Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Z digitalnim podpisom za podporo volivca h kandidaturi za predsednika RS
misk
Ogledov: 2629
Predlog ustvarjen 28.08.2017
Z odzivom organa 22.10.2017
Zadnja sprememba 22.08.2017 11:59:58

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (0)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 22.10.2017

Odziv Ministrstva za javno upravo

Na ministrstvu se zavzemamo za vzpostavitev čim več elektronskih storitev javne uprave, zato smo tudi že večkrat preučevali možnost vzpostavitve nove elektronske storitve oddaje podpore kandidatu za predsednika republike, poslanca državnega zbora in tudi evropskega poslanca. Ugotovili smo, da je pred vzpostavitvijo nove elektorske storitve eUprave oz. pred digitalizacijo postopka oddaje podpore kandidatu najprej potrebno spremeniti oz. dopolniti zakonsko podlago. Za oddajo podpore kandidatom se za vse tri vrste kandidatov uporablja Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1, 54/07 Odl.US: U-I-7/07-22 in 23/17; v nadaljevanju ZVDZ). ZVDZ v prvem odstavku 47. člena določa, da volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu. Obrazec volivec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (na upravni enoti), ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Kot že navedeno ZVDZ ne določa možnosti oddaje podpore kandidatom z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificirani potrdilom. Za vzpostavitev takšne elektronske storitve javne uprave je najprej potrebna primerna zakonska podlaga, kjer je potrebno določiti pristojni organ za sprejem elektronsko podpisanih obrazcev in potrditev takih obrazcev. Hkrati se pri tem vzpostavlja nova elektronska evidenca osebnih podatkov (evidenca potrjenih obrazcev) za katero pa mora biti zagotovljeno spoštovanje določb Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacijski sistem bi moral tudi preprečiti zlorabe, da bi volivec svojo podporo dal več kot enkrat (drugi odstavek 46. člena ZVDZ). V primeru spreminjanja zakonske podlage bi se zgledovali po tretjem odstavku 16.b člena Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa možnost oddaje podpore zahtevi za razpis referenduma preko enotnega državnega portala eUprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Postopna digitalizacija postopkov v okviru samega volilnega postopka oz. postopka za razpis referenduma je eden od prvih korakov, ki gre v smeri vzpostavitve e-volilnega sistema oz. internetnih volitev. Eden od ključnih pogojev za uvedbo e-volitev je visoko stopnjo zaupanja javnosti v ta sistem. Za prihodnost spletnega glasovanja je ključnega pomena tudi razvoj šifrirnih tehnologij in boljših metod zagotavljanja varnega informacijskega okolja ter sistemska ureditev spletnega glasovanja v volilni in referendumski zakonodaji, predhodno pa bo potrebno opraviti temeljit razmislek in podrobno posvetovanje s strokovno in širšo javnostjo, da bi tako prišli do prepričljive in zaupanja vredne rešitve.

Opozarjamo, da je pri spremembi temeljne volilne zakonodaje najprej potrebno doseči visoko politično soglasje, za sprejem Zakona o volitvah v državni zbor je namreč potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. V normativnem programu dela vlade za leto 2017 sprememba ZVDZ ni predvidena.
 

 

Priloge: