Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Predlogi za povečanje produktivnosti v železniškem prometu
 
lipi
Ogledov: 2544
Predlog ustvarjen 08.09.2017
Z odzivom organa 13.11.2017
Zadnja sprememba 07.09.2017 10:27:55

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 13.11.2017

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je predlog proučilo in se je v zvezi s predlogi obrnilo na izvajalca javne gospodarske službe, ki izvaja prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, to je SŽ- Potniški promet,d.o.o.. Le te so v nadaljevanju podale naslednji odgovor:

1. Posodobitev prodaje vozovnic in sistema odprave potnikov
SŽ – Potniški promet je 17.10.2016 razpisal mednarodni razpis za izdelavo nove programske rešitve Ticketing (sistem odprave potnikov) za prodajo vozovnic, ki je morala vključevati naslednje ključne elemente:

  • Aplikacijo za brezstično kartico.
  • Aplikacijo za mobilni telefon za operacijske sisteme Android, IOS, Windows.
  • Mobilno in spletno prodaja (za potnike) - Sistem spletne prodaje za abonentske vozovnice kot tudi posameznih vozovnic (tudi) na sistemu brezstičnih medijev.
  • Vozovnice v papirnati obliki standarda 2D kodiranja tipa AZTEC .
  • Podpora delovanju mobilnih terminalov z ustrezno aplikacijo.
  • Podpora delovanju stacionarnih prodajnih mest z ustrezno aplikacijo.
  • Spletno storitev za povezavo, prenos podatkov (obojestranska komunikacija) z zunanjimi prodajnimi mesti SŽ zaradi izvajanja prodaje preko pogodbenih partnerjev (aplikacije zunanjih partnerjev, kartomat,)

Postopek izvedbe javnega naročila se je zaradi vložitve zahtevka na DRK (državno revizijsko komisijo) zavlekel, 15.7.2017 je SŽ – Potniški promet podpisali pogodbo s konzorcijem podjetij, ki je že pristopil k izdelavi rešitve.

Glede avtomatov za prodajo vozovnic - kartomatov trenutno pripravljajo investicijsko dokumentacijo, na osnovi katere bo pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila. Rok objave je začetek leta 2018, prvi kartomati naj bi bili postavljeni v drugi polovici 2018. Kartomat bo omogočal prijavo v platformo za prodajo vozovnic (Ticketing) ter omogočal v prvi fazi prodajo le listnatih vozovnic. V nadaljevanju bodo z uvedbo novega Ticketinga omogočili tudi spletno avtorizacijo v uporabniški profil, kjer bo lahko uporabnik/kupec že predhodno kupljeno npr. mednarodno karto izpisal preko kartomata. Omogočene bodo tudi druge funkcionalnosti (urejanje profila, izvajanje nakupa drugih storitev, ..). Kartomat bo v prvi fazi omogočal prodajo listnatih vozovnic za notranji promet, v nadaljevanju z uvedbo novega ticketinga bo kartomat omogočal še druge, dodatne funkcionalnosti (izpis prodane karte v mednarodnem prometu, rezervacije v notranjem in mednarodnem prometu).

2. Predlog glede sprevodnikov na vlakih

Glede sprevodnikov na vlakih se upoštevajo v prvi vrsti določbe veljavnega Prometnega in Signalnega pravilnika, kjer je zasedba vlakov utemeljena z vidika varnosti. SŽ –Potniški promet kot prevoznik v železniškem potniškem prometu na osnovi pravilnikov načrtuje dejansko število sprevodnikov na posameznih vlakih glede na frekvenco potnikov in opremljenosti in lego železniških postaj.

 

Priloge: