Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ugašanje semaforjev med šolskimi počitnicami
Alissa White-Gluz
Ogledov: 2402
Predlog ustvarjen 23.01.2017
Z odzivom organa 12.01.2018
Zadnja sprememba 21.01.2017 23:18:42

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 12.01.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15; v nadaljnjem besedilu: ZCes-1) v drugem odstavku 100. člena določa, da prometno ureditev na občinskih cestah določijo občine.

Skladno z navedenim sodi predlog (ugašanje semaforjev med šolskimi počitnicami) v pristojno reševanje posamezne samoupravne lokalne skupnosti (sprememba delovanja semaforjev na občinskih cestah) in ne ministrstva, pristojnega za infrastrukturo.

 

Priloge: