Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Obdavčitev onesnaževanja zraka iz kurišč
 
Janez49
Ogledov: 983
Predlog ustvarjen 04.06.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 03.06.2018 13:19:22

  Predlog   Število glasov   Komentarji (15)   Popravki predloga  

Obdavčitev onesnaževanja zraka iz kurišč

Verjetno nas je kar dosti, ki živimo v urbanih naseljih pa zaradi dima iz sosednjih hiš oz. dimnikov vsakodnevno dihamo strupen zrak, še posebej v kurilni sezoni, ponekod tudi poleti, ko nekateri tudi toplo sanitarno vodo ogrevajo na drva in smeti. Država mora na področju onesnaževanja zraka čimprej in nujno vzpostaviti red in učinkovit nadzor. Področje je danes v glavnem prepuščeno občinam, ki jih imamo kar 212, večina njih pa brez ustreznih strokovnih kapacitet, zato na tem področju ni reda.

Zaenkrat posameznik, ki se mu neprestano v nos vali dim sosednjih hiš v naši državi nima možnosti oz. pravice do čistega zraka.  Država v svojih strategijah sicer tej temi posveča nekaj pozornosti, a kaj ko je v praksi stanje porazno.

Po eni strani se nam obračunava odvodnjavanje padavinskih voda, okoljsko popolnoma čiste zadeve, po drugi strani pa lahko vsakdo s kurjenjem trdih in tekočih goriv v zrak spušča neomejeno veliko količino strupenih plinov in trdih delcev, brez kakršnihkoli finančnih posledic za škodo, ki jo povzroča zdravju sosedov. Kje je tukaj logika?

Zato predlagam, da se za stavbe, ki niso priključene na okoljsko prijaznejša daljinska ogrevanja ali zemeljski plin, uvede obdavčitev glede na količino letnih emisij pri kurjenju okoljsko neprijaznih goriv, pri čemer se kot kriterij upošteva vrsta ogrevanja (kurilno olje, drva, premog,..) in potrebno toploto za ogrevanje stavbe (neizolirane stavbe pokurijo več in posledično v zrak izpuščajo več).

Predlagam, da država obstoječo bazo kurilnih naprav dopolni in jo naredi javno, tako da bo vsaka stavba imela letno osvežen podatek o vrsti možnega in dejanskega ogrevanja za ogrevanje in toplo sanitarno vodo (lahko več vrst z deleži, ki jih lastniki dokazujejo z računi, sicer se šteje, da uporabljajo okoljsko najslabšo gorivo), potrebno toploto za ogrevanje (vezano na energetsko izkaznico, ki bi s tem dobila še večji pomen) in da se na nivoju države uvede ustrezno nadomestilo oz. dajatev za onesnaževanje zraka. Nekdo, ki ima možnost priklopa na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje bi v primeru kurjenja drugih umazanih goriv, moral plačevati več kot nekdo, ki te možnosti nima. V vsakem primeru pa bi onesnaževalec za onesnaževanje zraka moral plačevati neko nadomestilo, kot se plačuje nadomestilo za odvoz smeti, kanalizacijo,..

S predlagano dajatvijo bi se spodbujalo lastnike k priključevanju na okoljsko ustreznejše vrste ogrevanja (daljinsko, zemeljski plin, sončni sprejemniki in PV), spodbujalo bi se jih k energetski prenovi stavb  (izolacija, ogrevalni sistemi)  in  v nekaj letih bi bistveno izboljšali energetsko učinkovitost na nivoju Slovenije, kar nas zavezujejo EU direktive, povečali bi se prilivi iz naslova davkov, saj mnogo ljudi danes goriva kupuje na črno, brez računa, predvsem pa bi se izboljšala kakovost zraka v urbanih območjih.

Zbran denar, bi se moral porabiti lokalno in izključno za razvoj daljinskega ogrevanja, omrežij zemeljskega plina ter izboljšanja energetke učinkovitosti stavb.


bombon | 04.06.2018 | 18:09
Za prvo silo bi zadoščalo že, če se bi ukinile subvencije za biomaso v strnjenih naseljih, ter bi se povsod uvedle subvencije ekosklada za toplotne črpalke (ponekod jih ni - npr. v nekaterih mestih).
Anže Pajek | 06.06.2018 | 07:55
Torej bi vsi, ki živijo na podeželju in nimajo denarja, plačevali davek, ker si ne morejo privoščiti toplotnih črpalk in novih fasad, daljinskega ogrevanja pa na podeželju ni.

Janez49 | 08.06.2018 | 18:19
Na podeželju, kjer gre za redkejšo poselitev, ni daljinskega ogrevanja, zemeljskega plina, bi morala biti taka dajatev seveda nižja, bi pa vseeno morala biti. 

Tudi tisti (lahko tudi na podeželju), ki nimajo denarja za kanalizacijo, ne spuščajo fekalij na cesto. To se nam zdi samoumevno in prav.

Zakaj pa bi lahko vsak spuščal neomejeno v zrak strupene pline? In ti plini povzročajo razna obolenja, tudi zelo huda, česar se premalo zavedamo, stroški za družbo pa so večji kot si mislimo. 
Paty | 13.06.2018 | 16:41
Živim na podeželju. 1x letno nam izvajajo meritve izpušnih delcev ob izgorevanju v ogrevalni napravi. Do sedaj smo vedno imeli nizek izpust teh delcev in so dali zeleno luč, torej da je vse OK. Če bi bilo to prekoračeno, bi najbrž morali kaj zamenjat ali popravit. Torej smo že sedaj pod kontrolo in meritve niso zastonj, so pa obvezne. Ne vem zakaj bi morali še dodatno plačevati. 
Jani 40 | 06.06.2018 | 08:58
pa saj ni problem če živiš na podeželju, problem so strnjena naselja in zaradi tega podpiram predlog.

Verjemite, da je to resnični problem in tisti, ki glasujete proti takemu predlogu še niste preživeli zime v strnjenem naselju, kjer se vam iz dneva v dan vali smrdeč dim, zdaj od enega soseda , drugič od drugega, ko pa udari nizek pritisk pa je kot bi živel v kadilnici.

Sicer menim, da je večji problem, da ni nadzora nad kurišči in ljudje kurijo marsikaj, kljub akciji ministrstva, da naj se kurijo le suha drva  kuriščih.
Yonc | 06.06.2018 | 16:01
Proti. Tudi toplotne črpalke onesnažujejo, le da nekje drugje.
Do sedaj se je subvencioniralo nakup peči na trda goriva, sedaj naj bi pa obdavčili - neresno.
Morali pa bi res začeti nadzorovati kurjenje, po mojem obstaja vsa potrebna pravna podlaga, a inšpektorji se s tem očitno ne ukvarjajo. Vsaj pri nas ne, kjer tudi tako zadimijo, kot da jim gori hiša. Torej: začeti prijavljati na inšpekcijo za okolje. In če nič ne naredijo, še njih prijaviti na upravno inšpekcijo.
Janez49 | 08.06.2018 | 18:31
Ja tudi toplotne črpalke, vendat izpuščajo termoelektrarne na proizvedeno kWh toplote oz. elektrike bistveno bistveno manj emisij, kot individualna kurišča. Pri velikih sistemih se skrbi za optimalno pripravljeno goriva, optimalni način kurjenja, emisije pa se zelo učinkovito omejuje s filtri. Pri individualnih kuriščih nobena o teh treh naštetih faz ni nadzirana, oz. je le izjemoma.

To kar se je delalo do sedaj, ugotavljamo, da je bila napačna odločitev. Zato moramo tako početje čimprej ustaviti, ne pa nadaljevati .. subvencionirazi kotle na biomaso.

Tudi inšpekcija ima svoje omejitve, ljudje pa pravico do zasebnosti, tako pravi ustava... zato je nadzor na tem področju otežen. Bolje je nastaviti mehanizem, ki sam spodbuja ljudi, da spremenijo način svojega obnašanja.
Kamen | 06.06.2018 | 23:06
 
Menim da se z napačno rešitvijo skušate lotiti resne težave.
Resna delna rešitev bi bila 
-ukinitev npr. UKINITEV EKO SUBVENCIJ, ker te so namenjene bogatim in ne reševanju težav (subvencionirana 'EKO' LESENA okna / preparirana s kemijo do konca, subvencionirani štrom avtomobili na energijo iz premoga...)
-preusmeritev teh sredstev v zastonj priklop na ogrevanje iz toplarn v vseh urbanih središčih.
Tako bi odstranili vsa individualna kurišča.

itd
Janez49 | 08.06.2018 | 18:41
Samo ukinitev subvencij, s katerimi se na leto kupi kakšnih 2.000 kotlov, ni rešitev. V Sloveniji neustreznih kotlov čez 100.000, mnogo se jih zamenjuje z novimi prav tako neustreznimi, mimo subvencij. Kotli pa tudi niso največja težava. Dober kotel z ustreznim dimnikom je osnovni pogoj, zraven pa mora tak kotel tudi ustrezno obratovati na ustrezno pripravljeno gorivo. To pa iz prakse vem, da se dogaja redko. Poznam primer, ko je nekdo kupil dober kotel, vendar brez pripadajoče lambda sonde in regulacije. Sedaj se mu kadi iz dimnika bolj, kot iz 30 let stare peči.

Veliko manjših mest pa sploh nima daljinskega ogrevanja, niti zemeljskega plina. Da bi jih nekako prisilili v spremembo in zagotovili sredstva, bi bilo potreno, kot sem predlagal, uvesti dajatev na onesnaževanje.
ahac36 nuncij | 09.06.2018 | 09:44
Dokler vzhodnoevropski tovornjaki z Euro 1 motorji lahko brezplačno smradijo naše okolje in Vlada tega ne zazna kot problem, je verjetno nesmiselno uvajat kakršnekoli ukrepe. Ko pa tujcem ne bomo več dopustli zastrupljanja okolja, bi pa tudi sami lahko začeli razmišljati o takšnih ukrepih. 
Janez49 | 10.06.2018 | 15:20
Se strinjam, da so tovornjaki oz. promet okoljsko zelo sporni in da gre za težavo, ki jo je prav tako potrebno reševati. A tole je bil tipičen odgovor - izgovor v smislu, najprej naj porihtajo drugi, šele potem nameravam tudi sam. Na tak način se ponavadi nikoli nič ne reši. 

Če resno hočemo razbremeniti okolje, so po mojem mnenju dajatve za onesnaževalce (tudi pri kurjenju za ogrevanje v stavbah .), ki so sorazmerne z onesnaževanjem, najbolj učinkovit ukrep, še posebno, če se potem zbran denar namensko uporabi za isto zadevo, v trem primeru za ukrepe izboljšanja zraka.

Ljudem, ki bi jim taka dajatev predstavljala težavo, pa je seveda potrebno pomagati, ampak ne tako, da se jim jo odpiše, ampak tako, da se jim jo posredno zniža, s subvencijami za izolacijo stavb, prenovitev ogrevalnega sistema, priklop na daljinsko ogrevanje,...

Ljudje se moramo zavedati, da nas je na tem planetu vedno več in se moramo temu primerno začeti tudi obnašati. Lahko pa gremo po poti Kitajske, onesnažimo vse okrog sebe do konca, potem pa škodo popravljamo, ampak to pa na koncu res ogromno stane in ni brez posledic. 


ahac36 nuncij | 10.06.2018 | 23:11
Glasoval sem proti, ker bi Vlada morebitno uresničitev predloga zlorabila kot dokaz, da skrbi za okolje. Da bi se lotila največjega problema, t.j. onesnaževanja, ki ga povzroča tranzitni tovorni promet med vzhodno Evropo in Italijo, pa enostavno nima jajc. Sicer se zelo strinjam, da je treba takoj sprejeti številne, tudi radikalne ukrepe, sicer nas kmalu ne bo več. 
DavidoffC | 13.06.2018 | 08:25
Ob takšnih predlogih se je treba vprašati, če bo po obdavčitvi kaj razlike? Bo davek res prinesel čistejši zrak ali le še eno dodatno dajatev na obilno podlago, ki ne prispeva k bolj zdravemu okolju.
Potem bi morali tudi obdavčiti kajenje, izpuste iz dieselskih motorjev in še kaj.
A, kot rečeno, v čem je razlika, če država obdavči izpust iz peči na drva/premog? Samo v državni blagajni, drugo ostane isto.
Janez49 | 22.06.2018 | 12:31
Razlika bo v tem, da bodo potem ljudje začeli razmišljati tudi o bolj okolju prijaznem ogrevanju, manjši porabi goriva za ogrevanje, izolaciji, .. o vsem, kar bi jim znižalo dajatev. Slovenci smo taki, da dokler nas ne udari po žepu, nas je težko prepričati. 

Sedaj nekomu, ki ima svoja drva, to niti na pamet ne pride. Poznam jih nekaj, ki imajo svoja drva ali lesne odpadke, neizolirano hišo, staro peč, neustrezen dimnik in zadimljajo celo sosesko.

DavidoffC | 27.06.2018 | 07:14
Se strinjam, da je izoliranje hiše pametna ideja, vendar stane za desetletje (če ne še več kurjave) in ljudje gledajo na stvar s finančnega vidika. Tudi menjava peči je draga stvar, zato mnogi čakajo, da stara peč odpove, prej ne bodo kupili nove.