Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Nedrseča horizontalna signalizacija na cestah
 
Digifotko
Ogledov: 2308
Predlog ustvarjen 12.06.2018
Z odzivom organa 03.08.2018
Zadnja sprememba 12.06.2018 09:37:58

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 03.08.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati označbe na prometnih površinah so določene s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je bil sprejet v letu 2015; v nadaljevanju: pravilnik). S pravilnikom je bil implementiran standard SIST EN 1436 - Materiali za označevanje vozišča in lastnosti označb, kar pomeni, da morajo lastnosti materialov za označbe na prometnih površinah ustrezati zahtevam navedenega standarda.

Ta standard določa minimalne lastnosti, ki jih morajo dosegati tako bele kot tudi rumene označbe na prometnih površinah. Določene so minimalne karakteristike za nočno in dnevno vidnost, faktor svetilnosti ter dopustna drsnost. Merska enota za drsnost je v standardu izražena z enoto SRT, razredi drsnosti pa od S0 do S5. Za naše ceste je s pravilnikom določena minimalna stopnja drsnosti razreda S1, kjer je SRT≥ 45, SR0 pa pri označbah pri katerih zaradi strukture podlage drsnosti ni možno izmeriti.

S pravilnikom je določena tudi obveznost preverjanja ustreznosti in obnova označb, ki morajo biti obnovljene če so posamezne izmerjene vrednosti manjše za več kot 20% od predpisanih.

 

Priloge: