Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Grafiti
dan
Ogledov: 3012
Predlog ustvarjen 28.07.2017
Z odzivom organa 10.10.2017
Zadnja sprememba 28.07.2017 12:25:31

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (14)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 10.10.2017

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Področje grafitov urejata Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06; ZJRM-1) in Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; KZ-1).

V 13. členu ZJRM-1 je določeno, da: »kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 208,65 eura«. Kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari pa stori, kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, pri čemer se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let (prvi odstavek 220. člena KZ-1). Drugi odstavek tega člena opredeljuje kvalificirano obliko s predpisano ustrezno višjo kaznijo. Pregon za dejanje iz prvega odstavka se začne na predlog oškodovanca.

V tem okviru je potrebno poudariti, da je policija zoper osebe, ki so storile tovrstni prekršek v letu 2016 uvedla 19 postopkov, v letu 2017 pa je do meseca septembra obravnavala 21 oseb. V letu 2016 je bilo obravnavanih 21 kaznivih dejanj Poškodovanje tuje stvari, v letu 2017 pa 38.

V zvezi z omenjenim predlogom, ki je bil poslan na portal predlagam.vladi.si, smo mnenja, da na tem področju niso potrebne spremembe zakonodaje oziroma sam predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

 

Priloge: