Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Jasnejše, manj zavajujoče in bolj pregledno označevanje živil
 
starfotr
Ogledov: 1802
Predlog ustvarjen 28.06.2018
Z odzivom organa 06.08.2018
Zadnja sprememba 27.06.2018 16:50:03

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 06.08.2018

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Glede informiranja potrošnikov o živilih in označevanja živil se v Evropski uniji (EU) uporabljajo harmonizirani predpisi, kar pomeni, da so usklajeni med državami članicami po vsebini in veljajo za celotno območje EU. Splošno označevanje živil ureja Uredba EU št. 1169/2011.

Za nekatera živila, med katere spadata tudi med in meso veljajo dodatno predpisani načini označevanja posameznih vrst živil. Upoštevajoč Uredbo EU št. 1169/2011 je v EU enotno določen obvezen način odgovorne osebe za informacije o živilih (8. člen Uredbe EU št. 1169/2011) ter med drugim obvezen način navajanja države porekla/kraj izvora (9. in 26. člen Uredbe EU št. 1169/2011) in roka uporabe (člen 24. Uredbe EU št. 1169/2011).

Predloge, ki jih navajate kot potrebne, ni mogoče nacionalno urediti, saj bi to bilo v neskladju z veljavnimi harmoniziranimi predpisi EU upoštevajoč enotno predpisan način podajanja informacij v EU.

Pri roku uporabe je potrebno upoštevati, da se za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva označi rok uporabe z "porabiti do", za ostala živila, kjer se s časom spreminjajo senzorične lastnosti in ne varnost živila pa označba "uporabno najmanj do". Za nekatera živila rok uporabe ni obvezen, ta živila so navedena v Prilogi X, Uredbe EU št. 1169/2011.

Podatke, ki jih predlagate da se vključijo v označbo, lahko nosilci živilske dejavnosti (NŽD) navedejo prostovoljno, kar jim omogoča 36. člen Uredbe EU št. 1169/2011. NŽD se za prostovoljne načine označevanja velikokrat odločijo sami, kadar so ti podatki zaželjeni s strani potrošnikov in pomenijo zanje konkurenčno prednost pred drugimi NŽD.