Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Dvakratno plačilo upravne takse - le zakaj?
 
Ferenc
Ogledov: 1692
Predlog ustvarjen 14.12.2017
Arhivirano
Zadnja sprememba 13.12.2017 11:50:18

  Predlog   Število glasov   Komentarji (4)   Popravki predloga  

Dvakratno plačilo upravne takse - le zakaj?

 Občine na podlagi vloge zdajajo potrdila o namenski rabi zemljišča. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

Seveda ste kot taksni zavezanec po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) občinam plačati upravno takso v višini 22,70 €.  

Za odločanje o vlogi je pristojna Občinska uprava občine.  Če slučajno ugotovijo, da katera od posameznih zemljišč v vaši vlogi meji ali spada v drugo občino, bodo vašo vlogo preposlali v odločanje še tej občini.   

Kljub prvotno plačani upravni taksi v višini 22,70 €, boste še enkrat  ponovno pozvani k plačilu upravne takse v znesku 22,70 €. 

Tako boste za pridobitev dveh potrdil o namenski rabi  za deset (10) zemljiških parcel, na enem zahtevku, ki se spremjeni v dva zahtevka, plačali 45,40 €. Groza!  V času, ko radi privarčujemo vsak evro v domačem proračunu, bi bila prav gotovo dobrodošla sprememba zakonodaje (ZUT), da lahko določene storitve občinske uprave, ob upoštevanju določenih "mejnih" kriterijev, plačamo le enkrat, brez dvakratnega ali trikratnega preplačila osnovne upravne takse.

Zakaj ni mogoče vložiti ene vloge za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (npr. za deset (10) posameznih zemljiških parcel, od katerih je ena mejna parcela) na dve občini in za to storitev plačati le enkratno upravno takso, v višini 22,70 €?

Zakaj lahko en zahtevek obsega največ deset posameznih zemljiških parcel, če mi občinski obrazec  omogoča vpis  več parcel?

Predlagam spremembo ZUT-a.

 


Ključne besede: upravna taksa
Ferenc | 20.12.2017 | 13:04
Baje, 5. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO-Ur. list RS št. 14/15) določa,da en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. To ni nobeno uravnoteženje javnih financ občin, temveč čista navadna "kraja" denarja davkoplačevalcev.
Ferenc | 28.12.2017 | 11:58
Plačilo upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišča je urejeno v tretjem odstavku 105. člena ZUJF občin, ki določa, da ima potrdilo o namenski rabi zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. Groza!!!!!
Ferenc | 05.01.2018 | 15:32
Predlog je potrebno odstopiti pristojnemu ministrstvu za okolje in prostor  za pojasnilo omejitve količine parcel, navedenih v vlogi za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišč, in obravnavati pobudo oziroma zamisel, da bi se vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča, če so parcele strnjenega območja v različnih občinah, lastnik pa je ista oseba, vložila na dve občini kot ena vloga, kar bi za stranke pomenilo, da se upravna taksa plača le enkrat (sedaj dvakrat).
Ferenc | 29.03.2018 | 13:36
Če v postopku, predvsem pri prekrivanju zemljišč, pride do situacije, da so v postopku udeležena zemljišča, ki ležijo na meji različnih občin, naj se upošteva stek pristojnosti po prvem odstavku 21. člena ZUP-a: pristojna je tista občina, pri kateri se je postopek začel, lahko pa se občini tudi dogovorita, katera bo vodila postopek, pri čemer je treba upoštevati načelo ekonomičnosti in ugodnosti za stranke.