Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Določitev zakonskih rokov za dokončanje geodetskih storitev
 
Ferenc
Ogledov: 631
Predlog ustvarjen 10.08.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 09.08.2018 11:48:03

  Predlog   Število glasov   Komentarji (0)  

 Geodetska podjetja izvajajo geodetske storitve na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1  (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin - ZEN  (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - Odl. US, 79/12 - Odl. US, 61/17 - ZAID in 7/18). To je geodetska storitev, ki jo naroči stranka, lastnik parcele. Po končani storitvi geodetsko podjetje izda račun in stranki preda izdelan elaborat. Za evidentiranje sprememb, na podlagi izdelanega elaborata, mora lastnik parcele, na geodetsko upravo, vložiti zahtevo. Sestavni del zahteve je izdelan elaborat geodetske storitve. V primeru, da elaborata geodetske storitve, ki se ga naroči, od geodetskega podjetja že leto dni ne prejmeš, lahko geodetsko podjetje prijaviš: tržnemu inšpektorju, Inženirski zbornici Slovenije, Matična sekcija geodetov, katera lahko prijavo preda Disciplinski komisiji.

Posebnega roka za dokončanje geodetske storitve v zakonu ni. Predlagam določitev zakonskih rokov za dokončanje geodetskih storitev


Ključne besede geodetske storitve, geodetsko podjetje, ZGeoD
Kategorija: Okolje in prostor