Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


pred prenovo stavb preveriti potresno ogroženost stavbe in šele nato ocena prihrankov fasade
 
verso verso
Ogledov: 2448
Predlog ustvarjen 22.12.2017
Z odzivom organa 04.07.2018
Zadnja sprememba 21.12.2017 11:25:50

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.07.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Prenova stavb je lahko kompleksen gradbeni poseg. Tudi energetska prenova - zamenjava fasade, ki lahko vpliva na druge bistvene zahteve (požarno varnost, mehanska odpornost in stabilnost, zvočna zaščita...). Zato v vseh razvojnih dokumentih, ki jih pripravljajo različna ministrstva opozarjamo na potrebo po celoviti prenovi stavb in na upoštevanje trajnostnih kriterijev pri tem. Na dveh področjih - energetski prenovi javnih stavb, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo in pri prenovah, ki jih financira Eko sklad smo s svojimi pobudami delno uspeli in se prenove delajo oziroma ocenjujejo bolj celostno.

Pri posegih v stavbe v zasebni lasti pa se srečamo z nevarnostjo prekomernega poseganja v zasebno lastnino. Zaenkrat nimamo pravne podlage, ki bi lastniku - investitorju, ki želi opraviti le »delno vzdrževanje« naložila bolj temeljito (in s tem dražjo) prenovo, ne glede na to, da bi bil objekt po taki celoviti prenovi bolj varen. Gradbeni zakon v četrtem odstavku 15. člena določa: »Objekti se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim spreminja namembnost tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta.« To pomeni, da zahtevka stranke nihče ne sme širiti na druge dele objekta (ki niso predmet prenove, kot si jo je zamislil investitor), prenovljeni deli objekta, pa morajo biti izvedeno tako, da so spoštovani vsi veljavni gradbenotehnični in drugi predpisi.

Skrben investitor bo zato skupaj z izbranim izvajalcem, in morda celo s projektantom (če sam tega znanja nima) preveril, da predvidena prenova ne bo negativno vplivala na obstoječi objekt.
Vgradnja požarnih stopnic predstavlja rekonstrukcijo objekta in se izvede, kadar se investitor odloči za tovrstno rekonstrukcijo objekta. Izbrani projektant bo pri projektiranju moral upoštevati tudi veljavne požarne predpise in bo predvidel tudi požarna stopnišča, če je to potrebno za zagotovitev varne evakuacije in dostopa gasilcev.