Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Podaljšanje obdobja za umerjanje kalorimetrov s 5 na 10 let
 
Kalorimeter
Ogledov: 2404
Predlog ustvarjen 10.01.2018
Z odzivom organa 16.03.2018
Zadnja sprememba 09.01.2018 17:45:01

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (6)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 16.03.2018

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zagotavljanje zaupanja v rezultate meritev je osnovna naloga zakonskega meroslovja, točnost merjenj pa je predpogoj za pošten obračun stroškov. Rok overitve je povezan z obdobjem, v katerem merilniki v uporabi zadržijo svoje meroslovne lastnosti, da ne presežejo dopustnih merilnih pogreškov, ki izhajajo iz mednarodnih standardov. Na točnost merjenja merilnikov toplotne energije pomembno vpliva kakovost vode v ogrevalnem sistemu in izpostavljenost elektronskih delov merilnika temperaturnim spremembam. Rok overitve v Sloveniji je skladen z roki, ki so v veljavi v državah s primerljivim sistemom (DE - 5 let, AT - 5 let, HU - 4 leta, SK - 4 leta, CH - 5 let, CZ – 4 leta, PL - 5 let).

Način delitve stroškov za toploto v stavbah z več posameznimi deli je določen s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Delež stroškov ogrevanja, ki je vezan na merjenje, predstavlja do 80 % stroškov. Kot sami navajate, predstavlja strošek overitve merilnikov toplotne energije manjši del stroškov povezanih z obračunom toplote. Drugi stroški, povezani z merjenjem toplote, so odvisni od pogodbenih razmerij med lastniki stavbe, upravniki, izvajalci delitve stroškov in izvajalci obračuna, kjer dejansko prihaja do velikih razlik.

Podaljševanje overitvene periode merilnikov toplotne energije primarno na podlagi opaženih razlik oziroma neugodnih pogodbenih razmerjih ni samodejno tehnično upravičeno. Podaljševanje overitvene periode prinaša manjše točnosti meritev (npr. pogreške večje od 10 %) in posledično odpira nova tveganja zaradi nezaupanja v rezultate meritev, ki sedaj niso prisotna.

Vlada Republike Slovenije je v letu 2017 sprejela Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025. Strategija predvideva uvajanje overitev na podlagi statističnega vzorčenja za vrste merilnih instrumentov, kjer je to upravičeno. Izvajanje overitev na podlagi statističnega vzorčenja pomeni, da se meroslovno pregleda le vzorec iz populacije meril, rezultati pregleda pa veljajo za celotno populacijo. Praksa kaže, da je potrebno glede uvedbe statističnega vzorčenja prvenstveno obravnavati vodomere in merilnike toplotne energije, ki se uporabljajo kot delilniki v stavbah z več posameznimi deli. Usmeritev iz Strategije meroslovja sovpada tudi z izdajo mednarodnega vodila OlML G 20 (2017) »Surveillance of utility meters in service on the basis of sampling inspecitons.«

Vaš predlog bodo na Uradu RS za meroslovje podrobneje preučili in obravnavali skupaj z ostalimi predlogi in informacijami s področja tehnološkega razvoja merilnikov toplotne energije in sprememb na trgu teh meril. Nato bomo po potrebi pripravili primeren predlog sprememb zahtev za merilnike toplotne energije v uporabi, vključno z roki overjanja. Pri tem bomo še posebej pozorni na roke overjanja za merilnike toplotne energije, ki se uporabljajo za namene delitve stroškov, in možnost vpeljave overitev na podlagi statističnega vzorčenja.

 

Priloge: