Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ponovna uvedba možnosti rednega vzporednega in zaporednega študija
 
av
Ogledov: 2602
Predlog poslan 13.01.2017
Z odzivom organa 19.04.2017
Zadnja sprememba 06.01.2017 03:01:22

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 19.04.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Do sprejetja Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ) leta 2011 so visokošolski zavodi razpisovali tako redna kot izredna vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov. NPVŠ, ki je na novo določil usmeritve slovenskega visokošolskega sistema, je v delu socialna razsežnost navedel, da se v prihodnje želi omogočiti študij brez šolnin, vendar pravičneje in v luči vseživljenjskega življenja. Država bo posamezniku plačala stroške študija za prvo študijsko stopnjo kadarkoli v življenju, vendar le štiri oziroma pet let v polnem obsegu. Skladno s tem je bila sprejeta tudi odločitev vlade, da ne da več soglasja k rednim vpisnim mestom za vzporedni študij in študij diplomantov na prvi stopnji.

Tako so javni in koncesionirani visokošolski zavodi nekaj let (študijsko leto 2013/14, 2014/15 in 2015/16) razpisovali le izredna vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov za prvo stopnjo študija, za študijsko leto 2016/17 in 2017/18 pa je Vlada dala soglasje ponovno tudi k rednim vpisnim mestom za vzporedni študij in študij diplomantov. Nekateri visokošolski zavodi oziroma študijski programi tako zadnji dve leti spet razpisujejo redna vpisna mesta, nekateri pa le izredna. Do sprejetja novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K), ki je začela veljati 15. decembra 2016, je veljalo, da če je kandidat bil sprejet na redna vpisna mesta za vzporedni študij (na javnih in koncesioniranih študijskih programih), potem za njegov študij ni bilo predvideno plačilo šolnine, za izredni način študija pa je šolnina bila predvidena. S sprejetjem ZViS-K, pa je prišlo do spremembe, saj 77. člen, ki govori o šolninah in drugih prispevkih za študij, v četrtem odstavku pravi, da se »državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu.«

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18 razpisuje dva prijavna roka za vzporedni študij in študij diplomantov. Prvi prijavni rok je potekal od 6. februarja do 3. marca 2017, drugi prijavni rok pa bo potekal od 1. do 15. septembra 2017. Število vpisnih mest za posamezen študijski program je navedenih v razpisu, ki je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.