Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


določi se skupine, ki bodo obiskovale in to nenapovedano domove starejših občanov
 
verso verso
Ogledov: 1702
Predlog ustvarjen 19.10.2017
Odziv pristojnega organa objavljen najkasneje: 04.01.2018
Zadnja sprememba 19.10.2017 11:39:33

  Predlog   Število glasov   Komentarji (14)  
Naj se uredi in določi vladna skupina ljudi in omogoči tudi nevladno skupino ljudi, ki bi nenapovedano obiskovala domove starejših občanov in o tem obveščala javnost. Namreč v zadnjem času se govori, da postajajo domovi starejših občanov prava groza in mučilnica starejših in jo imenujejo hiša groze, sploh za demente ljudi in tiste, ki so prikovani na posteljo in so nepokretni ali slabo pokretni.
 
 

Ključne besede obiski
Kategorija: Socialne zadeve


Zadnji komentarji:

Jože Novak | 28.10.2017 | 10:10
Saj niso problem samo upokojenski domovi ampak tudi bolnišnice kamor se nastani starejše ljudi po poškodbi za cca 3 tedne, da bi se usposobili do odhoda domov. Psihično maltretiranje zaposlenih nad bolniki je tudi hud problem, pa oponašanje, da svojci tako ne hodijo na obiske, kar bi naj pomenilo, da bolnik nima zaslombe in da lahko delajo z njim kar hočejo, fizioterapevtke, ki iščejo vse mogoče izgovore, da jim ne bi bilo treba opraviti svojega dela itd.. Povsod kamor pridejo starejši so lahko le-ti predmet zlorab.
Barbara Győrfi | 26.10.2017 | 09:43
Ta predlog je samo posledica neučinkovitosti države. Inšpekcija pride, ne zanimajo je trpeči starostniki, samo papirji, po katerih je vse ok, po navadi. Če ni, pa se popravi, stanje za uporabnike pa ostane isto.   
Zato opravljajo preglede tudi na Uradu varuha človekovih pravic. 

Namesto takšnih skupin potrebujemo spremembo kriterijev, česar pa se država brani, ker bi morala prispevati več sredstev, česar noče, povišala pa bi se tudi cena oskrbe. 

Nekaj je pri nas narobe že v kali, že v organizaciji, razporejanju sredstev itd. Kako to, da v tujini domovi lahko funkcionirajo normalno, ne da bi države vrgle pol proračuna vanje in ne da bi bankrotirali oskrbovanci? Pri nas seveda ni mogoče spremeniti nič, kot ponavadi, čeprav je nekaj narobe že v kali, v organizaciji, razporejanju sredstev, cene so nenormalno visoke, DSO-ji pa ustvarjajo milijonske dobičke. Hja, Slovenija. 
Ferenc | 25.10.2017 | 10:47
Nadzor nad izvajanjem socialno varstvenih storitev opredeljuje 102. člen Zakona o socialnem varstvu, po katerem je Socialna inšpekcija pristojna za nadzor nad izvajanjem storitev v javni mreži (izvajalci: javni zavodi, koncesionarji) in nad izvajanjem storitev pri izvajalcih z dovoljenji za delo, ki so vpisani v register pri ministrstvu ter za nadzor nad izvajalci (fizične in pravne osebe) za katere obstaja sum, da izvajajo dejavnost socialnega varstva brez vpisa v register pri ministrstvu oziroma brez ustreznih pravnih podlag. Inšpekcijski nadzori se izvajajo po letnih načrtih ter na podlagi pobud upravičencev ali druge javnosti ter tudi po uradni dolžnosti. v kolikor inšpektor pridobi informacijo, da v neki zadevi obstaja situacija, ki jo je potrebno preveriti v inšpekcijskem pregledu. Pobude za nadzor ali informacije, ki jih pridobi inšpektor sam (spletne strani, mediji, drugo), ki vsebujejo sum, da se opravljajo socialno varstvene dejavnosti za posebej ranljive skupine upravičencev ali upravičenca, pa izvajalec ni v javni mreži in ni vpisan v register, imajo prednost pri obravnavanju. Inšpekcijski pregledi se opravijo tako pri posameznih neposrednih izvajalcih kot pri agencijah, ki posredujejo neposredne izvajalce za opravljanje takšnih dejavnosti. V letih 2006-2017 je bilo opravljenih 86 nadzor pri izvajalcih, ki niso bili vpisani v register, od tega pri dveh agencijah, ki sta takšno delo posredovali. Poleg tega ima Socialna inšpekcija na svojih spletnih straneh objavljeno posebno opozorilo upravičencem v zvezi z iskanjem in izbiranjem izvajalcev pomoči, navedbo izvajalcev, ki jim je bila izrečena prepoved opravljanja socialno varstvenih storitev do pridobitve ustreznih pravnih podlag ter letna podrobnejša poročila o ugotovitvah v izvedenih inšpekcijskih pregledih.
opazovalka | 11.11.2017 | 06:18
Upajmo, da ne bo odgovor "organa" podoben vašemu, naštevanje kaj je kje določeno. Treba je spremeniti zadeve, ne glede na to, da je po členih vse lepo in prav. Iskanje tistih, ki ne delajo po predpisih, je nekaj drugega kot neprimerno vedenje do starejših  v domovih, ki so "v redu" po predpisih!
Ivan Peter Benko | 21.10.2017 | 19:31
Povprašajte v domovih za ostarele kako poteka oddaja volilnih glasov
Burek Man | 19.10.2017 | 23:42
Pa saj za to že obstajajo inšpekcije? Svojci prijavijo, inšpekcija pride in preveri.
znalček | 20.10.2017 | 08:38
Predlog navaja nevladno kontrolo.
Burek Man | 20.10.2017 | 08:41
Kaj ima potem vlada tukaj za naresti? In kaka pooblastila bo imela "nevladna skupina" v takih institucijah? Saj greš lahko sam obiskat svojca v dom, povprašaš po stanju, pa posreduješ morebitne probleme naprej inšpekciji. 

DavidS | 20.10.2017 | 15:03
Predlog navaja VLADNO skupino....prav izrecno je uporabljena ta beseda.

In takšna skupina, kot pravi Burek Man, že obstaja - reče se ji inšpekcija.
DavidS | 24.10.2017 | 11:29
Ta del sem spregledal....in je nesprejemljiv. Ne moremo imeti zasebne inšpekcijske službe, ki ne odgovarja nikomur. 
znalček | 23.10.2017 | 12:33
David, preberi cel stavek.

Burek, menda je v slabih domovih tako, da se svojci ne upajo pritoževati, ker se potem še bolj znašajo nad njimi. V dobrih pa ni toliko razlogov za pritožbe.
opazovalka | 25.10.2017 | 02:41
Če se najavijo pred prihodom to nima smisla.

Irena1 | 25.10.2017 | 08:56
Inšpekcije tudi slučajno ne opravljajo svojega dela tam kjer bi bilo zares potrebno .. žal 
Taka kontrola je nujno potrebna saj smo popolnoma disfunkcionalna država kjer za šibkejše skupine državljanov ni poskrbljeno ... inšpekcije in vse vladne službe so same sebi namen 
Burek Man | 25.10.2017 | 09:44
>Inšpekcije tudi slučajno ne opravljajo svojega dela tam kjer bi bilo zares potrebno

in ta nova inšpekcija (ki bi se ji reklo "vladna skupina") bi pa iz nekega magičnega razloga to počela bolje od ljudi, ki so že zdaj plačani, da to počnejo?