Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Dopolnitev novele Zakona o visokem šolstvu
 
bombon
Ogledov: 2985
Predlog ustvarjen 11.11.2016
Arhivirano
Zadnja sprememba 10.11.2016 00:29:23

  Predlog   Število glasov   Komentarji (3)  

Predlagam nekaj dopolnitev novele, ki jo vlada sprejema v letošnjem letu (ali njenih prihodnjih dopolnitev).

- Študijski programi, pri katerih v času vpisa in v srednjeročnem obdobju diplomanti ne morejo pričakovati zaposlitve, se naj izvajajo le izredno. Pri študijskih programih, pri katerih obstaja pomanjkanje delovne sile, se naj uvedeta tako redni, kot izredni študij, v kolikor kateri ni razpisan. Glede na zaposljivost bi se lahko prilagodila tudi štipendijska politika;

- Za namen omejevanja fiktivnih vpisov, bi se lahko osebi, ki izkorišča status študenta zaračunalo šolnino na koncu študijskega leta (za nazaj), če bi se uvedlo določene pogoje, npr. neudeleževanje predavanj/vaj v npr. vsaj 30% deležu, če oseba v študijskem letu ni opravila nobenega izpita ali podobno;

- Dodatne omejitve študentskega dela - npr. časovno omejeno, prepoved opravljanja nadur, prepoved dela v času izpitnega obdobja, prepoved opravljanja nekaterih vrst del s strani študenta - samostojnih, visoko strokovnih del (razen pomoči).

 

Obrazložitev:

Vsak mora imeti v življenju eno možnost brezplačno študirati kar želi, a če glede na pretekla leta in prihodnje vsaj srednjeročno obdobje na področju izbranega študija ni mogoče pričakovati zaposlitve, se bi moral tak študij izvajati plačljivo. Namen tega je prihranek tako v visokem šolstvu, kot v zmanjševanju nezaposljivega kadra na Zavodu za zaposlovanje.

Fiktivni vpisi in študentsko delo fiktivno vpisanih študentov predstavljata neupravičen odliv javnih sredstev in (zaradi nižje obdavčitve in večje fleksibilnosti) nelojalno konkurenco trgu dela, ki bi ju bilo treba omejiti temeljiteje, kot v prejšnjih letih. Fiktivne vpise bi se lahko omejevalo z uvedbo šolnine (za nazaj) v primeru neobiskovanja izobraževalnega procesa in opravljanja izpitov, študentsko delo pa z dodatnimi pogoji, pod katerimi bi študentsko delo bilo dovoljeno.


Ključne besede omejitev fiktivnih vpisov, študentskega dela in nezaposljivosti diplomantov
Kategorija: Visoko šolstvo in znanost


Zadnji komentarji:

hhelena | 20.11.2016 | 14:41
S prvima dvema alinejama se absolutno strinjam, s tretjo pa sploh ne. Problem študentskega dela, ki je že zelo star, je potrebno rešiti sistemsko - ukiniti študentske servise in revnim študentom omogočiti drugačen vir denarja.Potem se  nikomur ne bo potrebno boriti za status študenta. 
Pred leti se je o tem že razpravljalo, bili so tudi pametni predlogi, vendar  so študentski servisi preveč bogati (na račun izkoriščanja študentov), da bi predlogi o njihovi ukinitvi uspeli.
bombon | 21.11.2016 | 00:23
Kako pa bi po vašem bilo bolje urediti delo študentov po ukinitvi ŠS? 
Mislim da bi v danem trenutku konkretnejša omejitev študentskega dela pripomogla k zmanjšanju fiktivnih vpisov in nelojalne konkurence trgu dela, vprašanje če obstaja velika verjetnost, da bi vlada kar ukinila vse ŠS in sistem dela postavila povsem na novo.
DavidS | 13.11.2016 | 08:12
S predlogom se sicer strinjam, je pa dejstvo, da je študentsko delo v tolikšni meri zlorabljano predvsem zato, ker naše inšpekcijske službe to dovoljujejo.

Z zakonom je študentsko delo do neke mere omejeno, vsi pa vemo, da se ga velika večina opravlja v nasprotju z zakonom. Recimo to, da nek študent dela v gostinskem lokalu več let po 30 ali več ur tedensko, nekako ne spada med "začasna in občasna dela".