Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zaplemba nakradenega premoženja pred obremenitvijo državljanov z novimi dajatvami
 
robi2107
Ogledov: 2435
Predlog poslan 09.02.2017
Z odzivom organa 17.05.2017
Zadnja sprememba 09.02.2017 16:40:16

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 17.05.2017

Odziv Ministrstva za zdravje

V sklopu priprave predloga celovite spremembe zakonodaje na področju urejanja zdravstvenega sistema, je Ministrstvo za zdravje posebno pozornost posvetilo organom upravljanja Zavoda z zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in organom nadzora, jasno je opredelilo njihove naloge in pristojnosti ter določilo odgovornosti članov, ki delujejo znotraj posameznega organa. ZZZS lahko namreč, kot aktiven kupec zdravstvenih storitev, celovito preverja namensko porabo sredstev, ki jih posamezniki, tj. zavarovane osebe, namensko plačujejo za zagotavljanje zdravstvenega varstva.

Prav tako je Ministrstvo za zdravje v sklopu bodoče zakonodaje predlagalo dopolnitev vsebin, ki se nanašajo na nadzor nad izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Namen nove pravne ureditve tega področja je povečati kakovost, učinkovitost in zakonitost delovanja zdravstvenega sistema. Da bi to dosegli, so predvideni:

  • notranji nadzori,
  • strokovni nadzor,
  • upravni nadzor,
  • inšpekcijski nadzor,
  • nadzor s strani ZZZS in
  • t.i. sistemski nadzor.