Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Stres v osnovni šoli in t.i. "nabiranje točk"
 
Ferenc
Ogledov: 3379
Predlog ustvarjen 26.05.2017
Z odzivom organa 14.11.2017
Zadnja sprememba 30.05.2017 11:37:40

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 14.11.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Zahvaljujemo se vam za pobudo in vam pojasnjujemo. Ocenjevanje in preverjanje znanja v osnovni šoli temelji na več načelih. Eno od njih je, da mora učitelj uporabljati različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma standarde znanja in glede na razred, ki ga učenec obiskuje. Pri vsakem predmetu učitelj učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje, torej ne samo ob koncu šolskega leta, kot ste zapisali. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učnih načrtov namreč učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin.

V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev. Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja.