Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zbiranje podpisov za volitve
 
Državljan Domen
Ogledov: 1345
Predlog ustvarjen 05.10.2017
Arhivirano
Zadnja sprememba 03.10.2017 14:25:39

  Predlog   Število glasov   Komentarji (7)  

Predlagam, da se pri zbiranju podpisov podpore za kandidaturo na predsedniških volitvah upoštevajo le tiste glasovnice, iz katerih je razvidno, da je bilo celotno besedilo, vključno z imenom kandidata oz. kandidatke, natiskano, preden je bila glasovnica podpisana s strani volivca oz. volivke.

To bi v praksi pomenilo, da volilna komisija ne bi upoštevala listov s podpisi podpore brez navedenega imena kandidata oz. kandidatke, prav tako pa tudi ne tistih listov s podpisi podpore, na katerih bi bilo ime ob tiskanem besedilu dopisano na roko ali očitno dotiskano pozneje.

Zdajšnji sistem namreč omogoča, da si potencialni kandidati oz. kandidatke med seboj podarjujejo viške podpisov podpore, kar je nedopustno.


Ključne besede volitve, predsednik države, zbiranje podpisov
Kategorija: Notranje zadeve


Zadnji komentarji:

Peter Battelino | 11.10.2017 | 18:58
NEUSTAVNA ZAKONODAJA o predvolilnih postopkih za predsednika države: 
1- Zaradi omejitve podpore kandidatom – en volivec le en glas podpore, je ta diskriminatorna predvsem do vseh manj znanih kandidatov. Torej do vseh, ki morajo zbrati kar 5 tisoč glasov podpore za vložitev kandidature. 
2- Uzakonjena oblika podpore omogoča nezakonito trgovanje s temi glasovi. Čeprav gre glede na točko 1 za majhne možnosti in obseg, je sedanja oblika vseeno nesprejemljiva.
----
V sredo sem želel na naši UE registrirati in dvigniti dva formularja za »Podporo volivca kandidaturi za predsednika RS« (moj tretji je že zbral dovolj glasov), a mi je delavka na šalterju povedala, da lahko dobim le enega, ker vnos v podatkovno bazo Državne volilne komisije (DVK) ne dovoli vnosa naše PREDVOLILNE podpore več kandidatom !
Po pogovoru z Bojanom Buncem, odgovornim na naši UE, mi je ta rekel, da tako pač je in da se lahko s sugestijami ali pritožbami obrnem le na DVK, na telefon 01 4322 002, ali po e-pošti na gp.dvk@dvk-rs.si
To sem tudi storil na način, da sem jim poslal ta dopis. 
----
Sam sem prepričan, da nam je s sedanjo 1= OMEJITVIJO in 2= OBLIKO:
1- kršena pravica do možnosti, da bi se imeli preko predvolilnih soočenj možnost seznaniti s stališči večih kandidatov, na podlagi česar bi se šele odločali, komu bomo dali glas na volitvah !
Jasno je, da imamo NA VOLITVAH pravico glasovati le za enega. To pa nikakor ne sme biti razlog, da V PREDVOLILNEM ČASU nebi smeli dati podporo večim (teoretično prav vsem) kandidatom !!
2- Če bi bil formular za »Podporo volivca kandidaturi za predsednika RS« v obliki, da bi poleg MOJIH osebnih podatkov vnesli v računalnik tudi, KOMU dajem konkretno podporo, bi se zgodilo več pozitivih stvari:
2a- Ker sedanji program DVK ne dovoli, da bi en volivec dal podporo dvema ali večim kandidatom, bi ga bilo treba spremeniti le v obliko, da BI LAHKO VSAK VOLIVEC PODPRL VEČ KANDIDATOV (teoretično vse), a VSAKOGAR LE ENKRAT !
S tem bi tudi odpadla sedanja ’srednjeveška’ potreba, da našim kandidatom pošiljamo formular z našim BIANCO (!?) pristankom s priporočeno pošto.
V predvolilni podpori nebi smeli dati ENEMU kandidatu dveh ali več glasov podpore, saj bi ob taki možnosti teoretično lahko vsak dosegel predpisano višino 5 tisoč glasov podpore, zaradi česar bi postalo zbiranje podpornih glasov nesmiselno. 
2b- Vsakemu kandidatu v registru DVK (na e-strani »Volitve predsednika Republike Slovenije 2017« je njihov dnevno osvežen seznam in status), bi moral biti v predvolilnem času omogočen permanenten dostop do e-vpogleda njemu namenjene podpore. 
2c- Odpadla bi možnost trgovanja s temi formularji (kar se je v preteklosti očitno dogajalo, čeprav v nepomembnem obsegu). 
2d- Glede na formular ga je s skeniranjem ali z barvnim fotokopiranjem možno z lahkoto falsificirati. Nekomu – npr meni, potem ne more nihče dokazati, kateri od njih, oddan kot MOJA podpora kandidatom, je originalen. Torej bi morali v takem primeru: - vse moje sprejeti; - vse moje, vključno z originalom, izločiti. Čemu !!??
2e- Omejeno število obrazcev = EDEN na enega volivca, omogoča PRIKRITO NATANČNO ’statistiko' še pred volitvami, koliko volivcev je naklonjeno kateremu od kandidatov !!
-----
Zakonodaja naj bi na ta način »ščitila« mojo pravico do moje »intimne« opredelitve do enega od kandidatov. Vztrajam, ZAHTEVAM, da se mi ta »pravica« zamenja z možnostjo, da imam v predvolilnem času možnost izbrati več kandidatov. 
Ps: 2007 smo tako možnost še imeli, saj sem takrat brez težav overovil podporo dvema kandidatoma. 
Gre ob sedanji zakonodaji za idiotizem ali premišljeno pokvarjenost snovalcev te zakonodaje in teh, ki so jo potrdili v veljavno ? 
nova_sola | 11.10.2017 | 10:37
Zakaj se raje ne poskuša z elektronskim zbiranjem podpisov, z elektronskimi volitvami in referendumi?
opazovalka | 06.10.2017 | 06:49
Pri volitvah bi zadevo lahko rešili tako, da bi kandidat, ki bo zbiral podpise, dobil določeno število listov- obrazcev od upravne enote in bi potem prazne (neuporabljen) vrnil. Listi bi morali biti oštevilčeni in z oznako upravne enote. Menim, da bi tako lahko preprečili goljufije. 
Državljan Domen | 08.10.2017 | 18:07
Tudi v tej smeri bi bilo dobro razmisliti. Skratka, nekako je treba preprečiti kupčkanje s podpisi.
DavidS | 05.10.2017 | 22:59
Tako, kot se da z roko dopisati, se da tudi dotiskati....
Državljan Domen | 08.10.2017 | 18:06
??
Predlog govori tudi o tem ...
DavidS | 09.10.2017 | 10:34
Dotiskati se da brez večjih težav tako, da je popolnoma neočitno.