Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vračilo otroškega dodatka v 7. in 8. razredu
 
marjetica travniška
Ogledov: 1937
Predlog poslan 16.01.2017
Z odzivom organa 20.03.2017
Zadnja sprememba 14.01.2017 00:21:05

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 20.03.2017

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E) (Uradni list RS, št, 90/15) je v 53. a členu določil naslednje:

Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona so v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, do pravice do otroškega dodatka upravičene le tiste osebe iz prvega odstavka 22. člena tega zakona, ki so uvrščene v prvi do vključno šesti dohodkovni razred. Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo v odstotku od neto povprečne plače nad 56 % do 64 %:

  • za prvega otroka 43,44 eurov;
  • za drugega otroka 51,10 eurov;
  • za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov.

Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.

Trenutno še nimamo uradnih podatkov o tem, ali sta gospodarska rast in stopnja delovne aktivnosti preseženi.

 

Priloge: