Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved spreobrnitvene terapije za mladoletnike
Alissa White-Gluz
Ogledov: 2489
Predlog poslan 02.06.2017
Z odzivom organa 08.08.2017
Zadnja sprememba 31.05.2017 11:10:32

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 08.08.2017

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izhajajoč iz 3. in 8. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija, mora država pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki / mladoletnimi osebami, zagotavljati uresničevanje najvišje koristi otrok in zagotavljati pravico do ohranjanja lastne identitete, kamor umeščamo tudi spolno orientacijo.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, v nadaljevanju: ZPND) pa je vsakdo, tako strokovni delavci in delavke, kakor tudi državljani in državljanke, dolžan takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase. Obenem vas obveščamo, da tukajšnje ministrstvo predhodno ni bilo seznanjeno z izvajanjem tovrstnih »zdravstvenih« / »rehabilitacijskih« programov.

Ocenjujemo, da je definicija nasilja v ZPND dovolj široka, da daje državnim organom podlago za ukrepanje za zaščito koristi žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti. Zato menimo, da dodatnih definicij ali prepovedi v zakonu ni potrebno zapisati.

Ker konkretnih okoliščin ne poznamo, svetujemo, da se avtor obrne na pristojni center za socialno delo, v kolikor ocenjuje, da so konkretni otroci žrtve nasilja v družini.
 

 

Priloge: