Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Bele zalivke naj ne bodo več plačljive
 
dimko
Ogledov: 1432
Predlog ustvarjen 28.05.2018
Z odzivom organa 04.07.2018
Zadnja sprememba 27.05.2018 21:38:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.07.2018

Odziv Ministrstvo za zdravje

Trenutno veljavna zakonodaja na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (tj. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja) določa, da posamezniku v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja pripada:

1. pregled na zahtevo zavarovane osebe, vendar največ enkrat letno;
2. zdravljenje zob, njihovo polnjenje (plombiranje), nadgrajevanje, rentgenska diagnostika zobovja ali čeljustnic, zdravljenje vnetnih in drugih sprememb ustne sluznice ter oralnokirurške in maksilofacialne operativne storitve;
3. zobnoprotetični nadomestki, ki so opredeljeni s pravili;.
4. kontrolni pregled šest mesecev po končanem konzervativnem ali zobnoprotetičnem zdravljenju.

V sklopu pravice do zobnoprotetičnih storitev oziroma nadomestkov so zavarovane osebe upravičene do:
1. prevlek, kron, nazidkov ter vlitih zalivk v primerih, ko:

 • okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem;
 • je to potrebno zaradi dviga ugriza;
 • biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega nadomestka na podpornih, retencijskih zobeh za delne snemne proteze ali parodontološko podprte proteze ali za teleskopsko prevleko, ki je potrebna za izdelavo mostička oziroma proteze, ki je pravica;

2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi:

 • v vidnem sektorju do štirje zobje;
 • v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste;
 • pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom;

3. snemne delne proteze, če manjkajo:

 • trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
 • trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko in ob tem še najmanj dva zoba v istem ali drugem kvadrantu v isti čeljusti;
 • -   zobje v več vrzelih in vsaka od njih predstavljala pravico do mostička, a je cena za protezo nižja kot za mostiček;

4. totalne proteze, če manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti;
5. zobno-protetičnih nadomestkov, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih.

Nekoliko širši nabor pravic na področju zobozdravstva imajo otroci, mladina in študentje, in sicer so upravičeni do preventivne storitve s področja zobozdravstvenih dejavnosti:
1. predšolskih otrocih:

 • preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka v starosti od 6 do 12 mesecev;
 • preventivni zobozdravstveni pregled otrok v prvem, drugem in tretjem letu starosti;
 • preventivni zobozdravstveni pregled otrok v četrtem, petem in šestem letu starosti;
 • indicirano zalitje mlečnih kočnikov;
 • fluorizacija s tabletami po prenehanju dojenja;
 • fluorizacija s premazi, raztopinami ali želeji do dvakrat mesečno ali s kombinacijo te metode z jemanjem fluorjevih tablet;
 • preventivni pregled eno leto pred vstopom v šolo in indicirano zalitje fisur na prvih stalnih kočnikih.

2. mladini do 19. leta starosti in študentih:

 • preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem razredu osnovne šole;
 • preventivni zobozdravstveni pregled v 1. in 3. razredu srednje šole;
 • preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in 3. letniku višje in visoke šole;
 • fluorizacija s tabletami, premazi ali želeji do dvakrat na mesec ali s kombinacijo obeh metod fluorizacije;
 • indicirano zalitje fisur na stalnih kočnikih in ličnikih.

Ne glede na navedeno pa je opredelitev standarda, ki ga krijejo sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja, tista, ki determinira, kakšne materijale bodo zdravstveni delavci in sodelavci uporabili pri zdravljenju oziroma pri oskrbi pacientov. Določba 112. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja predvideva, da so standardni materiali v zobozdravstveni dejavnosti pri:
1. zalivkah v vidnem sektorju (oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu) fosfatni in kompozitni materiali;
2. zalivkah v stranskem (transkaninem) sektorju amalgam;
3. pri vlitih zalivkah, prevlekah, kronah in mostičkih srebropaladijeve, zlatopaladijeve oziroma druge polžlahtne zlitine;
4. zobnih fasetah v prevlekah, kronah in mostičkih akrilat ali kompozitni materiali;
5. protezah akrilati in pri delnih snemnih protezah ulita kovinska baza iz kobaltkromove ali podobne zlitine.

Standardni material za obturatorje je akrilat in mehko obstojna silikonska polimera, pri opornicah pa kovina za vlivno tehniko ali akrilat, odvisno od vrste in narave opornice. Pri snemnih ortodontskih aparatih je standardni material akrilat, pri fiksnih, pa konfekcijsko pripravljeni kovinski in drugi elementi.

Zaradi sprememb, ki jih prinaša evropska uredba na področju amalgama, bodo tudi nacionalni predpisi (natančneje Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja) določili, da se kot standardni material v zobozdravstvu, sprva za določene skupine prebivalstva (doječe matere, nosečnice, predšolski otroci, ipd.), kasneje pa širše, več ne uporabi amalgam. Predlog nove ureditve je trenutno še v usklajevanju, pričakovati je, da bo pričel veljati še v tem letu.