Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Trikratno pošiljanje poročila o delu in finančnem poslovanju ustanove v preteklem koledarskem letu
 
Ferenc
Ogledov: 1252
Predlog ustvarjen 16.04.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 12.04.2018 12:42:18

  Predlog   Število glasov   Komentarji (1)  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Ur. List RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ter 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) organ, pristojen za ustanove.

Skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o ustanovah je uprava vsake ustanove dolžna organu, pristojnemu za ustanove (v konkretnem primeru MIZŠ), letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu. Ustanova, ki v omenjenem roku ne predloži poročila o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu, se na podlagi 35a. člena Zakona o ustanovah kaznuje za prekršek z globo, prav tako pa se za storjen prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.

V dobi računalniške tehnologije (e-uprave), bi veljalo razmisliti o spremembi zakonodaje, in sicer, da se poročila uprav ustanov (t.i. humanitarnih organizacij ) oddajo samo AJPES-u, ta pa jih nato odstopi vsem zainteresiranim strankam: FURS-u, MIZŠ oz. so le-ta poročila navedenim dostopna pri samem AJPES-u na njihovem portalu, seveda po določenem protokolu prijave/odjave. Sedaj se v praksi dogaja, da mora vsaka uprava ustanove oddati eno in isto poročilo trikrat, in sicer AJPES-u, FURS-u in MIZŠ. Le zakaj? Čista birokracija!    

V zvezi s tem predlogom glede spremembe zakonodaje, konkretno Zakona o ustanovah, je ta zakon in njegove spremembe v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Torej gre predlog, če bo dosegel ustrezno število glasov ZA, posredovati MNZ. 


Ključne besede spremembe Zakona o istanovah, poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu, FURS, AJPES, MIZŠ
Kategorija: Notranje zadeve


Zadnji komentarji:

Ferenc | 26.04.2018 | 08:43
Vzpostavitev evidence nevladnih organizacij v javnem interesu 30. marca 2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 21, objavljen Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki AJPES nalaga vzpostavitev in vodenje evidence nevladnih organizacij v javnem interesu v elektronski obliki.
 
Pristojna ministrstva bodo v evidenco vpisovala podatke o nevladnih organizacijah, ki se na podlagi določb ZNOrg štejejo za nevladne organizacije v javnem interesu in podatke o nevladnih organizacijah, katerim je bil podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu. Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Nevladni organizaciji se lahko podeli status na več področjih.
 
Evidenca bo omogočila pregled vseh nevladnih organizacij v javnem interesu na enem mestu in bo javno dostopna na portalu AJPES od 14. januarja 2019 dalje.

Tako naj se tudi uredi samo enkratno poročanje o delu.