Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sprememba 3. odstavka 200. člena ZDR-1
 
Marjan Bizilj
Ogledov: 2942
Predlog ustvarjen 15.02.2018
Z odzivom organa 10.04.2018
Zadnja sprememba 13.02.2018 13:14:20

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  

Vladi Republike Slovenije predlagam spremembo 3. odstavka 200. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Številni delojemalci dejansko sploh ne vedo, kako postopati v primeru odpovedi delovnega razmerja, in tako zamudijo rok, ko bi še lahko uveljavili svoje pravice. Tako zapadejo v socialno stisko in imajo še težave pri iskanju nove zaposlitve. Tridesetdnevni rok za vložitev tožbe na Delovno in socialno sodišče je odločno prekratek in kot tak v škodo nepoučenih delojemalcev ter v korist delodajalcev. Predlagam torej, da se ta rok podaljša na 1 leto.

Sprememba 3. odstavka 200. člena ZDR-1 tako prinaša boljšo zaščito delojemalcem.

Dosedanja ureditev:

200. člen

(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)

(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.

(2) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

(3) Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, pred pristojnim delovnim sodiščem.

(4) Ne glede na rok iz drugega odstavka tega člena, lahko delavec denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Spremenjena ureditev:

200. člen

(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)

(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.

(2) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

(3) Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec zahteva v roku 1 leta od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, pred pristojnim delovnim sodiščem.

(4) Ne glede na rok iz drugega odstavka tega člena, lahko delavec denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

 


Ključne besede Sprememba 3. odstavka 200. člena ZDR-1
Kategorija: Gospodarstvo


Zadnji komentarji:

agajsak | 11.04.2018 | 09:46
Organ je spregledal bistveno pravilo in ta je, da delovnopravna zakonodaja naj prioritetno ščiti šibkejšo stranko. Praviloma je to delojemalec. Stranki sta si pravno enakopravni, ekonomsko pa zelo redko. Predlagana sprememba je utemeljena in opravičena. Pretirano kratek rok je več kot očitno v interesu delodajalcev, žal temu sledi delovna zakonodaja.
Burek Man | 11.04.2018 | 15:16
V sloveniji je velik problem, da so delavci preveč zaščiteni. Znebiti se slabega delavca je skoraj nemogoče, brez kakih sistematizacij, pa še takrat ne smeš potem na isto delovno mesto zaposliti novega. Starejši delavci so pa še bolj zaščiteni, tako da se jih je nemogoče znebiti, ne samo, če ne delajo, ampak tudi če povzročajo škodo v podjetju. 
Ivan Peter Benko | 20.02.2018 | 10:57
Pravno varstvo je zaupano pravnikom, zaposlenih v sindikalnih združenjih.
Marjan Bizilj | 21.02.2018 | 13:42
Posameznik, ki ni v sindikatu, je prepuščen samemu sebi.