Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev kartic za zdravstveno zavarovanje
 
tomaz1
Ogledov: 2085
Predlog ustvarjen 02.10.2017
Z odzivom organa 09.02.2018
Zadnja sprememba 01.10.2017 21:57:39

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 09.02.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

Kartica zdravstvenega zavarovanja se glede na poslovna pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije uporablja za identifikacijo zavarovane osebe, kakor tudi za njeno avtentikacijo. Avtentikacija se izvede z elektronskim podpisom transakcije (preverjanja veljavnosti zdravstvenega zavarovanja in drugih podatkov) z uporabo digitalnega potrdila, ki se nahaja na kartici zdravstvenega zavarovanja in s hkratno uporabo digitalnega potrdila na profesionalni kartici, ki jo uporablja zdravstveni delavec. S tem nedvoumno potrdimo prisotnost zavarovane osebe (njene kartice) pri zdravstvenem delavcu v določenem trenutku, s čimer zagotovimo, da zdravstveni delavec ne more obračunati storitve za zavarovano osebo, ki sploh ni bila pri njem, zavarovana oseba pa ne more zanikati obiska pri zdravstvenem delavcu.

Seveda obstajajo nekatere izjeme, ko se lahko zdravstvena storitev (oz. vpogled v podatke zavarovane osebe) opravi brez kartice zdravstvenega zavarovanja. Npr. če se storitev lahko opravi brez prisotnosti zavarovane osebe (npr. izdaja listin...), ali ko kartica ali kateri drug del tehnične opreme ne deluje. Pri teh izjemah strogo kontroliramo razlog, ter do katerih podatkov posamezni zdravstveni delavec dostopa. V vseh ostalih primerih je treba uporabiti kartico zdravstvenega zavarovanja.

Namen in način uporabe kartice ter izjemni primeri so opisani v Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17).

Izdaja eRecepta po telefonu je v skladu s pravili Zavoda, kakor tudi izdaja zdravila v lekarni v primeru nedelovanja opreme. Vendar pa se je treba zavedati, da sta to zgolj izjemi med cca. 300 milijoni transakcijami na letni ravni, ki se tudi posebej beležita.

Pojasnimo naj tudi, da se čitalniki kartic ne uporabljajo samo zaradi kartic zdravstvenega zavarovanja, temveč tudi zaradi profesionalnih kartic, ki jih uporabljajo zdravstveni delavci. Profesionalna kartica pomeni identifikacijo zdravstvenega delavca ter ključ za dostop do podatkov o zavarovanih osebah, prav tako pa profesionalna kartica vsebuje kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki ga uporabljajo za podpisovanje elektronskih receptov.