Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Problematika solastništva državnih nepremičnin
 
Kristjan Gabor
Ogledov: 4280
Predlog ustvarjen 06.07.2017
Z odzivom organa 05.09.2017
Zadnja sprememba 06.07.2017 11:45:52

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)  

Predlagam vladi, da razpošlje vsakemu ministrstvu in nadalje, da vsako ministrstvo vsem javnim/državnim organom oz. podjetjem, ki so kakor koli povezana s posameznim ministrstvom (kot npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, podjetje Slovenski državni gozdovi) navodilo za pregled vseh nepremičnin, ki so v solasti določenega subjekta.

Nadalje naj bo v navodilu navedeno, da naj javni organ oz. podjetje vsem solastnikom razpošlje dopis, v katerem se vsem solastnikom ali:

-ponudi odkup nepremičnine v celoti (odkup s strani javnega organa oz. podjetje) ali

-ponudi prodaja solastniškega deleža, ki je v lasti javnega organa oz. podjetja ali

-ponudi pripravljenost pristopa k prodaji nepremičnine kot celote, v kolikor se vsi solastniki s tem strinjajo (kot pobuda k prodaji).

Po načelu dobrega gospodarja bi vsak javni organ oz. podjetje moral svoje premoženje, če ga ima v solasti in mu s tem predstavlja odvečno premoženje, le to ponuditi trgu. Zgoraj navedeno bi naj veljalo tudi za vsako ministrstvo. To npr. MJU že izvaja, medtem ko npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov tega ne izvaja in bi le en dopis takšne ustanove stvari spremenil na bolje, saj situacije, ko je veliko solastnikov ne koristijo nobenemu.

 


Ključne besede solastništvo, solastniki, nepremičnine, kmetijska zemljišča, gozd, odkup, prodaja
Kategorija: Kmetijstvo


Zadnji komentarji:

Ivan Peter Benko | 09.07.2017 | 16:25
Evidence sredstev so že predpisane s predpisi s področja financ - popis, vrednotenje,.. . Predlog nekako dokazuje, da se predpisi ne izvajajo dosledno. Za primer lahko vzamemo ijavo mestnega župana, ki je leta po izgradnji prometnega objekta izjavil za javnost, da še nima razčiščenega lastništva. Šepa torej kontrola izvajanja predpisov, ki bi jo ostrejše kazni zaradi nepravilnega izvajanja, lahko izboljšaje.