Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Kazen za neupoštevanje ZOFVI
 
alen
Ogledov: 2972
Predlog ustvarjen 05.09.2017
Z odzivom organa 20.10.2017
Zadnja sprememba 02.09.2017 09:12:08

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 20.10.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanostin šport

Zahvaljujemo se vam za pobudo in vas obenem seznanjamo, da je kaznovanje za nespoštovanje členov Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja že določeno v obstoječi ureditvi.
Organ upravljanja izobraževalne institucije je svet šole oziroma vrtca. Naloga sveta šole med drugim je, da imenuje in razrešuje ravnatelja ter da sprejema in spremlja uresničevanje programa vzgojno-izobraževalne institucije, kar vključuje spremljanje uresničevanja ustavnih in zakonskih določb.

Nadzor nad spoštovanjem šolske zakonodaje opravlja Inšpektorat RS za šolstvo, ki lahko predlaga ukrepe glede na ugotovljene kršitve.