejemni izpiti, odstotki
Digifotko | 29.08.2018 | 18:31
Sprejemni izpiti ne bodo rešili ničesar. Rešitev za neuspešne študente pa je plačilo vseh let prebitih na nedokončanih študijih.
anekdota | 29.08.2018 | 20:54
 
Na problem gledam drugače. Velik vpis se mi ne zdi problematičen, ravno nasprotno.
Problematično se mi zdi to, da se preveč mladih vpisuje v študij poklicev, ki jih je na trgu dela že tako preveč, premalo pa v za tisti študij, katerih poklicev je na trgu dela premalo.
Sposobni študija torej naj študirajo, naj se v tej smeri razvijajo, ne zdi se jih pametno omejevati v želji študirati.

Rešitev problema torej ne vidim v omejevanju vpisovanja v fakultete na sploh, temveč v spodbujanju vpisovanja na fakultete, ki posledično prinašajo izobražen kader za poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje.


anekdota | 14.09.2018 | 13:44
 
Ja, lahko pa bi dodali še varovalko, da v kolikor se izobraženi zaposli v tujini, mora od plače v tujini sloveniji vračati znesek izobraževanja; razen, če predhodno v sloveniji dela vsaj 10 let po končanem izobraževanju vsaj pbibližno v smeri študija.
Ne gre pozabiti, da se odhod mladih v tujino povečuje. Za izobraževanje zdravnika porabimo cca. 100.000 EUR.
Burek Man | 30.08.2018 | 12:24
Tudi to se da rešit z omejevanjem vpisa. Če država pogrunta, da rabi 2 "evropska študenta" (diplomanta z "evropskih študij") na leto, vsako leto jih pa diplomira 50+, naj pač omeji vpis na recimo 5 oseb letno,.. dva odpadeta, 1 si premisli, pa raje dela kaj drugega, dva pa dobita šiht.

Ker trenutna situacija, ko faksi (plačani po glavi) šopajo ven nezaposljive diplomante (ker jih je preveč) je pač slaba. 
anekdota | 22.09.2018 | 15:06
 
Zelo visoko izobraženih dejansko nimamo zelo veliko v primerjavi z nekaterimi drugimi državami EU. Imamo pa veliko srednje izobraženih.
https://read.oecd-ilibrary.org/educa..45;2018-en#page2

znalček | 30.08.2018 | 08:16
Sem proti. Marsikoga sreča pamet pozneje, tudi ob samem študiju, ko spoznava stvari, ki ga zanimajo. Videl sem diplomirati ogromno študentov, tudi na najtežjih fakultetah, za katere je še v osnovnih šolah kazalo, da ne bodo mogli končati niti srednje šole.

Tam, kjer ni sprejemcev, slabi itak odpadejo v prvem letniku, pa tudi pretirano omejevanje študija, ki se nam na prvi pogled zdi nezaposljiv je neprimerno. Danes so v stroki, v kateri so diplomirali težko zaposljivi marsikateri profili, ki so se pred 20 leti zdeli zelo perspektivni. Zdravnikov npr. pa na drugi strani izrazito primanjkuje, pa ima študij ene od najbolj zahtevnih pogojev za vpis.
Kocka | 31.08.2018 | 08:59
Smiselno bi bilo ukiniti maturo in uvesti sprejemne izpite na fakultetah. 
Burek Man | 31.08.2018 | 12:15 Prikaži
Ta je pa sploh brezvezna. Matura je edini neodvisno testiran del srednješolske izobrazbe. Brez mature, lahko določene gimnazije potalajo same petke, oz. dajejo 50% višje povprečne ocene, kot ostale, in na ta račun poberejo dijake, medtem pa dijaki nimajo pojma. Zato pa se na koncu piše skupna, neodvisna matura, pa če se povprečne ocene in rezultat mature ne ujema, je hitro jasno, da nekaj ne štima. 
Kocka | 06.09.2018 | 09:02
Če so bile dijaku petice podarjene, bo verjetno težko opravil sprejemni izpit na želeni fakulteti. 
Burek Man | 06.09.2018 | 10:56
> Če so bile dijaku petice podarjene, bo verjetno težko opravil sprejemni izpit na želeni fakulteti. 

Seveda, če bi bil sprejemni. Če ne bi bilo omejitve vpisa, torej bi bili sprejeti vsi, pa vsi prišli gor. Tudi če bi dijak bil nepismen. V najslabšem primeru, bi pa imel narejeno gimnazijo, čeprav morda ne zna niti vseh črk.

Trenutno imamo maturo zato, da neodvisno testiramo tako dijake, kot tudi šole in učitelje. Brez tega dobimo kaos.
MarinaTereza TM | 01.09.2018 | 09:25
Nisem ne za ne proti, ker se mi zdi boljša ena kombinacija obojega: kvantitativnega in kvalitativnega pristopa, ki bi se izvajal preko večjega števila selekcijskih krogov oz postopkov. Vsak kandidat bi lahko tudi napisal sprejemno pismo iz katerega bi bilo razvidni osebni interesi, motivacija in realen vzgib za to mesto študija. Poleg vsega tega vključiti še dodatne kriterije grede na trenutne potrebe na trgu (kar se lahko spreminja vsako leto) in z vizijo npr. naslednjih 5 let. En dodaten sprejemni izpit je preveč površinska obravnava.