Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev preplačevanja obrtnega dovoljenja
 
dzejdzej
Ogledov: 2029
Predlog ustvarjen 25.09.2017
Z odzivom organa 28.11.2017
Zadnja sprememba 25.09.2017 15:08:55

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 28.11.2017

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Postopek izdaje obrtnega dovoljenja je določen s Pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, ki ureja tudi postopek izdaje obrtnega dovoljenja, prav tako ureja tudi postopek vpisa v obrtni register ter določa način vodenja tega registra.

Glede predloga podjetnika, da se vpisi opravljajo na točkah e-VEM pojasnjujemo, da Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 - popr.; v nadaljnjem besedilu: ObrZ) v četrtem odstavku 9. člena določa, da se vloga za izdajo obrtnega dovoljenja vloži pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na enotni vstopni točki VEM - vse na enem mestu. Nadalje je tudi s Pravilnikom to že določeno, saj se vloga za izdajo obrtnega dovoljenja vloži pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na enotni točki VEM.

Glede stroškov izdaje obrtnega dovoljenja pa pojasnjujemo, da stroški izdaje, ki jih omenja podjetnik, ter predlaga, da se znižajo ("torej na nekaj evrov") oziroma izničijo ("ali pa kar zastonj") ne predstavljajo zgolj izdaje obrtnega dovoljenja, temveč so v to všteti še drugi, tudi administrativni in ostali stroški.

OZS namreč vodi zbirko listin subjektov vpisa, prav tako je vlogo in dokazila potrebno ustrezno preveriti, upravljavec poslovnega registra tedensko obvešča OZS o vpisih fizičnih in pravnih oseb v skladu z drugim odstavkom 19. člena ObrZ ter o spremembah vpisov fizičnih in pravnih oseb. Prav tako se med drugim, na zahtevo zainteresirane osebe zagotovi tudi vpogled v prej vpisane in kasneje spremenjene podatke, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa in so shranjeni v centralni informatizirani bazi.

Poleg tega, v primeru prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja in prepovedi opravljanja dejavnosti, z odjavo iz obrtnega registra ali z odvzemom le tega, izda OZS odločbo. OZS izda odločbo o prenehanju veljavnosti obrtnega dovoljenja in izbrisu iz obrtnega registra, če ugotovi, da fizična ali pravna oseba več ne izpolnjuje pogojev oziroma opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem itd.

Glede na zgoraj navedeno stroškov vpisa in izdaje obrtnega dovoljenja ne moremo omejiti zgolj na "list papirja", ki ga prejme obrtnik, temveč to vključuje tudi določene postopke, ki od OZS zahtevajo dodatna dela, ter z njimi povezane stroške.

 

Priloge: