Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Izgubljena delovna doba zaradi neoddanih M 4 obrazcev
 
JLENART
Ogledov: 2686
Predlog poslan 19.04.2017
Z odzivom organa 19.07.2017
Zadnja sprememba 18.04.2017 22:07:06

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)  

Opozarjam na vse več problemov glede priznane delovne dobe zaposlenim v podjetjih, ki za določeno obdobje niso oddajali M 4 obrazcev na Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Po osamosvojitvi Slovenije se je ustanavljajo vse več podjetij, ki so želeli na svojo pot ali zaradi propadanja velikih podjetij, iskanja svojih poti in priložnosti ali drugih vzrokov. Žal niso bile dovolj dobre ideje, uspešna proizvodnja, trg in prodaja. Podjetnik je moral zagotoviti tudi vse ostalo s področja financ, računovodstva, pravnih zadev. Šele po letih so podjetniki in zaposleni presenečeni spoznali, da jim za določeno obdobje ni priznana pokojninska doba. Ne glede na to, da je podjetnik redno plačeval vse prispevke in dajatve za zaposlene, nam delovna doba ne bo priznana, če niste izpolnjevali in pošiljali takozvanega M 4 obrazca na Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. V našem primeru smo dobili odgovor, da manjkajo M4 obrazci in nam ne morejo priznani pokojninske dobe, čeprav je iz celotne evidence razvidno, da smo v tem obdobju bili zaposleni. Ker tega podjetja danes ni več, smo iskali dokumentacijo, ki je žal nismo našli. Žal tudi plačilnih list ni nihče hranil, saj gre za obdobje pred letom 2000. Na ZPIZ smo nam celo objasnili, da imajo zaposleni v podjetjih kjer so pravilno pošiljali M4 obrazce in niso plačevali prispevkov za zaposlene, tem delavcem priznana pokojninska doba za nas pa ne ker za to obdobje pač manjkajo potrebni obrazci.

Gre za absurd, ki je skregan z vsako kmečko logiko. Če ZPIZ ima evidenco, da smo (so) bili zaposleni v tem podjetju in je podjetje v tem času plačevalo prispevke ne vidim ovire, da se prizna delovna doba pa čeprav ne moremo (jo) dokazovati višino plače. V tem primeru bi se lahko priznala minimalna plača, če delavci ali podjetje ne more drugače dokazati.

Nerazumno je tudi, da ZPIZ ni opozarjal podjetja, ki niso oddajala M 4 obrazcev, čeprav so to dejansko vedeli. Pa kaj smo tiščali glavo v pesek ali kaj. 

Predlagam vladi, Ministrsvu za delo in državnemu zboru-poslancem, da temeljito preverijo to negativno prakso, odpravijo te krivice, ki so storjene zaposlenim, ki jim ni priznana delovna doba zaradi neposredovanih M obrazcev s strani delodajalcev. Na drugi strani pa je priznana vsem tistim, ki so M obrazce pošiljali a niso plačevali prispevkov, čeprav jim to ne oporekamo, saj so delali in niso krivi za to, da jim delodajalci niso plačevali prispevkov.

Podprimo ta predlog, ki ima dejansko sistemsko napako, ki enostavno temelji na kmečki logiki in dela krivico zaposlenim.

 


Ključne besede M 4 obrazci, delovna doba
Kategorija: Davki in finance


Zadnji komentarji:

aktiven občan | 06.06.2017 | 15:48
V tem primeru bi moralo biti sodišče na strani oškodovanca. Nikjer ni pisalo, da bi moral redno zaposlen delavec za določen ali nedoločen čas skrbeti za plačilo prispevkov. To mora po defoltu biti problem SPIZA, delodajalca in FURS-a. To bi bilo edino opravičljivo, če bi SPIZ vsaj po treh mesecih neplačevanja prispevkov o tem obvestil delavce. Pa jih ni. Za nazaj, biti s pozicije moči pameten in izdajat neke odločbe brez repa in glave je pa milo rečeno diletantsko. Vsaka taka tožbas na evropskem sodišču pade. Sem skoraj 100% prepričan. Pa sem en faliran pravnik. 
MB1 | 30.04.2017 | 20:04
Pridružujem se predlogu in komentarjem ter dodajam:

V skladu z Zakonom o matični evidenci je vodstvo družbe dolžno  vsako leto do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto sestaviti za svoje zaposlene obrazec M-4 in ga posredovati pristojni ZPIZ, ki je pooblaščen za revizijo podatkov. Za nadzor je pristojno Ministrstvo za delo.

Posamezna družba je za zaposlene delavce dolžna posredovati pristojni ZPIZ prijavo in odjavo za posameznega delavca na obrazcu M-1. Torej ZPIZ ima evidenco posameznih družb in čas zaposlenih v tej družbi. Mnenja sem, da je bila naloga ZPIZ-a, da pozove družbo v kolikor za posamezno leto do predpisanega roka ni predložila obrazca M-4 za svoje zaposlene. V kolikor družba še vedno nebi dostavila predpisanega obrazca pa bi moral ZPIZ o tem obvestiti Ministrstvo za delo, da ukrepa.

Kot mi je znano je ZPIZ revizijo podatkov M-4 vršil le v večjih družbah, medtem ko v manjših družbah z večletno zakasnitvijo.

Plačilne liste zaposlenih so po Zakonu trajni dokument. Ob stečaju družbe je stečajni upravitelj dolžan prevzeti v hrambo poslovne listine trajnega značaja med katerimi so tudi kopije plačilnih list zaposlenih. V kolikor stečajni upravitelj ob prevzemu plačilnih list zaposlenih ne zasledi tudi M-4 obrazca za posamezno leto je to dolžan preveriti pri pristojnem ZPIZ-u, sestaviti manjkajoče obrazce in jih posredovati pristojnemu ZPIZ-u.

Družba je za zaposlene delavce plačevala predpisane prispevke od obračunane plače. Delavci so na podlagi Napovedi za odmero dohodnine za posamezno leto od plače in nadomestila plače plačali dohodnino. To pomeni, da jim iz tega naslova pripada tudi ustrezna pokojninska delovna doba.

Mnenja sem, da delavci ne smejo biti kaznovani za opustitev dolžnosti vodstva družbe in državnih organov.  Pričakujem in sem v dobri veri, da bo vlada razumno ukrepala in zaščitila pravice delavcev tako, da jim bo za obdobje manjkajočih obrazcev M-4 priznana pokojninska doba.
MB1 | 30.04.2017 | 19:55
Komentar je izbrisal avtor komentarja.
JLENART | 28.04.2017 | 22:42
Hvala vsem, ki podpirate ta predlog, še posebej tistim, ki podajate koristne komentarje.
Želim samo opozoriti, da v mojem predlogu gre za priznanje delovne dobe v primeru manjkajočih M 4 obrazcev ob dejstvu, da so bili prispevki redno poravnani. To pomeni, da so delodajalci vestno izplačevali plače zaposlenim kot tudi vse prispevke. M 4 obrazcev na ZPIZ niso oddajali zaradi nevednosti, lahko rečemo tudi *strokovne malomarnosti*. Kot sem navedel novo nastajajoča privatna podjetja niso obvladovala do potankosti vseh poslovnih funkcij, kot jih lahko velika podjetja ob dobri kadrovski zasedbi. To se dogaja na različnih področjih žal tudi danes in posledice so jasne.
Pri tem je potrebno gledati z druge strani, s strani ZPIZ, zakaj teh podjetij ni opozarjala in s tem vestno opravljala svoje poslanstvo za katero so plačani s strani davkoplačevalskega denarja. Tako se sprašujem ali je takrat ZPIZ  imel interes v imenu države, da se naredi čim več takšnih napak s strani delodajalcev, da bo pokojninska blagajna v bodočnosti čim manj obremenjena. Država (beri tudi ZPIZ) mora v prvi vrsti skrbeti za skrbno in pravično izvajanje obojestranskih pravic in obveznosti, to je njena prvenstvena vloga. Le tako bomo v to državo zaupali in ji bili zvesti. Vsaj tako razumem vse skupaj ko prebiram poslanstvo, vizijo in vrednote vlade in vsej njenih ministrstev in ustanov. Če takšnih napak, kot je tudi naš primer, ne bo odpravila, država izgublja svojo kredibilnost in zaupanje.
Kot spremljam zakonodajo s tega področja, je sedaj to področje že dobro urejeno, Nemogoče je na daljši rok opustiti plačevanje prispevkov kot tudi ni mogoče opustiti oddajo M 4 obrazcev, ki se prihodnje leto tako ukinjajo. ZPIZ za neoddane M 4 obrazce delodajalce opozori z opominom, če še to ne zaleže sproži postopek in oglobi delodajalca. To je tista prava vloga državnih organov, da pravično bdi nad izvajanjem zakonodajnih postopkov in v prvi vrsti varuje pravice in opozarja na dolžnosti državljanov, gospodarskih in negospodarskih ustanov. In če je danes tu urejeno, ne vidim razloga, da bi pustili določeno obdobje zaradi neizpolnjevanja zavez delodajalcev in tudi ZPIZ in delavcem ne bi priznali delovne dobe samo zaradi opuščenega obrazca, država-ZPIZ pa je prispevke dobila plačane. To bi bilo zelo nehigiensko.
Če tega ne znamo rešit sami v Sloveniji, bomo to predali v reševanje institucijam v EU. Že veliko podobnih primerov smo morali reševati tako, bomo pa še tega, saj gre za nekaj tisoč delavcev, ki so z odhodom v pokoj že ostali brez delovne dobe iz tega razloga in še ostajajo in bodo ostajali ko bodo dosegli potrebno starost. Šele takrat pa ugotovijo takšen absurd.  
Pričakujemo odgovor pristojnih ministrstev in tudi vlade ali želi to področje celovito urediti in odpraviti vse krivice za nazaj. Prepričan sem, da se dobro zaveda tega problema, saj nekaj je v teh letih le naredila, začela je opozarjati in globiti tiste, ki niso izpolnjevali zavez. Torej manjka še priznana osnovana pravica delavcem, da se jim za to obdobje prizna z ustavo priznana in zaslužena delovna doba.
NJ | 27.04.2017 | 16:23
Kot je zapisala Renata Kresnik v časih SDK prispevki niso mogli ostati neplačani, kar je bilo popolnoma pravilno. Na moj, v preteklosti podan predlog v takšni smeri,  je bilo seveda odgovorjeno, da je takšen sistem nemogoče ponovno uvesti in pa, da je z ustreznimi zakoni in ukrepi zagotovljeno, da se takšne krivice ne morejo več dogajati. Žal to ni res, kar dokazuje tudi zgoraj podan predlog. Predlog podpiram. Menim pa, da so potrebni tudi ukrepi v tej smeri, da bo izplačilo plač onemogočeno brez plačila prispevkov in davkov ter oddaje REK obrazcev (ki so, od 1. 1. 2017 dalje, celo nadomestili M4 obrazce). To je edina pot do rešitve celotnega problema. Tukaj je torej predlagana rešitev zgoraj podanega predloga.
anekdota | 26.04.2017 | 16:16
 
Kdo na FURS ali v vladi bo za to odgovarjal, da niso opozarjali in do sedaj naredili, da se taka praksa ustavi...
Tabu48 | 26.04.2017 | 09:06
Neplačani prispevki delodajalcev delavcem so zakonsko določeni v domeni Finančne uprave republike Slovenije ( FURS ) . Nemalokrat se zgodi, da delavci pred upokojitvijo ''ugotovijo'', da jim delodajalci več let niso plačevali prispevkov . Posledično jim manjka delovna doba , podaljša se jim odhod v pokoj , skratka , opeharjeni so s strani delodajalcev in s strani FURS-a , ki bi takšna dejanja - ZAKONSKO , morala preverjati , ugotavljati , ter sankcionirati . Predlagam , da se uvede sankcioniranje FURS-a pri nedoslednem preverjanju REK obrazcev in plačevanju prispevkov za delavce in PRIZNANJE delovne dobe oškodovancem , seveda če so bili zaposleni v tem obdobju, kljub neplačanim prispevkov s strani DELODAJALCEV !! . Oškodovani delavci , ki se pred upokojitvijo ''seznanijo'' z manjkajočimi leti, prispevki , pa so s strani FURS-a napoteni - ''ZNAJDITE SE SAMI'' .

Sicer sem pa podoben predlog posredoval že v začetku januarja 2017 , vendar mi FURS ( odziv pristojnega organa ) nikakor ni uspel posredovati uradnega odgovora v 4 - 5 mesecih !!! Toliko o odzivnostih vladnih organov in posredovanju predlogov na portalu '' PREDLAGAM VLADI'' .
tr23 | 23.04.2017 | 17:07
Dober predlog. Podpiram!
pilly | 20.04.2017 | 13:19
Glavno da ZPIZ kasira, za vse drugo jim dol visi.
opazovalka | 20.04.2017 | 07:25
Morda bi morali zadolžiti davkarijo( FURS), da ob izdaji vsakoletnih odločb o dohodnini vpiše tudi koliko imaš skupne delovne dobe dodatkov kot so npr, otroci, vojska. Tako bi vsak lahko takoj videl kaj je narobe. Problem to ne bi smel biti, saj vendar živimo v dobi računalništva in mora imeti ZPIZ vse podatke že pripravljene. Absurdno je, da nekdo plačuje in se mu doba ne prizna, ker ni obrazcev. A to tistega, ki je knjižil prejemke, pa ni motilo?!¨
Odkar so "geniji" ukinili delovne knjižice je marsikje problem, ker ni več podatkov o delovni dobi, firmah itd. Zakaj je ne bi uvedli za nazaj saj bo čez 10-20 let težko kaj dokazovati. Vsekakor pa to uradnikov ne moti, če sedijo vso delovno dobo pri istem delodajalcu!
Predlog podpiram.
renata kresnik | 19.04.2017 | 18:31
Predlog se mi zdi smiseln, saj samo zaradi neoddanega obrazca M4 zaposlenim ni priznana delovna doba, prispevki pa so bili plačani. Podjetij nihče (SPIZ) ni opozarjal na to oz. zahteval, da bi oddali obrazec.
V tistih letih si moral na SDK oddati plačilne naloge ter imeti zagotovljen denar za izplačilo osebnih dohobdov in vseh prispevkov, sicer osebni dohodki niti niso mogli biti izplačani. To dandanes ni več praksa, zato se dandanes dogajajo "neplačani prispevki", kar takrat sploh ni bilo mogoče.
Zaradi tudi teh argumentov bi jim bilo potrebno priznati delovno dobo.
edvard kresnik | 19.04.2017 | 17:13
Tudi sam imam enak problem, kot je opisan. Namreč leta 1992 sem bil solastnik podjetja, ki je šlo kasneje v stečaj in ker za tisto leto ni bil oddan obrazec M4, čeprav so bili prispevki plačani- takrat osebnega dohodka namreč sploh nisi mogel izplačati, če niso bili plačani tudi prispevki- sedaj ne morem uveljavljati pokojninske dobe za leto 1992.. Na žalost plačilnih list nimam več shranjenih, Zpiz pa teh podatkov tudi nima. Čudno.
 Stečajni upravitelj, ki je vodil stečaj podjetja , pa tudi zatrjuje, da nima več nikakršne dokumentacije, čeprav bi po zakonu morali biti shranjeni vsi dokumenti, ki se navezujejo na izplačilo OD. Upam, da bo vlada naredila kaj v tej smeri in bomo lahko tudi tisti, ki smo plačali prispevke-ni bil oddan samo obrazec M4- v enakopravnem položaju z drugimi.