Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Urejanje varnejših poti v šolo
 
Ferenc
Ogledov: 2355
Predlog poslan 03.05.2017
Z odzivom organa 03.07.2017
Zadnja sprememba 16.12.2016 13:11:42

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  

Pri nas se sprašujemo, kakšna moda je to »I4.0«? V Nemčiji večina že kot pravijo »živi« novo industrijsko revolucijo. Kaj se skriva za tem?

Svet se nahaja, ne na začetku, ampak že globoko v obdobju 4. industrijske revolucije. Predvsem v obdobju digitalne transformacije. Digitalna transformacija nam bo način življenja, način dela in način poslovanja korenito spremenila. Prej bomo na vlaku digitalizacije, boljše bo za nas. Kdor bo zamudil vlak digitalizacije, bo lahko obstal samo še v muzeju, pa še tam bo moral prepričati generacijo Y, da je vreden ogleda

Digitalizacija spreminja vaša življenja. O tem ni več dvoma. Ne najdemo je le v poslu, temveč tudi v športu, zdravstvu, vladnih ustanovah in še marsikje. Vsi bi namreč radi svoja področja delovanja, kar najbolje obvladali, jih poenostavili in s tem učinkovitejše dosegali svoje cilje.

Slovenija se glede števila žrtev prometnih nesreč od leta 2001 do 2007 z repa najbolj nevarnih evropskih držav premaknila v varno sredino. Temu botruje vzpostavitev sistema državne uprave, zdravstva, sodstva, sociale in nevladnih organizacij, ki so skupaj začeli izvajati številne aktivnosti za večjo prometno varnost (urejanje varnejših poti v šolo, vzpostavitev boljše prometne infrastrukture, management prometne varnosti, vzgoja udeležencev cestnega prometa …).

Pozitiven premik pa ne sme povzročiti stagnacije. Vsi pristojni morajo strmeti k še večjem napredku. Pri tem naj bi sodelovali vsi, tako osnovne šole, ki oblikujejo načrte šolskih poti (v komunikaciji z učenci in starši), lokalne skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo, ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v katerem sodelujejo tudi policija, občinsko redarstvo …) in so pristojni za presojo ogroženosti varnosti učenca.

Predlagam, da se uzakoni izdelava digitaliziranega načrta ne/varnih šolskih poti; projekt naj povezuje otroke, starše državo (občine) in lokalno okolje. 


Ključne besede digitalizacija, varna pot v šolo, prometne nesreče, načrt ne/varnih šolskih poti
Kategorija: Promet


Zadnji komentarji:

Simon Murgelj | 03.05.2017 | 15:23
Če povzamem, predlagate:
Naj se vzpostavi javno dosegljivo spletno orodje za risanje (po zemljevidu) oz. označevanje cest, ki so varne ali pa nevarne za šolske otroke?
Ferenc | 04.05.2017 | 11:05
Da, pravilno ste povzeli. Hvala.