Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Uvedba predmeta “Etika in družba” v srednje šole
 
TB
Ogledov: 785
Predlog ustvarjen 28.08.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 29.08.2018 14:56:55

  Predlog   Število glasov   Komentarji (11)   Popravki predloga  
Burek Man | 28.08.2018 | 12:28
Pa saj vse to že imajo po drugih predmetih, ne rabijo še en predmet, ki je cel "v oblakih". 
TB | 28.08.2018 | 13:37
Ne, takšnega predmeta ni. Če se kakšno podobno snov obravnava pri kakšnem drugem predmetu, se ji praviloma ne posveča posebne pozornosti. Dejstvo je, da maturanti vedo občutno premalo o praktično vseh področjih, omenjenih v zgornjem predlogu.
Burek Man | 28.08.2018 | 14:35
>organizacija ter delovanje države in njenih ustanov,

Nevem kje je to bilo, ampak se živo spomnim, da smo se o tem učili pred mnogimi leti

> človekove pravice in njihovo uveljavljanje, 

Tudi to

> veščine javnega nastopanja, 

Saj imajo pri vsakem predmetu predstavitve pred tablo in feedback nazaj. 

> etika in morala, 

Jaz sem še imel predmet 'etika' v osnovni šoli, lahko pa da so ga ukinili

> boj proti vsem oblikam nasilja, 

Kaj imaš pa tukaj za učit v šoli?

> organizacija in delovanje političnega sistema, sodstva in zdravstva

prva točka na vrhu

> solidarnost in strpnost, boj proti diskriminaciji, 

Spet, kake ima to veze s šolo? Kaj naj tukaj šola uči?

> skrb za okolje, 

Tudi ekologije se spomnim... spoznavanje narave in družbe, ali spoznavanje narave al nekje.. še star papir smo morali zbirat takrat

> politična prticipacija, 
Spet.. kaj ima tukaj šola za učit?

> osnove ekonomije ipd.

To se pa strinjam, da manjka, ampak takrat jih niti ne zanima, to je bolj za srednje poklicne šole in potem fakultete za tiste, ki grejo študirat. 
TB | 05.09.2018 | 14:43
Govorite na pamet, to nima nobenega pomena. Preglejte učne načrte in boste hitro ugotovili, da v njih manjkajo področja, ki bi jih bilo nujno zajeti v predmetu, ki ga predlagam.
anekdota | 22.09.2018 | 15:17
 
Da, Waldorfska in Montessori šola imata več takšnega programa.
MarinaTereza TM | 28.08.2018 | 16:14
Zakaj bi morali imeti samostojen predmet za takšno snov in zakaj bi morali profesorji v SŠ o tem poučevati dijake? 

Smo sami na ravni družbe dober zgled za tako "snov" takega predmeta? 
Smo opravili z dolgoletno zgodovino in spravo oz katero verzijo bo vključevala?
Bodo morali razlagati tudi  o vseh političnih igricah in otročarijah na političnem parketu?

Imamo odnos do zastave in volitev, kar bi bila pametna posledica nošenja "državljanske vzgoje" v sebi, še preden bi za to zahtevali teoretično znanje za ocenjevanje in preverjanje znanja? 

Meni po šolsko, življenjsko in filozofsko ne gre skozi. Raje en predmet, ki opisuje kulturbe in družbene razlike med nami in kako smo širom sveta vsi ISTI, ne glede na poreklo in kraj, ki naj "opredeljuje" :)
Ferenc | 28.08.2018 | 18:38
Po ugotovitvah mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2016 (Pedagoški inštitut) v Sloveniji državljanska vzgoja v šolah sledi trem temeljnim pristopom, saj se pojavlja kot medpredmetna tema, kot tema, ki je integrirana v posamezne predmete, in kot samostojni predmet. Kot medpredmetna tema je vključena v splošne cilje izobraževanja na vseh ravneh šolanja. Vključena je v obvezne predmete v osnovni šoli (slovenščina od 1. do 9. razreda, družba v 4. in 5. razredu, zgodovina in geografija od 6. do 9. razreda) in v nekatere izbirne predmete z družboslovnega in naravoslovnega področja (od 7. do 9. razreda) ter samostojni izbirni predmet državljanska kultura. Kot samostojni predmet se v 7. in 8. razredu poučuje domovinska in državljanska kultura in etika. Tudi v srednji šoli je državljanska vzgoja vključena v obvezne predmete, dijaki pa morajo obiskovati tudi posebne obvezne izbirne vsebine vzgoja za mir, družino in nenasilje ter državljanska kultura.
MarinaTereza TM | 30.08.2018 | 00:10
Zdaj ste predmet Državljanska vzgoja spremenili v Etika in družba, kar je bolj smiselno, še bolj bi bilo, če bi ga razširiti iz slovenskega prostora na evropski in svetovni, saj pase v kontekst te stopnje šolanja v povezavi s podlago in z vsemi medpredmetnimi povezovanji, ampak vseeno ne razumem, zakaj potrebujemo samostojen predmet za tako snov v srednješolskem izobraževanju. So drugi načini in možnosti, že za časa OŠ. Snov takega predmeta sloni na odnosu do tega iz družine in družbe -- en predmet ti vsega tega ne more dati, pa čeprav se "napiflaš". Če že obstaja podlaga predmeta za časa OS, se jo na ravni SŠ (kot zgoraj omenjeno) nadgradi v širšo in globljo perspektivo, kar je skladno z nivojem razmilšljanja na tej stopnji.
stefanija | 29.08.2018 | 11:32
Ma sem za, ampak, a se mogoče lahko ne imenuje državljanska vzgoja, ker mi preveč asociira na nek drug čas, kjer se je malo preveč opevalo določene aspekte države?

Uvedba predmeta “Državljanska vzgoja” v srednje šole

Menim, da bi bilo v vse predmetnike srednjih šol potrebno dodati državljansko vzgojo. V osnovni šoli naj bi se podoben predmet izvajal eno ali dve leti, a ga v večini primerov pristojni učitelji ne izvajajo dosledno ali ga celo sami zanemarjajo (na račun drugega predmeta, ki ga poučujejo). Posledično šolarji po večini nimajo nobenega pravega stika z omenjeno tematiko, predmet pa velja za praktično nepomembnega, kot na primer gospodinjstvo. V srednji šoli se sicer izvaja predmet sociologija, vendar se ga drži podoben sloves kot omenjenega osnovnošolskega predmeta, hkrati pa ne obravnava vseh pomembnih področij.

V srednji šoli bi bilo nujno dijake pripraviti na določene vsebine, ki jim bodo prišle prav kasneje v življenju. Področja, ki bi jih bilo med drugim potrebno osvetliti: organizacija ter delovanje države in njenih ustanov, človekove pravice in njihovo uveljavljanje, veščine javnega nastopanja, etika in morala, boj proti vsem oblikam nasilja, organizacija in delovanje političnega sistema, sodstva in zdravstva, solidarnost in strpnost, boj proti diskriminaciji, skrb za okolje, politična prticipacija, osnove ekonomije ipd.

Potrebno je preoblikovanje učnega načrta za srednje šole in zasnovanje predmeta “Državljanska vzgoja”. Ponekod se različice takšnega predmeta izvajajo v okviru izbirnih vsebin, a menim, da je tematika preveč pomembna, da bi tudi v bodoče ostala prezrta. Vse srednješolce je potrebno pripraviti na življenje ter jih vzgojiti v odgovorne, solidarne in zavedne državljane RS.


Ključne besede: državljanska vzgoja, srednja šola

Uvedba predmeta “Državljanska vzgoja” v srednje šole

Menim, da bi bilo v vse predmetnike srednjih šol potrebno dodati državljansko vzgojo. V osnovni šoli naj bi se podoben predmet izvajal eno leto, a ga v večini primerov pristojni učitelji ne izvajajo dosledno ali ga celo sami zanemarjajo (na račun drugega predmeta, ki ga poučujejo). Posledično šolarji po večini nimajo nobenega pravega stika z omenjeno tematiko, predmet pa velja za praktično nepomembnega, kot na primer gospodinjstvo. V srednji šoli se sicer izvaja predmet sociologija, vendar se ga drži podoben sloves kot omenjenega osnovnošolskega predmeta, hkrati pa ne obravnava vseh pomembnih področij.

V srednji šoli bi bilo nujno dijake pripraviti na določene vsebine, ki jim bodo prišle prav kasneje v življenju. Področja, ki bi jih bilo med drugim potrebno osvetliti: organizacija ter delovanje države in njenih ustanov, človekove pravice in njihovo uveljavljanje, veščine javnega nastopanja, etika in morala, boj proti vsem oblikam nasilja, organizacija in delovanje političnega sistema, sodstva in zdravstva, solidarnost in strpnost, boj proti diskriminaciji, skrb za okolje, politična prticipacija, osnove ekonomije ipd.

Potrebno je preoblikovanje učnega načrta za srednje šole in zasnovanje predmeta “Državljanska vzgoja”. Ponekod se različice takšnega predmeta izvajajo v okviru izbirnih vsebin, a menim, da je tematika preveč pomembna, da bi tudi v bodoče ostala prezrta. Vse srednješolce je potrebno pripraviti na življenje ter jih vzgojiti v odgovorne, solidarne in zavedne državljane RS.


Ključne besede: državljanska vzgoja, srednja šola

Uvedba predmeta “Državljanska vzgoja” v srednje šole

Menim, da bi bilo v vse predmetnike srednjih šol potrebno dodati državljansko vzgojo. V osnovni šoli naj bi se poučeval eno leto, a ga v večini primerov pristojni učitelji ne izvajajo dosledno ali ga celo sami zanemarjajo (na račun drugega predmeta, ki ga poučujejo). Posledično šolarji po večini nimajo nobenega pravega stika z omenjeno tematiko, predmet pa velja za praktično nepomembnega, kot na primer gospodinjstvo. V srednji šoli se sicer izvaja predmet sociologija, vendar se ga drži podoben sloves kot omenjenega osnovnošolskega predmeta, hkrati pa ne obravnava vseh pomembnih področij.

V srednji šoli bi bilo nujno dijake pripraviti na določene vsebine, ki jim bodo prišle prav kasneje v življenju. Področja, ki bi jih bilo med drugim potrebno osvetliti: organizacija ter delovanje države in njenih ustanov, človekove pravice in njihovo uveljavljanje, veščine javnega nastopanja, etika in morala, boj proti vsem oblikam nasilja, organizacija in delovanje političnega sistema, sodstva in zdravstva, solidarnost in strpnost, boj proti diskriminaciji, skrb za okolje, politična prticipacija, osnove ekonomije ipd.

Potrebno je preoblikovanje učnega načrta za srednje šole in zasnovanje predmeta “Državljanska vzgoja”. Ponekod se različice takšnega predmeta izvajajo v okviru izbirnih vsebin, a menim, da je tematika preveč pomembna, da bi tudi v bodoče ostala prezrta. Vse srednješolce je potrebno pripraviti na življenje ter jih vzgojiti v odgovorne, solidarne in zavedne državljane RS.


Ključne besede: državljanska vzgoja, srednja šola
xing | 02.09.2018 | 11:38
V srednjih šolah obstaja predmet 'sociologija', ki ima podoben učni načrt kot 'etika in družba' v osnovni šoli.
TB | 05.09.2018 | 14:40
Oba predmeta sem omenil v predlogu in dodal, da se ne izvajata v polnem obsegu, prav tako pa ne zajemata vseh pomembnih področij. Sploh sociologija temelji na sto in eni definiciji in citatih znanih sociologov, ki nimajo za dijake prav nobene vrednosti. Potrebne so spremembe, morda razširitev predmeta Sociologija ...