Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Spremembe kazenske zakonodaje
 
bombon
Ogledov: 1356
Predlog ustvarjen 19.10.2017
Odziv pristojnega organa objavljen najkasneje: 04.01.2018
Zadnja sprememba 22.10.2017 22:56:47

  Predlog   Število glasov   Komentarji (2)   Popravki predloga  

Predlagam naslednje spremembe kazenske zakonodaje:

-Zapor ob koncu tedna mogoče izreči za kazen do največ dveh let (in ne več treh). Prav tako se zapor ob koncu tedna nebi smel šteti enako kot navadna zaporna kazen (polna prisotnost) - šteti bi moralo število dni, dejansko prebitih v zaporu (ali vsaj drugačno razmerje, ne pa 1:1);

-Jasnejši pogoji za predčasni oz. pogojni odpust iz zapora - npr. brez možnosti za obsojene na hujše oblike gospodarskega kriminala. V primeru, da to ni možno se naj ob obsodbi izreče kazen v obliki npr. 3-5 let zapora (kjer pomeni prva številka kazen ob lepem obnašanju druga pa celotno kazen);

-Jasnejše zapisani pogoji za izrek pogojne kazni;

-Kljub temu, da je podoben predlog že bil zavrnjen, ponovno preučite možnost uvedbe elektronskih zapestnic za določene primere obsodb (npr. posilstvo - prepoved približevanja);

-Beg obsojenca: klasifikacija bega kot kaznivo dejanje s kaznijo npr. 3 let zapora - če se obsojenec na uro, ter dan pričetka prestajanja kazni ne zglasi v zaporu, se šteje, da je na begu in se mu avtomatsko poveča že dosojena kazen (brez možnosti pritožbe);

-Razširitev definicije v ZGD-1 za odvzem funkcije (ob obsodbi na zaporno kazen) na vse vodilne, torej tudi prokuriste.

- Prestajanje zaporne kazni bi moralo nastopiti takoj po izreku pravnomočne sodbe (oz. v roku npr. 1 dneva), brez neštetih možnosti zavlačevanja, izogibanja vročitvi sodbe, neskončnih pritožb, odlaganja zaradi zdravstvenih razlogov, ali drugih cvetk našega sodstva. Zdravljenje, ter pritožbe se lahko izvajajo tudi hkrati s prestajanjem kazni.

 

Obrazložitev:

Nekateri od razlogov prepričanja v javnosti (kljub drugačnemu mnenju strokovnjakov), da je naše sodstvo, oz. kazensko pravo neučinkovito, ter med slabšimi v razvitem svetu, so med drugim ne-obsodbe hujših primerov kaznivih dejanj na zaporno kazen, predčasen odpust, ki je pravilo in ne izjema, ter množične obsodbe ti. vikend zaporov in drugih alternativnih oblik kaznovanja.

Problem je tudi, ker je v našem prostoru potreben zelo jasen zapis zakonov, sicer si ne le laične osebe, pač pa tudi marsikateri sodnik kazni razlaga po svoje - kot v primeru obsodbe prokuristov Impola ta teden, ko sta obsojena, kljub zapisu v zakonu "se storilec kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo", prejela le pogojno kazen in bosta hkrati ostala na svojih funkcijah v družbi; zato predlagam jasnejši zapis v zakonu.


Ključne besede Kazenska zakonodaja
Kategorija: Pravosodje


Zadnji komentarji:

Spremembe kazenske zakonodaje

Predlagam naslednje spremembe kazenske zakonodaje:

-Zapor ob koncu tedna mogoče izreči za kazen do največ dveh let (in ne več treh);

-Jasnejši pogoji za predčasni oz. pogojni odpust iz zapora - npr. brez možnosti za obsojene na hujše oblike gospodarskega kriminala. V primeru, da to ni možno se naj ob obsodbi izreče kazen v obliki npr. 3-5 let zapora (kjer pomeni prva številka kazen ob lepem obnašanju druga pa celotno kazen);

-Jasnejše zapisani pogoji za izrek pogojne kazni;

-Kljub temu, da je podoben predlog že bil zavrnjen, ponovno preučite možnost uvedbe elektronskih zapestnic za določene primere obsodb (npr. posilstvo - prepoved približevanja);

-Beg obsojenca: klasifikacija bega kot kaznivo dejanje s kaznijo npr. 3 let zapora - če se obsojenec na uro, ter dan pričetka prestajanja kazni ne zglasi v zaporu, se šteje, da je na begu in se mu avtomatsko poveča že dosojena kazen (brez možnosti pritožbe);

-Razširitev definicije v ZGD-1 za odvzem funkcije (ob obsodbi na zaporno kazen) na vse vodilne, torej tudi prokuriste.

 

Obrazložitev:

Nekateri od razlogov prepričanja v javnosti (kljub drugačnemu mnenju strokovnjakov), da je naše sodstvo, oz. kazensko pravo neučinkovito, ter med slabšimi v razvitem svetu, so med drugim ne-obsodbe hujših primerov kaznivih dejanj na zaporno kazen, predčasen odpust, ki je pravilo in ne izjema, ter množične obsodbe ti. vikend zaporov in drugih alternativnih oblik kaznovanja.

Problem je tudi, ker je v našem prostoru potreben zelo jasen zapis zakonov, sicer si ne le laične osebe, pač pa tudi marsikateri sodnik kazni razlaga po svoje - kot v primeru obsodbe prokuristov Impola ta teden, ko sta obsojena, kljub zapisu v zakonu "se storilec kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo", prejela le pogojno kazen in bosta hkrati ostala na svojih funkcijah v družbi; zato predlagam jasnejši zapis v zakonu.


Ključne besede: Kazenska zakonodaja
DavidS | 20.10.2017 | 15:08
Se strinajm z napisanim, čeprav za moj okus še zmeraj preveč prijazno do kriminalcev.

Predvsem vikend zapor je katastrofa. Če je že izrečen tak ukrep, potem se ne more in ne sme šteti enako, kot polna prisotnost v zaporu.

Če je torej izrečena kazen 2 leti zapora, bi ta kazen morala v primeru vikend prestajanja trajati 7 let....da se doseže enako število odvzetih dni prostosti.

Prav tako bi moralo prestajanje zaporne kazni nastopiti takoj po izreku sodbe, ne pa da se obsojencu ponudi možnost, da se temu začasno ali celo trajno izmika.
bombon | 22.10.2017 | 22:58
Se strinjam s temi predlogi, zako je predlog dopolnjen z njimi.