Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zakon o izvršbi in zavarovanju
 
Mirko Burkeljca
Ogledov: 1383
Predlog ustvarjen 19.01.2018
Odziv pristojnega organa objavljen najkasneje: 03.04.2018
Zadnja sprememba 19.01.2018 07:09:38

  Predlog   Število glasov   Komentarji (6)  

 Že zelo dolgo(10 let) nisem bil prisoten na kakšni dražbi, ter sem pričakoval, da so se medtem z nenehnim spreminjanjem ZIZ vsaj malo odpravili pogoji za izigravanje dražbenih narokov s strani dolžnikov (ali pa upnikov). Po nedavnem obisku neke dražbe, pa sem videl, da temu ni tako in da se še vedno močno izigrava zakonodaja. Namreč, prodajala se je parcela z ocenjeno vrednostjo 200 EUR. Varščina 20 EUR. Izklicna cena 150 EUR. Povišek minimalno 10 (deset) EUR.  Dražiteljev 6 (šest)! Med njimi tudi dolžnik in njegova dva prijatelja, ki sta v imenu nekega podjetja vplačala varščino in dražila. Da ne dolgovezim, iz prve ponudbe 160 eur sta na vsako drugo ponudbo povišala -dvignila ceno. Po dobri uri draženja je bila zadnja cena (seveda "dolžnikova") 28.000 (osemindvajset tisoč!!!!!!!!!!!!!!) EUR. Da je to navaden nateg, smo vsi že davno dojeli, razen nekoga, ki je pariral, višal ceno dolžniku. Na moje vprašanje sodnici, ali bo, v primeru, da najboljši ponudnik ne plača kupnine, ponudba poslana drugemu najboljšemu in nato (če tudi ta ne plača) tretjemu in četrtemi itd., je odgovorila, da samo drugemu! Glede na to, da je tudi druga ponudba abnormalna za takšno parcelo, je iluzorno pričakovati, da bo drugi ponudnik to plačal.

Vladi zato predlagam. v izogib takim malverzacijam, da dražbene pogoje spremeni tako, da za vse nepremičnine z ocenjeno vrednostjo do 1.000 (tisoč) EUR (ali mogoče do 5.000?), doda pogoj, da je varščina v višini ocenjene vrednosti nepremičnine! Drug predlog pa je, da se izogne dodatnim visokim stroškom razpisovanja in vodenja novih dražb, vkolikor najboljši ponudnik in tudi drugi, ne plačata kupnine, ponudba pošlje tretjemu, in nato (če tudi ne plača) četrtemu, itd., vsem dražiteljem po vrsti. Šele nato, če nihče ne plača, se razpiše nova dražba. Nedvomno bi to močno pripomoglo k skrajšanju dražbenih zadev.

       


Ključne besede dražba
Kategorija: Pravosodje


Zadnji komentarji:

Ivan Peter Benko | 25.01.2018 | 17:16
Vsaka dražba ima pravila, tudi o dovoljenih dražiteljih, dogovarjanjih in podobno. Le določila o o prijavi in uveljavljanju suma sumljiv poslov v ozadju, navadno malo, ali nič ne piše. Ko nekdo ponudi nizko začetno ceno, zaradi majhne varščine lahko draži le z namenom, da viša ceno in na koncu odstopi, izgubi le majhno varščino in morda iztrži mnogo višji znesek. 
Mirko Burkeljca | 03.02.2018 | 11:07
Seveda ima vsaka dražba pravila. In pravila so zato, da se jih izigrava. Ravno zato je moj predlog, ker varščine 1000 (tisoč) EUR nima ravno vsak, da bi jo pustil državi, če draži zato, da samo viša. Ne vidim pa ideje, kako bi lahko "iztržil" višji znesek, če odstopi in seveda nekdo drug uspe. Vsak dražitelj, razen tega ki uspe, dobi nazaj samo varščino in nič drugega. 
    
Mirko Burkeljca | 24.01.2018 | 04:13
Ne gre se, da "lahko" pozabi, gre se, ker na ta način nekateri dolžniki izigravajo dražbe, kot recimo v tem primeru. Moraš biti res nor, da bi za 200 eur vredno nepremičnino plačal 25.000! 
verso verso | 22.01.2018 | 16:10
Najboljši dražitelj je dolžan kupiti in položiti kupnino.
Mirko Burkeljca | 24.01.2018 | 04:09
Nihče ni dolžan položiti-kupiti, ker ga nič ne obvezuje. Niti ni nikakršne sankcije. Če ne položi kupnine, sodišče ponudi drugemu najboljšemu ponudniku. Če tudi ta ne položi, razpiše drugo dražbo, oziroma ustavi izvršbo. Res pa je, kar sem spregledal, da sodišče "lahko" pozove tretjega (četrtega, petega..) dražitelja, ampak samo na predlog upnika. Tukaj je spet zraven famozni "lahko", ki ga naša zakonodaja obožuje, saj tako "lahko" do nezavesti megli zakone.
5r | 22.01.2018 | 17:49
Seveda lahko tudi pozabi aro in zadeva je končana. Sodnica je ponudila še drugemu najboljšemu dražitelju, kateri pa je v tem času dobil tudi vrnjeno aro, tako da mu ni potrebno storiti oz. plačati ničesar.