Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved mopedov in koles z motorjem na kolesarskih stezah
 
Endvat Ritri
Ogledov: 1770
Predlog ustvarjen 23.05.2018
Z odzivom organa 17.07.2018
Zadnja sprememba 22.05.2018 14:04:16

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 17.07.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o pravilih cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ZPrCP) v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je »kolo« enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala.

Zakon o motornih vozilih v 12. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je »moped« (oziroma »kolo z motorjem«) motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.


Pogoji za udeležbo koles in mopedov v cestnem prometu so urejeni v ZPrCP, in sicer v določbi prvega odstavka 93. člena ZPrCP (pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu) in v določbi prvega odstavka 95. člena ZPrCP (pogoji za udeležbo mopedov v cestnem prometu).

Tako za kolesa kot tudi za mopede, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, je v ZPrCP določeno, da jih vozniki morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, pa jih smejo vozniki voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.

Za mopede, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h, pa je določeno, da jih morajo vozniki voziti po cesti ali delu ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, ki jim pripada njihovo vozilo (desni rob smernega vozišča v smeri vožnje).

Skladno z navedeno določbo 95. člena ZPrCP je po kolesarskem pasu, kolesarski stezi in kolesarki poti dovoljena vožnja koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, ne pa tudi mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h.


Predlagana določba, ki bi prepovedovala vožnjo po kolesarskem pasu, kolesarski stezi in kolesarki poti mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, z vidika prometne varnosti predstavlja prometno-varnostno tveganja, prav tako pa so pogoji udeležbe teh vozil v cestnem prometu v Republiki Sloveniji urejeni podobno kot v sosednjih državah (Avstrija, Nemčija).

Ministrstvo za infrastrukturo iz navedenih razlogov prepovedi vožnje mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, po kolesarskih pasih, kolesarskih stezah in kolesarskih poteh, ne podpira.

 

Priloge: