Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vpogled o plačanih prispevkih delodajalcev
 
potomci Slovenije
Ogledov: 2449
Predlog ustvarjen 28.08.2017
Z odzivom organa 22.10.2017
Zadnja sprememba 23.08.2017 19:37:02

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 22.10.2017

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V zvezi z navedenim predlogom uvodoma pojasnjujemo, da je delavcem v delovnem razmerju že sedaj omogočen vpogled o plačanih prispevkih tako preko Finančne uprave Republike Slovenije (portal e-Davki) kot tudi preko Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ).

ZPIZ mora v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15 in 40/17, v nadaljevanju ZPIZ-2) za vsakega zavarovanca, ki je vključen v obvezno zavarovanje, voditi informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja (v nadaljevanju IOE). IOE obsega podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja. ZPIZ je že v decembru 2013 vzpostavil informacijski sistem, ki omogoča vpogled v IOE, tako da vse osebe, ki so bile ali so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko spletne strani ZPIZ, preverijo svoje podatke. Do leta 2015 je bil omogočen vpogled v podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih in o obdobju zavarovanja, s 1. 1. 2016 pa mi morali biti podatki v IOE dopolnjeni tudi s podatki o plačilih prispevkov, ki jih je ZPIZ-u posredoval FURS. Ves čas pa so bile informacije o obračunanih in plačanih prispevkih zagotovljene s strani FURS, ki je pristojen za pobiranje prispevkov za obvezno zavarovanje.

Iz letnih poročil FURS in ZPIZ je bilo v letu 2016 preko portala e-Davki opravljenih 10.396 vpogledov v evidenco o obračunanih oziroma plačanih prispevkih, na ZPIZ pa je bilo takih vpogledov 29.648.

 

Priloge: