Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ureditev področja strokovnih izpitov za delo v javnih službah
 
Š_R
Ogledov: 2204
Predlog ustvarjen 05.03.2018
Z odzivom organa 30.04.2018
Zadnja sprememba 05.03.2018 12:19:40

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  

Za opravljanje določenih strokovnih izpitov potrebnih za delo v javnih službah ni potrebna pripravniška/delovna doba (npr. ZUP). Usposabljanje/izpit izvaja tudi MJU, torej javna služba.

V izbirnih postopkih za delovna mesta kadrovske službe velikokrat opravljen tovrstni strokovni izpiti dojemajo kot enega izmed temeljnih kriterijev, če ne celo pogojev, za zasedbo razpisanih delovnih mest, tudi pripravniških, čeprav je kandidat v primeru ZUP strokovni izpit po zakonu dolžan opraviti šele v roku treh mesecev po zasedbi delovnega mesta. Zaradi časa opravljanja izpita nastane bistvena razlika pri plačniku izobraževanja/izpita. Če ga kandidat opravi pred zaposlitvijo, je plačnik sam, če po začetku delovnega razmerja, je plačnik delodajalec.

Praksa torej pripelje v situacijo, da je kandidat za javno službo, ne glede na njegove siceršnje strokovne sposobnosti,  zavoljo boljše možnosti zaposlitve, primoran plačati javni službi storitev priprave/opravljanja izpita. Javnim službam je namreč v interesu, da se znabijo stroškov, oziroma da na račun kandidatov pridobijo nov proračunski vir.

Če poenostavimo, kandidat plača svojemu potencialnemu delodajalcu za boljše izhodišče v izbirnem postopku.

Tovrstna ureditev se mi ne zdi moralna, zato predlagam naslednji možni rešitvi.

1.) Možnost opravljanja vseh strokovnih izpitov šele po zaposlitvi. Stroške krije delodajalec.

ali.

2.) Umestitev tovrstnih strokovnih izpitov v javno priznane izobraževalne programe v obliki obveznih ali (zunanjih) izbirnih predmetov. Stroški so kriti z javnimi sredstvi, ki jih ustanove prejemajo za izvajanje akreditiranih programov.


Ključne besede Strokovni izpit, ZUP, javna uprava
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

TB | 11.10.2018 | 12:54
Naj povzamem dogajanje na forumu: na vsak predlog “pristojni organ” odgovori s citiranjem obstoječe zakonodaje, pogosto niti ne odgovori na vprašanje in praktično vedno zaključi z ugotovitvijo, da zadeva ni primerna za nadaljno obravnavo. Mar ni smisel foruma, da se predlaga SPREMEMBE ZAKONODAJE? Slaboumnost na višku.
vombat | 27.03.2018 | 11:19
Menim, da bi bila zelo potrebna posodobitev sedanje ureditve strokovnih izpitov s področja upravnih postopkov. Trenutno zakon v 31. členu, tretji odstavek, določa, da je potrebno strokovni izpit » opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.« (Zakon o splošnem upravnem postopku , 1999).
Nadaljnje pa niso opredeljeni kakšne dodatne informacije, npr. po mojem mnenju manjka pojasnilo, da za neposredne uporabnike državnega proračuna je opravljanje izpita pri izvajalcu izpita, ki je neposredni uporabnik državnega proračuna, brezplačno. Za vse ostale je izpit plačljiv. Menim torej, da je to pomembna informacija, ki bi jo moral zakon vsebovati, poleg kakšnih drugih.

janezkos | 07.03.2018 | 09:53
Za delo v javnih službah je temeljno in edino načelo ''Znanci in Družina'', v nekaterih primerih tudi dajanje nadomestil (v taki ali drugačni obliki) v zameno za pomoč pri zaposlitvi. 

ZUP je pač prva formalna ovira, s pomočjo katere se ovira vstop nepooblaščenim na posvečeno ozemlje. Naslednja ovira so ''preizkusi znanja'', katere JS organizira kot preverjanja usposobljenosti kandidatov. Opravijo jih samo ''posvečeni'', kateri so obveščeni o vprašanjih. In tako naprej. Zatorej predlagatelju na srce polagam, da pozabi na to področje oziroma si poišče zveze, potem je vse lažje.
alo956 | 07.03.2018 | 07:46
ZUP je predpis iz " kamene dobe" in za današnji čas popolnoma neprimeren. Če pa je to pogoj za službo je pa to katastrofa za državo.
Že zdavnaj bi morali biti upravni postopki prilagojeni posamezni storitvam oz postopkom, ki jih opravljajo državi organi in maksimalno neformalni in bolj slediri procesu dela , ki ga upravni delavec izvaja. ZUP  bi naj imal samo do 50 čl. temelnjih nače. Vse ostalo je stvar stroke.
Burek Man | 06.03.2018 | 13:05
Pa saj je podobno tudi drugje, pa funkcionira. Podjetje rabi nekoga, z (recimo) Cisco certifikati za management omrežja, in pač jih ne zanima kje, kdaj in kako je kandidat te  certifikate pridobil. 

Če tega ne zahtevajo, pa nekateri še vedno to kasneje plačajo zainteresiranim delavcem.