Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


brezplačna ukinitev družbe na točko VEM
 
verso verso
Ogledov: 2285
Predlog poslan 05.10.2017
Z odzivom organa 13.11.2017
Zadnja sprememba 30.09.2017 01:53:33

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  

 Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s poslovnimi partnerji in zaposlenimi. To bi lahko naredila tako, da bi (podobno, kot je storila pri poenostavitvi ustanavljanja d. o. o.) predpisala:
- enotno obliko sklepa o prenehanju d. o. o. po skrajšanem postopku,
- enotno obliko izjave družbenikov, da so poplačane vse obveznosti d. o. o., urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe,
- pristojnost točk VEM, da overijo izjave družbenikov in v imenu družbenikov vložijo predlog za izbris družbe, ki preneha po skrajšanem postopku, iz sodnega registra.

 

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku je institut, ki omogoča izbris družbe iz sodnega registra brez izvedenega likvidacijskega postopka, pri čemer niso ogroženi interesi upnikov, likvidacijski postopek pa se nadomešča z izjavo vseh družbenikov, da bodo osebno poravnali obveznosti družbe upnikom, če se pojavijo po izbrisu družbe iz registra. Predpostavke za prenehanje družbe po tem postopku so, da družba nima upnikov oziroma nerazrešenih pravnih razmerij s poslovnimi partnerji ali z zaposlenimi. D. o. o. preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Obisk notarja je obvezen, s tem pa tudi nastanek izdatkov, ki jih pri enoosebni družbi ocenjujem na okrog 130 evrov (notarske tarife so zapletene, zato ne morem zanesljivo trditi, da je navedena številka tudi pravilna). Verjamem, da marsikateri družbenik, ki ne želi več "imeti" družbe, njegova družba pa izpolnjuje prej navedene predpostavke, ne poskrbi za izbris družbe iz sodnega registra (deloma zaradi neznanja, deloma pa tudi zaradi plačila notarskih storitev, ki jih pri izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije po določbah ZFPPIPP pač ni), temveč čaka, da bo za izbris poskrbel nekdo drug.


Ključne besede brezplačna ukinitev družbe na VEM
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

predlagamvladiro | 11.10.2017 | 18:48
K svojemu komentarju bi dodala še to, da naj se raje država pobriga in sprejme tak zakon, da se ne more v 5ih minutah na neki točki VEM odpreti podjetja in kaj šele zapreti, saj je to danes pri nas kot da bi šel na tržnico po solato, 5 minut in opraviš nakup.

Podjetje pa je resna zadeva in tudi ne more biti vsak podjetnik. Seveda pa je v naši državi očitno namenoma vse to obrnjeno na glavo, podjetje lahko odpre vsak, ki ima 5 minut časa, naredi dolgove državi, ne plačuje delavcev itd. sodišča in država pa nič.

Zakaj se naša država ne zgleduje pri tem na pravne države, kjer podjetnik, ki "zafura" podjetje, ne more več odpreti podjetja oz. šele čez 10 in več let.

Aja, sem pozabila, da tega pa Slovenclji ja ne bodo podprli, kako bi pa potem goljufali vsevprek.
predlagamvladiro | 11.10.2017 | 18:42
Vaš predlog in 15 glasov ZA, zraven pa nobenega komentarja, ki bi argumentirali ta predlog, mi je zelo čuden, beri sumljiv.

Sem odločno PROTI, saj je slovenski narod preveč pokvarjen in bi se te izjave pisale kar vprek, ker se nihče ne boji posledic, če podpiše neresnično izjavo. S tem bi služili samo notarji, odgovornosti pa tudi nobene z njihove strani.

Naj naveden moj primer, ko moj najemnik podpisal izjavo, da zapira svoje podjetje po skrajšanem postopku in da ima poravnane vse obveznosti, pa je dobro vedel, da ima 2 pravnomočna sklepa in dolg do mene.

Takega zakone vlada ne bi smela sprejeti, da bodo spet prevaranti to izkoriščali.

Ja, res žalostno, da živimo v taki državi, kjer se podpirajo taki in drugačni lumpi, namesto da bi država podpirala poštene podjetnike in posameznike.