Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ilegalne gradnje
 
ds1
Ogledov: 1533
Predlog ustvarjen 13.11.2017
Z odzivom organa 27.12.2017
Zadnja sprememba 09.11.2017 13:56:56

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  

 Pozdravljeni

Ponovno odajam predlog, da vse ilegalne gradnje, ki so v celoti ali delno grajene na zemljiščih, ki niso v lasti graditeljev, torej, ki so zgrajene na zemljiščih drugih lastnikov-sosedov, in ki povzročajo škodo ali probleme, naj se TAKOJ izda sklep o TAKOJŠNI rušitvi. Če črnograditelj tega ne bo upošteval, naj se izvede rušitev po tretji osebi, njemu pa naj se zapleni premoženje v vrednosti opravljene rušitve ali pa prisili opravljanja dela v poplačilo.

V prejšnjem odgovoru ste mi zapisali, da je to že urejeno v zakonodaji ZGO in ZIN, ter, da to ureja gradbeni inšpektor, ki s svojo odločbo določi odstranitev gradnje v določenem roku.  Ne drži. V sedanji zakonodaji o črnih gradnjah ni nikjer zapisanega roka-datuma o odstranitvi ilegalnega objekta.

To po mojih večletnih izkušnjah NE drži, saj rušitev-odstranitev, nikoli ne pride na vrsto. Inšpektorica in nadrejena mi že več let v odgovore pišejo: Bodočih dejanj v konkretnem inšpekcijskem postopku ne moremo komentirati in jih napovedovati, tako tudi ne kdaj bo izvržba oopravljena. Inšpekcijski postopek se bo nadaljeval po seznamu, ki pa se vsako leto spreminja in dopolnjuje. Tak odgovor so prejeli nešteti oškodovanci. V ustnem odgovoru pa mi zatrdi, da lahko rušenje pride na vrsto šele čeu 20 let, ali pa nikoli.

 Torej to kaže, da je sedanji zakon neustrezen, pomanjkliv in se ga ne more izvajati. Tako bo črnograditelj, ki je gradil na tuji parceli, po našem zakonu, to že priposestvoval. Zakon pa bi moral ščititi  poštene državljane.

Na takšen način, inšpektor krši tudi zakon ZUP, saj ta pravi, da za vsako dejanje, sklep ali odločbo je potrebno določiti tudi rok-datum izvedbe. Tukaj tega ni in to je sporno. Zato predlagam pripis zakona o konkretnem roku za odstranitev.

TOREJ, DAJEM PREDLOG,DA JE TREBA OBSTOJEČI ZAKON POPRAVITI ALI DOPOLNITI, DA SE ILEGALNE GRADNJE, KI SO GRAJENE NA PARCELI SOSEDOV ALI DRUGIH LASTNIKOV IN NIMAJO SOGLASJA, TER POVZROČAJO ŠKODO, TAKOJ ODSTRANI, OZIROMA NAJKASNEJE V 1 MESECU.

hvala

 


Ključne besede ilegalne gradnje
Kategorija: Okolje in prostor


Zadnji komentarji:

verso verso | 17.11.2017 | 07:00
47. člen
Gradnja čez mejo nepremičnine SPZ (Stvarnopravni zakonik) določa:

(1) Če nekdo zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo
nepremičnino (graditelj), lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga,
da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih razmerij.
(2) Sodišče lahko graditelju naloži, da poruši zgradbo in na nepremičnini
vzpostavi prvotno stanje.
(3) Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem
nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine,
lahko sodišče določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in s
sklepom določi novo mejo med sosednjima nepremičninama.
(4) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine,
zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje dobre vere graditelja
in obnašanje lastnika nepremičnine, potem ko je izvedel za gradnjo
minek73 | 15.11.2017 | 14:41
Kaj imajo inšpektorji s tem, da bi nekdo gradil na tuji zemlji? Sama naj se zmenita. 
opazovalka | 13.11.2017 | 14:29
Kako pa ukrepati ko ima graditelj zemljišče in na njem zgradi zgradbo na črno? Zakonske predpise imamo tudi na tem področju a se ne izvajajo - npr. gradnja V. Turka (sušilnica sadja).
Digifotko | 14.11.2017 | 11:21
Določiti kazni za tistega, ki je za takšno stanje odgovoren? Recimo v višini stroškov za legalizacijo takega objekta ali odstranitev, seveda iz lastnega žepa? Neodgovornost javnih uslužbencrev bo prej ali slej treba kaznovati.
heizenberg | 15.11.2017 | 08:58
Najprej je treba primerno urediti zakonodajo. Dokler ne bo urejena, bodo takšne anomalije nerešljive. Zato predlog podpiram s pristavkom, naj velja prav za vse nezakonito zgrajene objekte.