Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


krvna skupina naj bo navedena na zdravstveni kartici
 
verso verso
Ogledov: 2201
Predlog ustvarjen 21.12.2017
Z odzivom organa 09.02.2018
Zadnja sprememba 21.12.2017 11:10:23

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)  
opazovalka | 21.12.2017 | 16:31
Na kartici ne bi bila odveč tudi fotografija, saj včasih v čakalnici pri laboratoriju kličejo osebo, ki se pozno odzove. Človek pomisli, da je tja prišla morda z tujo izkaznici. Vpis krvne skupine sem že pred leti predlagala na ministrstvu in dobila odgovor, da bodo to uredili ko bodo zamenjali osebne. Potem pa vse tiho je bilo
Nataša Martinčič | 22.12.2017 | 17:17
Se strinjam, da bi imeli tudi fotografijo na zdravstveni kartici. V Kanadi vem, da jo imajo, najbrž tudi drugje. Dober in hkrati osnoven način za preverjanje identifikacije.
Ferenc | 08.01.2018 | 14:02
Kartica zdravstvenega zavarovanja je osebni dokument in listina za uveljavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Na kartici so podatki, ki jih v svojih podatkovnih zbirkah vodi ZZZS, razen podatkov o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. ZZZS bi lahko bila tudi povezana z bazo transfuzijske službe, ki beleži število odvzemov krvi posameznih darovalcev.  Upam, da bo v bližnji prihodnosti tudi število odvzemov zabeleženo na kartici zdravstvenega zavarovanja, za kar je potrebna  enotna baza podatkov, ki je do sedaj v zdravstvu žal še nimamo. Z njim bi prihranila transfuzijska služba na izdaji svojih kartic z številom odvzemov in predmetna zadeva bi bila še bolj v vpogled in evidentna.
Ferenc | 08.01.2018 | 14:11
Mislim, da nekdo načeloma zavira vpis darovanj krvi in krvne skupine na kartico zdravstvenega zavarovanja v dobi digitalizacije ... Hmm!? 

 
Ferenc | 08.01.2018 | 14:18
Med podatki, ki se vodijo v zbirkah podatkov zdravstvenega zavarovanja na podlagi 79 b. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, bi morala biti navedena določba, da se vodijo podatki o številu darovanj krvi in krvni skupini, kar pomeni, da se pridobi pravna podlaga za vodenje navedenih podatkov. Le tako bosta podatka o krvni skupini in številu darovanj krvi pridobila na svojstvu v povezavi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.   
Ferenc | 08.01.2018 | 14:35
V 76. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanja (ZZVZZ) je dana pravna podlaga, na osnovi katere ZZZS vodi baze podatkov in evidence s področja zdravstvenega zavarovanja.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dejansko ne ureja pravice do nadomestila plače za dan, ko je posameznik daroval kri, ureja pa to pravico za nadaljnje dni, če je posledica darovanja krvi poslabšanje zdravstvenega stanja krvodajalca.

Podpiram predlagano spremembo zakonodaje, ki bo omogočala vodenje evidence o številu darovanj krvi in krvni skupini na kartici zdravstvenega zavarovanja in hkrati tako krvodajalcem zagotavljala enake pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ferenc | 08.01.2018 | 14:49
Tole pa je lahko na kartici ZZZS - hmm!?


http://www.slovenija-transplant.si/i..;na-kartici#c135

KAKO lahko za časa življenja svojo opredelitev za darovanje organov / tkiv po smrti zapišemo na kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ)?

Na enem od pooblaščenih mest izpolnimo »Pristopno izjavo« v dvojniku. Pooblaščena oseba preveri identiteto in overovi Pristopno izjavo. En izvod izjave priporočeno pošlje v Slovenija - transplant, drugi izvod vrne opredeljeni osebi. V Slovenija - transplantu podatke o opredelitvi vpišemo v informacijski sistem ZZZS, pisni izvod izjave arhiviramo. Ob prvem potrjevanju KZZ na samopostrežnem terminalu se podatek nevidno zapiše na kartico. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane neviden. Šele po smrti ga lahko odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski koordinator s svojo posebno, t. im. »profesionalno kartico«.

KJE lahko svojo opredelitev za darovanje organov / tkiv po smrti zapišemo na KZZ?

Pooblaščena mesta v določenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter na določenih mestih Rdečega križa in Karitasa so objavljena na samopostrežnem terminalu ZZZS. Informacije o vpisu in pooblaščenih mestih dobite tudi na tel.: 01 / 300 68 61. Pooblaščena mesta so označena s posebnimi plakati.
Barbara Győrfi | 10.01.2018 | 11:19
Kaj, če si poškodovan, in najprej pametnjakoviči izgubljajo čas z ugotavljanjem krvne skupine, potem ti dajo pa še sredstvo, na katerega si alergičen? 
Zato predlog res podpiram, ker je neumno, da podatka o krvnih skupinah in alergijah na karticah še ni. Žalostno, če moramo to predlagati državljani, ker se zdravstvena stroka in ministrstvo ne zganeta sama od sebe ...
Ferenc | 15.01.2018 | 13:51
Pobude za zapis podatka o krvni skupini na kartico zdravstvenega zavarovanja so bile že večkrat podane/prejete. Baje obstaja stališče, da krvna skupina na kartici zdravstvenega zavarovanja praktične vrednosti za zavarovanca in njegovo zdravstveno obravnavo nima.
Za  zdravljenje s krvjo je potrebno vedno opraviti  t.i. predtransfuzijske preiskave, ki vključujejo  določitev krvne skupine pacienta in pripravo ustreznih krvnih komponent (Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, Uradni list RS, št. 9/07). S predtransfuzijskimi preiskavami zagotavljajo ustreznost krvi in preprečujejo neželene učinke transfuzije krvi. 
V urgentnih primerih (npr. oskrba ponesrečenca) transfuzija krvi nikoli ne poteka na kraju nesreče ampak v zdravstvenih ustanovah (bolnišnice), kjer pred tem izvedejo zgoraj opisane postopke. 
Transfundiranje krvi napačne krvne skupine je lahko za prejemnika usodno, zato je pravilna  identifikacije bolnika, ki potrebuje kri, eden od najpomembnejših ukrepov za preprečevanje neželenih učinkov transfuzij.  Krvna skupina na zdravstveni kartici je z vidika transfuzijske doktrine nezanesljiv podatek (možnosti zamenjave identitete in lastnikov  dokumentov). 
Ob zadnjem darovanju krvi na ZTM ne pregledajo več skupine krvi ampak zgolj hemoglobin; verjetno zaupajo podatkom o krvni skupini iz preteklih darovanj. Groza!?
lipi | 16.01.2018 | 11:44
Sem za.

Zgoraj piše, da je bil predlog že podan in da je bil podan odgovor, da s predtransfuzijskimi preiskavami zagotavljajo ustreznost krvi in preprečujejo neželene učinke transfuzije krvi. Kakor jaz vem, se krvna skupina sčasoma ne spreminja, kar pomeni, da bi bil zapis na kartici ok. 

Pa naj prosim pristojni organ tale komentar prebere in ga upošteva!!!