Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev trajnega sodniškega mandata in sodniške imunitete
 
Marjan Bizilj
Ogledov: 5887
Predlog ustvarjen 02.05.2010
Arhivirano
Zadnja sprememba 02.05.2010 14:41:46

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)  

Kot državljan Republike Slovenije, davkoplačevalec in žrtev skorumpiranega sodnega sistema predlagam ukinitev trajnega sodniškega mandata in sodniške imunitete. Pri tem bi bilo nujno potrebno spremeniti 129. člen Ustave RS, ki določa, da je funkcija sodnika trajna, ter 134. člen Ustave RS, ki omogoča imuniteto sodnikov.

Razlogi za ukinitev trajnega sodniškega mandata so naslednji:

- Trajni sodniški mandat skupaj s sodniško negativno neodvisnostjo, zmanjšuje odgovornost sodnikov do njihovega dela in povečuje pravosodni kriminal in korupcijo v pravosodju.

- Sodniki (največ med njimi je sodnic) za svoja za navadne državljane škodljiva ravnanja kazensko in materialno ne odgovarjajo, ker jih ščiti trajni sodniški mandat. Doslej še noben sodnik s svojega položaja ni bil razrešen kljub nedvoumnim kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je s svojim ravnanjem povzročil.

- Številne zlorabe trajnega sodniškega mandata daleč prekašajo koristnost le tega, češ da so z njim sodniki zaščiteni pred političnimi pritiski. To je zelo enostranko in ne preveč pametno gledišče marsikakšnega pravnika.

- Nenaklonjenost politike spremembi trajnega sodniškega mandata dela največjo škodo pravni državi. Nekateri gledajo na ukinitev trajnega mandata zelo neprofesionalno (ne glede na to, da se imajo za profesionalce) in vidijo zgolj dve varianti, ali trajni mandat sodnikom ali politični in neupravičeni pritiski na sodnike. Trajni mandat sodi na smetišče zakonodaje kot eno najbolj zanikrnih določil slovenske ustave, ki nudi potuho slabim pravosodnim delavcem in predstavlja enega največjih generatorjev pravosodnega kriminala in korupcije v pravosodju.

- Ker ima Slovenija do določene mere skorumpirane in pa sodnike brez hrbtenice, ki se podjarmljajo interesom določenih ljudi, zlasti lokalnih mogotcev, ki predstavljajo največji problem v državi (večjega od kakšnih spornih centralnih politikov), dejansko trajni sodniški mandat ne deluje v smeri zaščite sodnikov, ampak v smeri s pravosodjem koruptivno povezanih lokalnih posameznikov. Ravno zato je trajni sodniški mandat nekaj najbolj gnilega, kar lahko slovenska zakonodaja ima, in to celo, katastrofalno, v svoji ustavi.

- Moramo vedeti, da se na sodnike lahko veliko bolj učinkovito pritisne, če kakšni lokalni mogotci zagrozijo sodnikom z odpustitvijo njihovih sorodnikov, lokalni politiki s sprejetjem kakšnih aktov, ki bi prizadeli njih, njihove sorodnike ali prijatelje. Zaradi tega (poleg dejstva, da so nekateri pravosodni delavci dejansko navadni kriminalci, ki si zaslužijo zaporne kazni, vsekakor pa odstranitev iz pravosodja) pravosodni delavci raje zlorabijo trajni sodniški mandat in svojega dela ne opravijo in tako praktično koristijo z njimi povezanimi osebami. Tako trajni sodniški mandat praktično ščiti prek sodnikov močne vplivne kriminalce, sploh iz gospodarske in lokalnopolitične sfere.

- Trajni sodniški mandat je možno nadomestiti s posebno komisijo (s pristojnostmi, ne kakšno brezzobo), ki bi odločala o spornosti kakšnih sodnikov in bi imela možnost tudi revidiranja sodniških odločitev. Na podlagi revizije, v kolikor bi se ugotovilo, da je kakšen sodnik problematičen, bi se mu dodelilo sankcije, bodisi zmanjšanje plače, premestitev na njegove stroške (dnevnega potovanja) na drugo sodišče, degradacija delovnega mesta, pa tudi odstranitev iz pravosodja. V komisiji ne bi smeli sodelovati zgolj sodniki, temveč tudi drugi, predvsem predstavniki civilne družbe, tudi kakšni politiki, pravni strokovnjaki in podobno, nikakor pa ne samo pravni poklici, ker so le ti prevelike vrane, seveda pa tudi pravniki in sodniki, tožilci, sploh pri reviziji postopkov. Moramo vedeti, da se največ pravosodnega kriminala in korupcije skriva v vsebini sodniških odločitev, ki si jih nihče ne upa pogledati in poseči vanje. To nepošteni in kriminalni sodniki zelo vedo in to pomanjkljivost (ki je prav tako zapisana v izrazito pomanjkljivi slovenski ustavi (in pa v zakonu o sodiščih), torej že dva člena le te sta porazno slaba) s pridom uporabljajo oziroma zlorabljajo - nekateri sodniki so dejansko prvovrstni moralni nizkotneži, ki močno zlorabljajo zakonodajo.

- Trajni sodniški mandat je zelo hud problem slovenske ustave. Slovenska ustava je zaradi njega postala praktično zaščitnica nepravnosti slovenske države, zaradi česar je sama sebi kontradiktorna. Slovenska ustava na žalost stvari dojema tako, kot da bi živeli v optimalni družbi, zato tudi je tako pomanjkljiva, saj pozablja na možnosti zlorabe le te. Določilo o trajnem sodniškem mandatu se močno zlorablja, kot tudi nekatera druga določila. Prav tako se nam zdi izrazito neumno, da nekateri niso za spremembo ustave, kljub temu, da je ta nastala ob začetku slovenske države, ko se še ni vedelo, ali je pomanjkljiva. Sedaj, ko se pa vidi, da je skoraj kot ementalec, pa kljub temu nihče ne urgira. Na ta način se Slovenija ne more razvijati.

- Pravosodje se je v Sloveniji imelo možnost pokazati in dokazati. Pokazalo se je, dokazalo se pa ni. Pokazalo se je v slabi luči, kot izrazito neučinkovito, v določenih segmentih tudi gnezdišče korupcije. Kljub zadostnem času za ureditev razmer, se je dokazalo kot nesposobno opravljati svoje poslanstvo in na žalost tudi, da je močno nagnjeno h koruptivnim navezam. Slovensko pravosodje je postalo slovenska sramota, ki ovira pravno državo in kot pijavka srka denar iz državnega proračuna. Slovenija mora zaradi neučinkovitosti pravosodja sprejemati celo abolicijo, da ne bi vsa sramota slovenskega pravosodja prišla še bolj do izraza. Kriminalce znotraj pravosodja se ščiti. To počne tudi sedanja politična oblast, ko je skoraj v popolnosti neagilna glede nepravilnosti v pravosodju.

- Politični botri ščitijo nečednosti v pravosodju, verjetno bo kdaj pravosodje v zameno zaščitilo politične botre, pravna država pa umira, če že ni v celoti umrla (v nekaterih krajih, kjer so pravosodni organi gnezdišča korupcije, je). Slovenska politika očitno ni sposobna odstraniti niti ene glavnih ovir, ki omogoča vse to. To pa je trajni sodniški mandat, ki se zlorablja, pri čemer prihaja do tvorbe kastnega sistema (nadrejenih kast).

- Slovenska ustava je izrazito kontradiktorna. Sploh 14. člen ustave je nekompatibilen z nekaterimi drugimi členi le te. Morda bi bilo dobro, da Slovenija, če se ne znebi slabih členov ustave premisli o ukinitvi 14. - ega člena, ki je očitno čista laž. Enakosti pred zakonom v tej državi namreč ni. Člen ustave, ki zagotavlja trajni sodniški mandat je namreč v neskladju s 14. členom te iste ustave.

- Sodniki so edina priviligirana skupina javnih uslužbencev, ki lahko sama sebi prisodi višino plače in plačilni razred. V času gospodarske krize so si namreč sodniki, ki jih je manj kot odstotek vseh javnih uslužbencev, z izsiljevanjem (t.i. sodniško stavko) in tožbami proti Republiki Sloveniji (t.j. proti vsem davkoplačevalcem) priborili uvrstitev v višji plačilni razred in s tem višjo plačo. Preostali javni uslužbenci pa so morali sprejeti za en plačilni razred nižjo plačo.

Rešitev tega problema:

- Ukiniti je potrebno trajni sodniški mandat s spremembo 129. člena Ustave RS. Prevetriti je potrebno še izvolitev sodnikov s spremembo 130. člena Ustave RS. Nove sodnike bi morali na začetku njihove dobe imenovati le za en mandat (štiri leta). Po treh in pol oddelanih letih bi morali preveriti njihovo uspešnost. V primeru, da bi bilo čez delo tistih sodnikov preveč pritožb, bi se jim ne podaljšalo mandata. V nasprotnem bi se jim podaljšal mandat še za nadaljnja štiri leta.

- Omogočiti je potrebno večji civilni nadzor nad delom sodnikov in sodnic. Sistem nadzorstvene pritožbe namreč ni uspešen, ker nadzorstveno pritožbo obravnavajo predsedniki sodišč, ki pa potem zaščitijo svoje kolege sodnike in zavrnejo nadzorstveno pritožbo kot neutemeljeno.

- Potrebno je uvesti civilno poroto v kazenskih in civilnih zadevah po dobrem zgledu Združenih držav Amerike. S tem bi omogočili bolj pravično in pošteno sojenje. Zadnja odločilna beseda ne bi bila več v rokah enega sodnika, temveč porote. Zaradi tega bi bilo potrebno spremeniti 128. člen Ustave RS.

- Razrešitev sodnikov na predlog sodnega sveta, kot jo sedaj ureja 132. člen Ustave RS, je tudi problematična, ker bo sodni svet vedno zaščitil člane svojega ceha in s tem do predloga sploh ne bo prišlo. Neustrezno je tudi, da šele v primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, ugotovljenega s pravnomočno sodno odločbo, državni zbor sodnika razreši. Predlagam spremembo 132. člena v smeri, da predlog za razrešitev sodnika poda civilna družba, ki bi bedela nad delom sodnikov. Državni zbor pa bi moral sodnike razrešiti že ob sumu storitve kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije. V primeru, da bi se s pravnomočno odločbo ugotovilo, da sodniki niso storili kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, bi se jih ponovno imenovalo za položaj, s katerega so bili razrešeni.

- Ukiniti bi morali imuniteto sodnikov s spremembo 134. člena Ustave RS. Ta člen je namreč v nasprotju s 14. členom Ustave RS, ki pravi, da smo pred zakonom vsi enaki. Vsakega navadnega državljana je mogoče klicati na odgovornost za svoja dejanja, samo sodnikov ni mogoče. Sodniki bi morali biti priprti ali bi moral biti zoper njih sprožen kazenski in odškodninski postopek, če so osumljeni kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije.


Ključne besede trajni sodniški mandat, sodniki, mandat, sodniška imuniteta, imuniteta, ukinitev
Kategorija: Pravosodje


Zadnji komentarji:

Ferenc | 12.01.2019 | 15:58
največja napaka je trajni mandat sodnikov in tožilcev. To je potuha slabemu delu delavcev v pravosodju. Očiten primer je državno pravobranilstvo. Spomnimo se, kako je zamudilo rok za vložitev pritožbe v primeru ormoške tovarne sladkorja in tako zapravilo 8,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Prav tako je pri trajnem mandatu vprašljiva delovna vnema. ker je ta prenizka, se zadeve odstopajo na druga sodišča. Na ta način pa se podraži postopek, kar spet pojrivajo davkoplačevalci. Gre za to, da se vsi udeleženci postopka (obdolženci, priče in odvetniki) vozijo denimo iz Maribora v Mursko Soboto, namesto da bi sodnik iz Murske Sobote prišel sodit v Maribor.
secufin | 04.11.2011 | 12:22
Sodniki so med najbolj vehementnimi in arogantnimi državnimi funkcionarji! Res bi že bil čas, da tudi sodnikom nekdo stopi na prste, ker to kar počnejo ni podobno več ničemer! Še posebej to velja za Okrožno sodišče v Murski Soboti!
David | 02.07.2010 | 19:28
Se popolnoma STRINJAM s predlogom in dejansko nima kaj več za napisati, ker je bistvo že napisano.
staršsem | 23.06.2010 | 16:11
Sodniki so izvor kriminala, nedemokratičnosti, podpiranje korupcije in zaščite laži na sodiščih. O podobnem predlogu sem tudi sam pisal nedavno. Odziv je bil medel. Iz tega sklepam, da je odnos Slovencev do te problematike več kot pišmeuhovski. Sam sem vpleten v sodne procese samo zaradi tega, ker nisem več želel hoditi na obisk bivši ženi. Teče že šesto leto, ko ni odločeno o ničemer. Le to, da sva formalno razvezana, pa še to le nekaj mesecev. Sodnice (s poudarkom na ŽENSKE !!!!!!!!!) , ni še sodil noben moški, sodijo kot po pravilu feministično revanšistično, nacistično. To pomeni, da mene za govornico niti ne poslušajo, niti ne upoštevajo. Revanšistično-dobil sem kar nekaj zaporne kazni, vse zaradi z ničemer dokazanega nasilja, ki ga podtikajo meni. Toda. Mar ni več kot zgovorno, da nisem nikoli prej, niti med razvezo imel nikoli problemov z nasilništvom. Niti drugi proti meni, niti jaz proti drugim. Med razvezo, pa sem prislužil nekaj let zapora. Svinjarija brez primere, ki jo sodnice za davkoplačevalski denar v obliki revanšizma zganjajo nad moškimi. Nacizem? Pojdite na 1. osnovno šolo v Celju po hodnikih pogledat slike, kaj so Nemci počeli med 2. svetovno vojno. To ni nič. Nemce razumem, saj so to počeli drugim narodom. Slovenske sodnice to počenjajo lastnemu narodu. Odvzemajo otroke brez razloga. Tretja sodnica, ki je stara več kot 50. let pa sedaj "išče" na terenu moje dohodninske napovedi od leta 1981 dalje. Ob takem delu sodnikov res ni moč govoriti o trajnem mandatu, temveč o hudi kazenski odgovornosti sodnikov/sodnic, ki bi morale odgovarjati z vsem svojim premoženjem, takojšnjim odvzemom sodniškega naslova in trajno prepovedjo opravljanja te funkcije v očitnih primerih nestokovnosti. To, da otroci že 6 let niso dodeljeni pa itak nikogar ne briga, celo sodnice ne.
Dost mam | 16.06.2010 | 08:05
No, še nekaj: mogoče bi veljalo predlagati postavitev spletne strani, na kateri bi bil poimenski seznam sodnikov po okrožnih in okrajnih sodiščih. Na tem seznamu bi  državljani javno ocenjevali njihovo delo (podobno kot Pahorjev semafor, le bolj resno). "Gospodje" nedotakljivi pa bi po sprejeti uredbi imeli glede na glas ljudstva korigirane plače, ki bi bila sestavljena iz 50% fiksnega dela, drugi del pa bi bil odvisen od pravičnosti in učinkovitosti, predvsem pa od ZADOVOLJSTVA DRŽAVLJANOV Z NJIHOVIM DELOM. 
Dost mam | 16.06.2010 | 07:59
Odziv pristojnega organa ponovno potrjuje, da so sodniki "bunker", v katerega ne moreš. "Če ti storijo kaj nepravičnega, se obrni na državno pravobranilstvo". V pravljice o njihovi čarobni paličici že dolgo ne verjamem. Osnovni problem je, da sodniku ni potrebno stati za svojimi odločitvami (dajte no, pustite pravljice ...), da sodnik ne odgovarja za svoje odločitve in da - ja, seveda, v tem je jedro problema - dobi plačo ne glede na to kaj in kako naredi. No, pa saj to velja tudi za odvetnike, le v malo manjši meri ...
Boris Kurent | 25.05.2010 | 12:51
1. Trajni mandat sodnikom, naj se uporablja le kot nagrada za uspešno in dobro delo posameznega sodnika. Dosedanja ureditev trajnega mandata je le potuha za nedelo in posledično ogromne sodne zaostanke. Ljudstvo je do oblasti sodne veje razočarano, sledijo vsakodnevne pritožbe, podelitev trajnega mandata pa je tudi v nasprotju 14.čl. ustave, ki določa: V Sloveni so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice ...... vsi so pred zakonom enaki. ? Ta enakost pa je s podelitvijo trajnega mandata vsem sodnikom kršena. Sodniki imajo tudi imuniteto, torej pregon zagroženih kazni za njih ne velja. Ali je to v skladu z EU konvencijo o človekovih pravicah.?
2 Udeležba civilne družbe v nadzoru sodstva. 
Sodstvo nadzira samo sebe. Že pregovor pravi, vrana vrani itd. Po obstoječi zakonodaji predlog za razrešitev sodnika predloži Državnemu zboru sodni svet, ki ga sestavljajo izključno sodniki. Ali ni to enako kot bi teroristom zločincem imeli pravico soditi teroristi zločinci. ? Nadzor nad sodstvom je potrebno nujno in takoj urediti v duhu demokracije. Beseda demokracija pa pomeni vladavino ljudstva, ne pa vladavino sodnikov. Sodišča izrekajo sodbe v imenu ljudstva, zato mora ljudstvo imeti nadzor nad sodno vejo oblasti.
3. Primerljivosti Slovenskega sodstva z EU. 
Slovensko sodstvo se ne more primerjati z evropskim. Naši ustava in nadalje zakoni niso primerljivi konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Posledično so dolgotrajni sodni postopki. PRAVICA, KI JE ODLOŽENA, JE TUDI IZGUBLJENA ! Če nekaj ne funkcionira je treba to takoj tudi popraviti. Sodstvo nujno potrebuje prevetritev, sodniki pa ne morejo vladati kot nezmotljivi bogovi.
4. Vzroki sodnih zaostankov. 
Temelj zaostankov je neodgovornost sodne oblasti. Ustava RS v 44. čl. določa o sodelovanju državljanov RS pri uprav sodstvo nesporno tudi prvenstveno sodi. CZNI vseskozi že opozarja na gotove pomanjkljivosti, vendar zaman. Odprta pisma poslana na najvišje naslove ostanejo neodgovorjena. Pravno varstvo do uveljavitve škode po 26 čl. ustave je čisto navadna prevara. Saj v resnici nimamo postopka za ugotavljanje protipravnosti, ki je pogoj za pravico. Sodniki načeloma ne odgovarjajo za nezakonito delo in se skrijejo pod pravico do neodvisnega in nepristranskega sojenja.
Sodišče tudi svoje zmote prevali na pleča državljanov. Lep primer ko prvostopno sodišče izreče sodbo, pa je pomanjkljiva, nepravična, skratka malomarna, jo drugostopni organ zavrne v ponovno sojenje. To je napaka prvostopnega organa. In kdo plača stroške tega neznanja ali malomarnosti – stranka v postopku vendar. Tu pa nastajajo še koristi odvetnikov, kdo pa bo imel interes, za sojenje v razumnem roku.
5. Posledice nepravilnih ali nepravočasnih odločitev. 
Posledice so nezadovoljni državljani, ki imajo ogromna finančna bremena. Počutje v taki državi, ki nima pravnega varstva, pa vodi k propadu.

Predlagamo: -        Ukinitev trajnega mandata
-	          Sodni svet mora biti v sestavi civilne družbe
                     Sprejem zakonodaje na osnovi 26. in 44. čl. ustave
-	          Uvesti porotno sojenje v večini zadev
-	
Ustanoviti preiskovalno telo in nadzorno telo civilnih družb, ki sme samostojno, neodvisno izvajati preiskovalna dejanja, voditi subsiduarno postopke kazenskega pregona zoper voljenega oblastnega uslužbenca.
Sodniki morajo biti zavezani, da delajo pravično v javno dobro, in politično odgovornost, da so neposredno odgovorni državljanom RS.
Upoštevajte naša opozorila in sodstvo bo ponovno pridobilo ugled kot ga mora imeti.

Odprta okrogla miza CZNI
V prostorih SSK , Cankarjeva 1/IV
predsednik CZNI
Boris Kurent | 23.05.2010 | 19:40
Civilno združenje za nadzor nad institucijami /CZNI/, delujemo že deseto leto, zbrali smo 24.000 tisoč podpisov za ukinitev trajnega mandata. Podpise smo zbirali po vsej Sloveniji, v kartonskih zabojih smo jih prinesli v skupščino. Brez uspeha, še sedaj imamo nalogo za uresničitev sklepa, da je trajni mandat škodljiv in ga je nujno spremeniti.
CZNI ima deveto redno letno skupščino 31. maja 2010 ob 15 uri v prostorih SSK, Ljubljana, Cankarjeva 1/IV. Načrtovani program se nadaljuje UKINITEV TRAJNEGA MANDATA SODNIKOM. Na skupščino so vabljeni člani CZNI, novi člani se lahko udeležijo ob predhodnem podpisu pristopne izjave in plačilu letne članarine 25 €. Več informacij na naslovu czni.drustvo@czni-drustvo.si ali na tel. 031 786 292
Za boljši jutri za sojenje po pravici in ne po vesti sodnika. Pridružite se !
Izbrisan Uporabnik 04 | 10.05.2010 | 12:18
Točno tako, sodišča so leglo korupcije-neformalnih interesnih povezav. 
Poleg naštetega bi bilo potrebno poenostaviti sodne postopke in ukiniti obvezno zastopanje v izrednih pravnih sredstvih preko pooblaščenca, ker odvetniki te zastopajo na podlagi lasnih interesov, ne pa v tvoje dobro  oziroma pravično. Pritožbe nad odvetniki Odvetniško zbornici so nesmiselne ker ta ščiti svoje člane. Vzpostavil se je sistem neformalnih interesnih povezav, kjer vse tako kaže, da to tudi ustreza politiki. 
Ker se preko sistema uresničujejo politični interesi. Zato tudi menim, da ta predlog ne bo uspel, ker  bi potem morali soditi tudi politikom, posebno v tej vladi. In v vseh prejšnjih. Pobudniku predlagam da raje s to problematiko seznani evropske inštituciji, bo več zaleglo.
Ivan Kastigar | 09.05.2010 | 20:43
Apsolutno se strinjam,sem enkrat doživel ta ustroj in točno vem o čem govoriš.
Na žalost pa s tem smiseljnim predlogom ne bo nič.lp