Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Stanovanja za samske osebe
 
dam_das
Ogledov: 1742
Predlog ustvarjen 31.05.2018
Z odzivom organa 03.08.2018
Zadnja sprememba 31.05.2018 11:24:33

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 03.08.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), na podlagi usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25), skupaj s Stanovanjskim skladom RS (SSRS), glavnim izvajalcem stanovanjske politike, pripravlja ukrepe za izboljšanje stanovanjskega položaja mladih.

SSRS ima kot vodilni izvajalec NSP 15-25 v načrtu številne naloge, od pilotnih projektov za mlade, starejše in druge ranljive skupine prebivalstva, pa do zagotavljanja novih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je izkazana potreba lokalnih skupnosti. Pri pilotnih projektih se bodo preizkušale različne oblike bivanja mladih od skupinskega najema do stanovanjskih skupnosti in zadrug, za starejše pa poleg varovanih stanovanj predvidevamo več različnih možnosti za dnevno bivanje v okviru obstoječih institucij.
Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, je bila na podlagi sklepa Vlade RS z dne 10. 3. 2016, ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov po ReNSP 15-25. Delovno skupino pod vodstvom MOP sestavljajo še predstavniki SSRS, Urada za mladino RS, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

V okviru Delovne skupine za mlade se izvaja pilotni projekt zagotovitve cenovno ugodnih najemnih stanovanj za mlade, predviden v akcijskem načrtu ReNSP 15-25. Po zaključeni izvedbeni fazi projekta bo delovna skupina na podlagi celovite evalvacije oziroma ocene, pripravila konkretne predloge za oblikovanje sistemskih rešitev za reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih družin, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje ter sistemske rešitve za zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade.

V okviru pilotnega projekta, je SSRS v okviru svojih prostih kapacitet in v sodelovanju z zainteresiranimi občinami, v mesecu marcu 2017 objavil javni razpis za oddajo 13 stanovanj - t.i. »Najem za mlade«. Vsa stanovanja so funkcionalno opremljena (minimalna kuhinja, osnovne omare, postelje), najemnina je neprofitna. Nabor stanovanj se sprotno dopolnjuje z razpoložljivimi stanovanji SSRS in drugih akterjev. Namen je, da se na osnovi odziva in potreb mladih, oblikuje dolgoročni načrt zagotavljanja zadostnega števila stanovanj na območjih, kjer bo izkazano povpraševanje.

SSRS nadaljuje tudi s (pilotnim) projektom gradnje Skupnost za mlade Gerbičeva, ki predvideva 110 stanovanjskih enot. Stanovanjska skupnost za mlade je novost, ki jo uvaja ReNSP 15-25 in še ni podrobneje urejena v (stanovanjski) zakonodaji, predvideva pa stanovanja, posebej prilagojena za sobivanje mladih. Gradnja takih stanovanj je praviloma ugodnejša od gradnje manjših samostojnih stanovanjskih enot, kar se odraža v nižjih (dostopnejših) najemninah. Takšen način bivanja je lahko zaradi cenovno ugodnega najema privlačen za mlade, ki si želijo samostojnega življenja, a so hkrati še vedno pripravljeni sobivati z vrstniki. Stanovanjske skupnosti so lahko namenjene mladim, ki končajo študijsko pot in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih, in za mlade, ki ne študirajo in se vseeno želijo osamosvojiti. Predlagana oblika bivanja ni namenjena dolgoročni stanovanjski oskrbi, temveč kot prva pomoč pri zagotavljanju bivalne osamosvojitve mladih. Predvidena bo časovna ali starostna omejitev bivanja.