Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vzpostavitev mehanizma za preverjanje skladnosti občinskih predpisov z zakonodajo
 
Decent Citizen
Ogledov: 3799
Predlog poslan 13.02.2017
Z odzivom organa 28.03.2017
Zadnja sprememba 12.02.2017 12:55:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  

Vlada sprejema zakone praviloma tako, da so skladni z ustavo in ostalimi zakoni. Občine na podlagi teh zakonov sprejemajo odloke, predpise in druge podzakonske akte, ki bi morali biti prav tako skadni z zakoni.

Večkrat sem se moral spustiti v pravne bitke z Občino zaradi nezakonite odločbe in občinskih predpisov, da sem dokazal, da se motijo in mi kratijo pravice, ki izhajajo iz zakona.

Občina praviloma na pritožbe ne odgovori v zakonitem roku, ampak šele po več telefonskih klicih in pisni urgenci. Na koncu mi uspe dokazati, da imam prav in mi povrnejo nezakonito pobran denar. 99% občanov pa se ne pritoži, ker ali ne poznajo zakonov, ali pa se nimajo časa ukvarjati s tem, ampak pristanejo na občinske odloke in odločbe, ter plačajo, kar občina zahteva.

Kot mi je znano, obstaja Služba vlade za lokalno samoupravo, katere naloga je tudi skrb za usklajenost občinskih aktov z zakoni in ustavo. Na spletni strani te službe lahko preberemo poročila, iz katerih se vidi, da vsake toliko časa naključno izberejo nekaj občin in pregledajo nekaj občinskih predpisov. Služba nato občine na prijazen način opozori na nepravilnosti in jim predlaga, da naj jih odpravijo. Pri tem spregledajo, da je občina svoje protizakonite odloke in odločbe sprejemala zavestno in ne po pomoti, in na ta način nezakonito pridobila večjo premoženjsko korist na račun občanov.

Tak nesistematičen način preverjanja skladnosti občinskih predpisov z zakoni dopušča številne možnosti zlorab.

Zato PREDLAGAM VLADI da:

z ustreznimi mehanizmi poskrbi za to, da bo zunanja služba (in ne sama občina) redno preverijala skladnost občinskih odlokov z zakonodajo in ustavo. Občinski odloki bi smeli stopiti v veljavo šele po tem, ko bi bili preverjeni s strani zunanje službe.

Sedanji sistem nadzora je približno tak, kot bi učiteljica tekom leta naključno preverila znanje zdaj enega, zdaj drugega učenca, nikoli pa ne bi preverila znanja vseh učencev pri vseh predmetih.

Ker se občinski odloki običajno sprejemajo po sprejetju kakšnega novega ali spremenjenega zakona, občine sprejmejo svoje odloke približno istočasno in vsi imajo za podlago iste zakone. V Sloveniji je 212 občin, in toliko učencev bi napolnilo 7 razredov. Občinski odloki običajno po obsegu ustrezajo šolskemu spisu.

Preverjanje občinskih odlokov torej ni nemogoče, ob pravilni organiziranosti ne bi zahtevalo veliko resursov, rezultat pa bi bil zelo pozitiven za vse prebivalce, saj bi se razorožilo majhne lokalne šerife.


Ključne besede občina, zakon, predpis, odlok, neskladnost, zakon, ustava, nadzor
Kategorija: Splošno


Zadnji komentarji:

Jančica | 17.02.2017 | 13:25
No, ta predlog me pa res veseli!Tudi sama opažam, da moja Občina kar velikokrat sprejema nezakonite akte. Za opozorila se, jasno, ne zmenijo in doživela sem že, da jih je pristojni republiški organ pozval k popravkom nekega določenega preedpisa-pa se ni zgodilo NIČ! Pridružujem pa se bjazni Opazovalke in tudi jaz izskerno upam, da ne bomo doživeli takega odgovora.
opazovalka | 16.02.2017 | 19:48
Upajmo, da od "pristojnega organa" ne bomo dobili zopet citiran seznam zakonov, ki bi jih morali občinarji upoštevat in zaključek, da ne vidijo potrebe po spremembah.
Jančica | 05.07.2017 | 13:31
Žal, natančno takšen odgovor smo dobili. Pristojni menijo, da je vse OK, kako pa je v resnici, jih očitno ne zanima.
Maj | 16.02.2017 | 18:23
Me veseli, da se vsaj nekdo bori proti lopovskim občinam.

Tudi mene razlaščajo samo zato, da bo lahko županov kolega zidal.
Po zakonu je razlastitev možna izključno samo, če je to edina možna pot in, da je izkazan širok javni interes.
Pri meni ima pa občina že v lasti tri druge možne poti a me razlašča, ker bi bilo županovemu kolegu najbolj priročno imeti dovoz čez mojo parcelo, ker bi bila tako pot najkrajša, kar je čisti zasebni interes in ne javni.

Če se kdo bori, tudi proti razlaščanju ljudi vsepovprek, naj se mi prosim oglasi.
Simon Murgelj | 16.02.2017 | 23:16
Verjetno bi bila vašega primera vesela vsaka večja odvetniška družba. Morda Čeferin?
bombon | 16.02.2017 | 08:10
Po predlogu bi bilo treba zaposliti kar nekaj ljudi, ki bi morali za vsako od občin preverjati občinske akte pred njihovim sprejetjem, kar spet povečuje že preobsežen javni sektor. Kaj pa če bi se tudi ti ljudje kdaj "zmotili", delali napake ali v večini primerov navajali, da napaka občin ni bila namerna?
Mogoče bi bila boljša rešitev uvedba finančnih sankcij za neposredno odgovorne in njihove nadrejene v primeru ugotovljene neskladne zakonodaje in neupoštevanja zakonitih rokov.

Ta problem se prav tako pojavlja v celotnem javnem sektorju, stranke v postopku so kaznovane če prekoračijo zakoniti rok, med tem, ko za uradno osebo veljajo le "razumni" roki, prav tako ni nikakršnih sankcij za padle ali zastarane sodbe...
Maj | 16.02.2017 | 18:18
Tričetrt občin naj se ukine in bo takoj čez glavo dovolj ljudi...
Blagoje Miković | 15.02.2017 | 10:34
Kontroliral, ne kontriral. Pardon. Črkovalnik.
Blagoje Miković | 15.02.2017 | 07:41
Kdo bo Vlado kontriral? Tudi ona občasno naredi kaj protiustavnega in pri tem vztraja do presoje US RS