Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev avtomatske sodne določitve izvršitelja
Kamen
Ogledov: 1729
Predlog ustvarjen 28.05.2018
Z odzivom organa 06.07.2018
Zadnja sprememba 28.05.2018 17:27:23

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 06.07.2018

Odziv Ministrstva za pravosodje

Po veljavni ureditvi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) mora upnik oziroma njegov pooblaščenec tako v primeru izvršbe na podlagi izvršilnega naslova kot pri izvršbi na podlagi verodostojne listine sam predlagati sredstva izvršbe (prvi odstavek 40. člena in drugi odstavek 41. člena ZIZ). V predlogu za izvršbo mora upnik torej navesti, ali želi, da se opravi na primer izvršba na premičnine, nepremičnine, dolžnikova sredstva pri banki in drugo. Upnik mora predlagati vsaj eno sredstvo, lahko predlaga več sredstev hkrati, sredstva pa lahko predlaga tudi naknadno (34. člen ZIZ). V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, torej kadar je potrebno sodelovanje izvršitelja, mora upnik tudi navesti izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj, sicer je tak predlog za izvršbo nepopoln (osmi odstavek 40. člena, šesti odstavek 41. člena ZIZ). Sodišče torej ne določi samo, da naj se opravi izvršba na primer na premičnine (pri kateri sodeluje izvršitelj) in tudi ne izbere samo izvršitelja, temveč v sklepu o izvršbi določi tista sredstva izvršbe in tistega izvršitelja, ki ga je predlagal upnik.

Zakon torej že omogoča, da upnik sam izbere izvršitelja, če ga potrebuje, omogoča pa tudi, da upnik izbere sredstvo izvršbe, za katerega oceni, da je najbolj ustrezno. Glede na navedeno menimo, da predlog državljana ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Pojasnjujemo še, da se v postopku izvršbe in zavarovanja lahko predlogi za izvršbo vlagajo samostojno, brez sodelovanja odvetnika ali drugega pooblaščenca, kar velja tudi v postopku e-izvršbe.

 

Priloge: