Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved uvoza dizelskih motornih vozil pod EURO5
 
andrejček
Ogledov: 2716
Predlog ustvarjen 06.03.2018
Z odzivom organa 30.04.2018
Zadnja sprememba 06.03.2018 09:53:01

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 30.04.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Republika Slovenija ne more prepovedati pridobitve dizelskih motornih vozil iz drugih držav članic Evropske unije z emisijsko stopnjo, ki je manjša od EURO 5.

Republika Slovenija, kot polnopravna država članica Evropske unije, namreč ne more in ne sme kršiti prvega od štirih temeljnih načel, ki veljajo v Evropski uniji, to je pravica do prostega pretoka blaga s poreklom iz držav članic, in blaga, ki prihaja iz tretjih držav in je v državah članicah v prostem obtoku (člen 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Namen skupnega trga, ki je bil vzpostavljen z Rimsko pogodbo leta 1958, je bil odpraviti trgovinske ovire med državami članicami, s tem pa povečati gospodarsko blaginjo in prispevati k oblikovanju „vse tesnejše zveze med narodi Evrope“. Namreč načela vzajemnega priznavanja, odprave fizičnih in tehničnih ovir ter spodbujanja standardizacije še dodatno podpirajo dokončno vzpostavitev notranjega trga.

V kolikor bi Republika Slovenija želela s predpisom prepovedati pridobitve dizelskih motornih vozil iz drugih držav članic Evropske unije z emisijsko stopnjo, ki je manjša od EURO 5, bi s tem kršila načelo prostega pretoka blaga, zato tega ne Republika Slovenija ne katera koli druga država članica Evropske unije ne sme narediti.
 

 

Priloge: