Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Trikratno pošiljanje poročila o delu in finančnem poslovanju ustanove v preteklem koledarskem letu
 
Ferenc
Ogledov: 130
Predlog poslan 16.04.2018
Razprava se zaključi 30.04.2018
Zadnja sprememba 12.04.2018 12:42:18

9 Za | 1 Proti
 
  Predlog   Število glasov   Komentarji (0)  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Ur. List RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ter 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) organ, pristojen za ustanove.

Skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o ustanovah je uprava vsake ustanove dolžna organu, pristojnemu za ustanove (v konkretnem primeru MIZŠ), letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu. Ustanova, ki v omenjenem roku ne predloži poročila o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu, se na podlagi 35a. člena Zakona o ustanovah kaznuje za prekršek z globo, prav tako pa se za storjen prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.

V dobi računalniške tehnologije (e-uprave), bi veljalo razmisliti o spremembi zakonodaje, in sicer, da se poročila uprav ustanov (t.i. humanitarnih organizacij ) oddajo samo AJPES-u, ta pa jih nato odstopi vsem zainteresiranim strankam: FURS-u, MIZŠ oz. so le-ta poročila navedenim dostopna pri samem AJPES-u na njihovem portalu, seveda po določenem protokolu prijave/odjave. Sedaj se v praksi dogaja, da mora vsaka uprava ustanove oddati eno in isto poročilo trikrat, in sicer AJPES-u, FURS-u in MIZŠ. Le zakaj? Čista birokracija!    

V zvezi s tem predlogom glede spremembe zakonodaje, konkretno Zakona o ustanovah, je ta zakon in njegove spremembe v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Torej gre predlog, če bo dosegel ustrezno število glasov ZA, posredovati MNZ. 


Ključne besede spremembe Zakona o istanovah, poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu, FURS, AJPES, MIZŠ
Kategorija: Notranje zadeve