Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev obdavčenja regresa in božičnice
salabajsek.dzipsi
Ogledov: 2915
Predlog poslan 26.05.2017
Z odzivom organa 01.08.2017
Zadnja sprememba 25.05.2017 21:45:23

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 01.08.2017

Odziv Ministrstva za finance

I. Uvodoma pripominjamo, da se izpostavljena problematika prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nanaša na ureditev v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), za katerega je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo za finance lahko odgovarja le na del predloga, ki se nanaša na davčno obravnavo dohodkov fizičnih oseb in jo ureja Zakon o dohodnini.

II. Osnovni namen obdavčevanja je zbiranje javnih prihodkov, ki so nujno potrebni za normalno delovanje vsake države. Z njimi država zagotavlja in povečuje primerno življenjsko raven ter kakovost bivanja vseh državljanov in državljank.

Obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb ureja Zakon o dohodnini (v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), katerega temeljno načelo je enaka davčna obravnava dohodkov. Odstopanje od tega načela bi lahko privedlo do neenake obravnave davčnih zavezancev glede na dohodke, ki so si po vsebini podobni.

Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v katerem je bil izplačan ali prejet. ZDoh-2 določa, da je dohodek iz delovnega razmerja vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja. Skladno s 37. členom ZDoh-2 dohodek iz delovnega razmerja poleg plače vključuje tudi regres za letni dopust in dohodek na podlagi udeležbe v dobičku (božičnica), ki sta navedena v predlogu za ukinitev obdavčenja.

III. Regres in božičnica sta dohodka iz delovnega razmerja, ki sta določena z delovnopravno zakonodajo. Regres je pravica, ki je določena v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih in ga je delodajalec dolžan izplačati. Zakonodajalec je pripoznal posebnost tega dohodka in določil oprostitev plačila prispevkov do 70 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (3. alineja tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2). Podobno velja za dohodek na podlagi udeležbe v dobičku (božičnica), za katero se pod določenimi pogoji v davčno osnovo ne všteva do 70% povprečne plače (12. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2).

IV. Kljub navedeni korekciji osnove za plačilo davkov in prispevkov zakonodaja še vedno ohranja načelo enake obravnave dohodkov. V primeru predlagane ukinitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter ukinitve ali znižanja plačila dohodnine, ki bi veljal zgolj za nekatere od dohodkov iz zaposlitve, pa bi temeljno načelo enake obravnave dohodkov ogrozili. Davčna osnova bi bila v tem primeru odvisna od odločitve zavezanca oziroma njegovega delodajalca, kako bi dohodek razporedil v posamezne kategorije dohodka iz zaposlitve.

V. Regres in božičnica nista darilo delavcu ne po obliki dohodka in ne po vsebini, ampak obliki dohodka, ki sta povezani z zaposlitvijo. Ukinitev ali bistveno znižanje obdavčitve oziroma plačila prispevkov bi povzročilo neenako obravnavo davčnih zavezancev z vsebinsko podobnimi dohodki, zato menimo, da predlog vladi za ukinitev obdavčenja regresa in božičnice ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

 

Priloge: