Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Motokros v naravnem okolju - zvišanje kazni in nadzor!
 
ahac36 nuncij
Ogledov: 1936
Predlog poslan 28.02.2017
Z odzivom organa 20.04.2017
Zadnja sprememba 27.02.2017 21:40:50

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 20.04.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V zadnji fazi sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON-C) je v fazi sprejemanja amandmajev v Državnem zboru RS prišlo do znižanja kazni za prekršek vožnje, ustavitve ali parkiranja vozila na motorni pogon v naravnem okolju. Za fizično osebo je tako v skladu s četrtim odstavkom 161. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-i, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON) zagrožena globa od 40 do 100 eurov. Medtem, ko je za vožnjo s kolesom v naravnem okolju v skladu s četrtim odstavkom 161.3 členom ZON za posameznika zagrožena globa 100 eurov. Odpravo neskladja bo Vlada RS predlagala v sprejem Državnemu zboru RS ob spremembah in dopolnitvah ZON, ki se načrtujejo v letošnjem letu.

Zaseg vozila na motorni pogon je že mogoč, in sicer vozilo lahko zaseže policist, naravovarstveni nadzornik ali inšpektor ob pogojih iz 153.a člena ZON.

Nadzor nad izvrševanjem določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter tudi Policija. Naravovarstveni nadzornik pa lahko v zavarovanih območjih ustavi voznika vozila na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z določbami tega zakona ali akta o zavarovanju in od njega zahteva vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje oziroma listino na vpogled.

Inšpektorji za okolje in naravo so v zadnjih letih, v sodelovanju s policisti lokalnih policijskih uprav in gozdarsko inšpekcijo, večkrat izpeljali akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju (tako same vožnje (s kolesi) kot vožnje z vozili na motorni pogon). Namen poostrenega nadzora je bilo predvsem osveščanje, opozarjanje in preprečitev nelegalne vožnje v naravnem okolju, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Nadzor je bil izveden na območju celotne države in sicer prednostno na območjih, ki imajo naravovarstveni status zavarovanega območja, torej v krajinskih parkih, regijskih parkih, na Natura 2000 območjih in naravnih vrednotah. Nadzor se je izvajal ob koncu tedna, ko je bil pričakovan večji obisk in s tem večja obremenitev naravnega okolja. Inšpektorji opravljajo delo izven delovnega časa na podlagi odredb.

Kot navaja Inšpekcija za okolje in naravo že vsa leta v svojih letnih poročilih, je ključni problem nezadostne prisotnosti inšpektorjev na terenu premajhno število inšpektorjev, ki žal ne omogoča sistematično in načrtovano izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju ohranjanja narave.

 

Priloge: