Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 
jdonne
Ogledov: 2233
Predlog ustvarjen 27.11.2017
Z odzivom organa 09.02.2018
Zadnja sprememba 25.11.2017 18:05:24

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (0)  

Predlagam, da se dopolni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10). V letu 2014 so se prvič začeli izvajati projekti v okviru evropskega programa Erasmus+. En del tega programa (imenovan KA101) omogoča šolam, ki so dobile odobrene projekte, da v tujino pošljejo učitelja ali več učiteljev na poučevanje (angl. teaching assignments abroad). Praviloma gre za kratkoročne mobilnosti v tujini, saj se je učitelj zelo težko dlje časa odsoten od pouka v Sloveniji. Gre za dragoceno izmenjevo izkušenj med slovensko šolo in šolo v tujini.

Učitelji lahko v skladu s prej omenjenim pravilnikom napredujejo v nazive, ki jim ne prinaša le višjih plačnih razredov, ampak npr. tudi možnost mentoriranja pripravnikov itd. (učitelj brez naziva ne sme mentorirati pripravnika). Poleg izobraževanj morajo učitelji zbrati tudi dovolj točk za dodatno strokovno delo, ki je opisano v 20. členu omenjenega pravilnika. Vendar pa prej opisana mobilnost v tem pravilniku ni opredeljena, ker gre za dokaj novo stvar. Zagotovo gre za dodatno strokovno delo, zato predlagam, da v pravilniku Ministrstvo to delo ustrezno ovrednoti. Ena od možnosti:

  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - do 10 ur - 2 točki,
  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - med 11 in 20 ur - 3 točke,
  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - 21 ur ali več - 4 točke.

Za primerjavo: učitelj, ki na mednarodni konferenci, tudi če je v Sloveniji, za samostojni referat (predavanje, delavnica itd.) dobi 4 točke.


Ključne besede šolsko, učitelji, Erasmus, mobilnost
Kategorija: Šolstvo