Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zdravnike na prosti trg
 
heizenberg
Ogledov: 2341
Predlog ustvarjen 29.09.2017
Z odzivom organa 04.12.2017
Zadnja sprememba 16.11.2016 08:42:38

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.12.2017

Odziv Ministrstva za javno upravo

Pojasnjujemo, da veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv, ZSPJS) ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju in določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.

Zdravniki so javni uslužbenci v kolikor imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju, ki ga po ZSPJS sestavljajo državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki določa, da so zdravniki, ki so zaposleni v javnem sektorju, javni uslužbenci, in da so plače javnih uslužbencev, torej tudi zdravnikov, urejene na način, ki je določen v tem zakonu, niso predvidene. Predloga iz navedenega razloga ni potrebno nadalje obravnavati.

 

Priloge: